Research

Article

Altınay, Ayşe Gül, (2013) “Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey”, L’homme: European Journal of Feminist History, Vol.24, No.2 (forthcoming)
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül , (2010) “Guest editors’ introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire”, New Perspectives on Turkey, No.42, 9-30 (SSCI)

Book

Altınay, Ayşe Gül, The grandchildren: the hidden legacy of lost Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Jersey: Transaction Publisher (forthcoming)
Altınay, Ayşe Gül , Les petits-enfants, (Translated by: Vuraler, Celin), Arles, France: Actes Sud, May 2011
Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye, Torner (Grandchildren), (Translated by: Gasparyan, Lilit and Hratarakchatun, Tigran Mets), Yerevan : Targqnutyun, May 2011
Torunlar, Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (eds.), Istanbul : Metis , October 2009
Ebru: reflets de la diversité culturelle en Turquie , Altınay, Ayşe Gül (ed.), Arles (france) : Actes Sud, September 2009
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün, So ist das, meine Schöne: Türkische frauen erzählen von frausein, begehren und liebe, Berlin: Orlanda Frauenverlag 2009
Altınay, Ayşe Gül, The myth of the military-nation: militarism, gender, and education in Turkey, New York: Palgrave Macmillan, December 2004

Book Section / Chapter

Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan, Unravelling layers of silencing: converted Armenian survivors of 1915 Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries, Singer, Amy and Neuman, Christoph and Somel, Selçuk Akşin (eds.), London: Routledge (forthcoming)
Altınay, Ayşe Gül, Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık Erkek Millet, Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler, Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2013, 205-260
Altınay, Ayşe Gül, Bir antimilitarist feminist manifesto olarak yıldırım bölge kadınlar koğuşu Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!: Sevgi Soysal için Yazılar, Şahin, Seval (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, January 2013
Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba, Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç’ten Örnekler, Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma (eds.), İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları , March 2011, 47-71
Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan, Unraveling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries, Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin (eds.), London and New York: Routledge 2011, 25-53
Altınay, Ayşe Gül, Encounters Açık Açık Konuşmak (Talking Openly), Anahit, Helin (ed.), İstanbul : Geniş Kitaplık, May 2010, 33-45
Altınay, Ayşe Gül, Suskunluk katmanları aralanırken: müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler nerede? Torunlar, Altınay, Ayşe Gül and Çetin , Fethiye (eds.), İstanbul: Metis, October 2009, 207-231
Altınay, Ayşe Gül, “Tabulaşan ordu, yoksayılan militarizm: Türkiye’de metodolojik militarizm üzerine notlar” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Dönemler ve Zihniyetler , Laçiner, Ömer (ed.), İstanbul : İletişim Yayınları , April 2009, 1245-1257
Altınay, Ayşe Gül, “Can veririm, kan dökerim: ders kitaplarında Militarizm” Ders kitaplarında insan hakları II: tarama sonuçları , Tüzün, Gürel (ed.), İstanbul : Tarih Vakfı Yayınları , January 2009, 143-165
Karakaşlı, Karin and Altınay, Ayşe Gül , Hep yeniden kurmak hayatı…Sevgi Soysal Kadınlar arasında: deneyimlerimiz hangi kapıları açıyor II , Aslan, Sema (ed.), İstanbul: Amargi Yayınevi, January 2009, 12-33
Altınay, Ayşe Gül and Holmes, Amy, Opposition to the US Military presence in Turkey in the context of the Iraq War The bases of empire : the global struggle against U.S. military posts, Lutz, Catherine A. (ed.), London: Pluto Press, December 2008, 270-298
Altınay, Ayşe Gül, Ebru: reflections on water Ebru: Reflections of Cultural Diversity in Turkey, Altınay, Ayşe Gül (ed.), İstanbul: Metis, June 2007, 19-25
Altınay, Ayşe Gül, Ebru: Sudaki yansımalar Ebru: Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar, Altınay, Ayşe Gül (ed.), İstanbul: Metis Yayınları, June 2007, 19-25
Altınay, Ayşe Gül, “In search of silenced grandparents: Ottoman Armenian survivors and their (Muslim) grandchildren” Der Völkermord an den Armeniern, die Türkei und Europa= The Armenian genocide, Turkey and Europe, Kieser, Hans-Lukas and Plozza, Elmar (eds.), Zürich: Chronos, November 2006, 117-132
Altınay, Ayşe Gül, “Egitimin militarizasyonu: zorunlu milli güvenlik dersi” Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, İnsel, Ahmet and Bayramoğlu, Ali (eds.), İstanbul : Birikim Yayınları, September 2004, 179-200
Altınay, Ayşe Gül, “Human rights or militarist ideals? Teaching national security in high schools” Human rights issues in textbooks : the Turkish case, Ceylan, Deniz Tarba and Irzık, Gürol and Akça, İsmet (eds.), İstanbul : Tarih Vakfı Yayınları , March 2004, 76-90
Altınay, Ayşe Gül, “Militarizm ve insan hakları ekseninde Milli Güvenlik dersi” Ders kitaplarında insan hakları : tarama sonuçları, Çotuksöken, Betül and Erzan, Ayşe and Silier, Orhan (eds.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, April 2003, 138-157
Altınay, Ayşe Gül and Bora, Aksu and Günal, Asena, “Bedenimiz ve biz: bekaret ve cinselliğin siyaseti” 90′larda Türkiye’de Feminizm, İstanbul: İletişim Yayınları, March 2002, 323-343
Altınay, Ayşe Gül and Bora, Tanıl, “Ordu, militarizm ve milliyetçilik” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, İstanbul: İletişim, March 2002, 140-154

Papers in Conference Proceedings

Altınay, Ayşe Gül, ” Mardin’de torunlar: Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenileri hatırlamak “, Yılmaz, Altuğ and Ayvaz, Emre (eds.), Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Konferansı (Uluslararası Konferans), İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları , October 2013, 245-257
Altınay, Ayşe Gül, ” İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi “, Aral, Fahri (ed.), İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, April 2011, 481-490
Altınay, Ayşe Gül, ” Türkiye’de feminist hareket ve cinsellik “, Erol, Ali (ed.), Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma / International Meeting Against Homophobia, Ankara: KAOS GL , September 2009, 147-150
Altınay, Ayşe Gül, ” Refusing to identify as obedient wives, sacrificing mothers, and proud warriors “, Çınar, Özgür Heval and Üsterci, Coşkun (eds.), International Conscientious Objection Conference, London: Zed Books , April 2009
Altınay, Ayşe Gül, ” Künye bellemeyen kezbanlar: kadın redciler neyi reddediyorlar? “, Bora, Tanıl and Çınar, Özgür Heval and Üsterci, Coşkun (eds.), Uluslararası Vicdani Red Konferansı, İstanbul: Iletisim Yayınları , February 2008, 113-133
Altınay, Ayşe Gül, “Militarism and the culture of violence“, Gürsoy Sökmen, Müge (ed.), World Tribunal on Iraq (WTI), New York: Olive Branch Press 2008, 364-370
Kancı, Tuba and Altınay, Ayşe Gül, ” Educating little soldiers and little Ayses: militarised and gendered citizenship in Turkish textbook “, Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma (eds.), Education in ‘Multicultural’ Societies , Bromma and London: I.B. Tauris and the Swedish Research Institute in Istanbul , March 2007, 51-70
Altınay, Ayşe Gül, ” Militarizm ve şiddet kültürü “, Sökmen, Müge Gürsoy (ed.), Irak Dünya Mahkemesi: Nihai İstanbul Oturumu, İstanbul: Metis, June 2006, 355-360
Altınay, Ayşe Gül, “(İyi) Türk kimdir? ders kitaplarına göre ideal öğrenci“, İnsan Hakları Eğitimi ve Ders Kitabı Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Tarih Vakfi , January 2005, 79-86
Altınay, Ayşe Gül, “Who is a (Good) Turk?: the ideal student in textbooks“, International Symposium on Human Rights Education , İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, January 2005, 88-95

Monograph

Altınay, Ayşe Gül and Arat, Yeşim, “Violence against women in Turkey: a nationwide survey”, İstanbul : Punto , January 2009
Altınay, Ayşe Gül and Arat, Yeşim, “Türkiye’de kadına yönelik şiddet
, İstanbul: Punto , October 2007

Volumes Edited / Special Issues

Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül, New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi 2010
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün, İşte böyle güzelim…, İstanbul: Sel Yayıncılık 2008
Altınay, Ayşe Gül, Ebru: reflections on cultural diversity, İstanbul: Metis Yayınları, July 2007
Altınay, Ayşe Gül , Ebru: kültürel çeşitlilik üzerine yansımalar, İstanbul: Metis Yayınları, June 2007
Altınay, Ayşe Gül, Vatan, millet, kadınlar, İstanbul: İletişim Yayınları, September 2000

Comments Off