Research

Article

Altınay, Ayşe Gül, (2019) “Undoing academic cultures of militarism: Turkey and beyond”, Current Anthropology, Vol.60, No.Supplement: 19, S15-S25 (SSCI)
Arat, Yeşim and Altınay, Ayşe Gül, (2015) “KAMER, a women’s center and an experiment in cultivating cosmopolitan norms”, Women’s Studies International Forum, Vol.49, 12-19 (SSCI)
Altınay, Ayşe Gül, (2014) “Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide”, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)
Altınay, Ayşe Gül, (2014) “Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey”, Eurozine
Altınay, Ayşe Gül, (2013) “Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey”, L’homme: European Journal of Feminist History, Vol.24, No.2 (forthcoming) ()
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül , (2010) “Guest editors’ introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire”, New Perspectives on Turkey, No.42, 9-30 (SSCI)

Book

Women mobilizing memory, Altınay, Ayşe Gül and Contreras, María José and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa (eds.), New York, NY: Columbia University Press, August 2019
Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye, The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014
Altınay, Ayşe Gül, Les petits-enfants, (Translated by: Vuraler, Celin), Arles, France: Actes Sud, May 2011
Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye, Torner (Grandchildren), (Translated by: Gasparyan, Lilit and Hratarakchatun, Tigran Mets), Yerevan : Targqnutyun, May 2011
Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye, Torunlar, İstanbul : Metis Yayınları, October 2009
Ebru: reflets de la diversité culturelle en Turquie, Altınay, Ayşe Gül (ed.), Arles, France: Actes Sud, September 2009
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün, So ist das, meine Schöne: aus dem Türkischen von constanze letsch, Berlin: Orlanda Frauenverlag 2009
Altınay, Ayşe Gül, The myth of the military-nation: militarism, gender, and education in Turkey, New York: Palgrave Macmillan, December 2004

Book Section / Chapter

Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc, Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul Women Mobilizing Memory, Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa (eds.), New York, NY: Columbia University Press, August 2019
Altınay, Ayşe Gül and Adak, Hülya and Bolgül, Arzu and Güneş, Hatice, Toplumsal cinsiyet farkındalığı ve cinsel tacizle mücadele: Sabancı Üniversitesi deneyimi CTS’ye Karşı Mücadelede Üniversite Deneyimleri, Şimga, Hülya and Uygur, Gülriz (eds.), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları (forthcoming)
Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.), Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22
Altınay, Ayşe Gül, Direnenlerin pedagojisi: gezi okulundan öğrendiklerim Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti , İnal, Kemal (ed.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, December 2013
Altınay, Ayşe Gül, Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler, Bora, Tanıl (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2013, 205-260
Altınay, Ayşe Gül, Bir antimilitarist feminist manifesto olarak yıldırım bölge kadınlar koğuşu Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!: Sevgi Soysal için Yazılar, Şahin, Seval (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, January 2013, 123-133
Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba, Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç’ten Örnekler, Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma (eds.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, March 2011, 47-71
Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan, Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries, Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin (eds.), London and New York: Routledge 2011, 25-53
Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan, Unravelling layers of silencing: converted Armenian survivors of 1915 Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries, Singer, Amy and Neuman, Christoph and Somel, Selçuk Akşin (eds.), London: Routledge (forthcoming)
Altınay, Ayşe Gül, Encounters Talking Openly (Açık Açık Konuşmak), Anahit, Helin (ed.), İstanbul: G Yayın Grubu, May 2010, 33-45
Altınay, Ayşe Gül, Suskunluk katmanları aralanırken: müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler nerede? Torunlar, Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (eds.), İstanbul: Metis Yayınları, October 2009, 207-231
Altınay, Ayşe Gül, “Tabulaşan ordu, yoksayılan militarizm: Türkiye’de metodolojik militarizm üzerine notlar” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul : İletişim Yayınları , April 2009, 1245-1257
Altınay, Ayşe Gül, “Can veririm, kan dökerim: ders kitaplarında Militarizm” Ders Kitaplarında İnsan Hakları II: Tarama Sonuçları, Tüzün, Gürel (ed.), İstanbul : Tarih Vakfı Yayınları , January 2009, 143-165
Karakaşlı, Karin and Altınay, Ayşe Gül, Hep yeniden kurmak hayatı…Sevgi Soysal Kadınlar Arasında: Deneyimlerimiz Hangi Kapıları Açıyor II , Aslan, Sema (ed.), İstanbul: Amargi Yayınları, January 2009, 12-33
Altınay, Ayşe Gül and Holmes, Amy, Opposition to the U.S. military presence in Turkey in the context of the Iraq War The Bases of Empire: The Global Struggle Against U.S. Military Posts, Lutz, Catherine (ed.), Washington Square, N.Y.: New York University Press, January 2009, 270-298
Altınay, Ayşe Gül, Ebru: reflections on water Ebru: Reflections on Cultural Diversity in Turkey, Altınay, Ayşe Gül (ed.), İstanbul: Metis Yayınları, June 2007, 19-25
Altınay, Ayşe Gül, Ebru: sudaki yansımalar Ebru: Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar, Altınay, Ayşe Gül (ed.), İstanbul: Metis Yayınları, June 2007, 19-25
Altınay, Ayşe Gül, “In search of silenced grandparents: Ottoman Armenian survivors and their (Muslim) grandchildren” Der Völkermord An Den Armeniern, Die Türkei und Europa (The Armenian Genocide, Turkey and Europe), Kieser, Hans-Lukas and Plozza, Elmar (eds.), Zürich: Chronos, November 2006, 117-132
Altınay, Ayşe Gül, “Eğitimin militarizasyonu: zorunlu milli güvenlik dersi” Bir Zümre Bir Parti Türkiye’de Ordu, İnsel, Ahmet and Bayramoğlu, Ali (eds.), İstanbul : Birikim Yayınları, September 2004, 179-200
Altınay, Ayşe Gül, “Human rights or militarist ideals? Teaching national security in high schools” Human Rights Issues in Textbooks: The Turkish Case, Ceylan, Deniz Tarba and Irzık, Gürol (eds.), İstanbul : The History Foundation of Turkey, March 2004, 76-90
Altınay, Ayşe Gül, “Militarizm ve insan hakları ekseninde Milli Güvenlik dersi” Ders kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Çotuksöken, Betül and Erzan, Ayşe and Silier, Orhan (eds.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, April 2003, 138-157
Altınay, Ayşe Gül, “Bedenimiz ve biz: bekaret ve cinselliğin siyaseti” 90’larda Türkiye’de Feminizm, Bora, Aksu and Günal, Asena (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2002, 323-343
Altınay, Ayşe Gül and Bora, Tanıl, “Ordu, militarizm ve milliyetçilik” Milliyetçilik, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2002, 140-154

Papers in Conference Proceedings

Altınay, Ayşe Gül, “Kimin kadınları? Müslümanlaştırılmış Ermeniler üzerinden aile-millet-kadınlar“, Boztekin, Nihal and Duffner, Ulrike and Sevim, Semahat (eds.), Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü?, İstanbul : Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, May 2014, 240-250
Altınay, Ayşe Gül, ” Mardin’de torunlar: Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenileri hatırlamak “, Yılmaz, Altuğ and Ayvaz, Emre (eds.), Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Konferansı (Uluslararası Konferans), İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları , October 2013, 245-257
Altınay, Ayşe Gül, ” İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi “, Aral, Fahri (ed.), İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, April 2011, 481-490
Altınay, Ayşe Gül, ” Türkiye’de feminist hareket ve cinsellik “, Erol, Ali (ed.), Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma / International Meeting Against Homophobia, Ankara: KAOS GL , September 2009, 147-150
Altınay, Ayşe Gül, ” Refusing to identify as obedient wives, sacrificing mothers, and proud warriors “, Çınar, Özgür Heval and Üsterci, Coşkun (eds.), International Conscientious Objection Conference, London: Zed Books , April 2009
Altınay, Ayşe Gül, ” Künye bellemeyen kezbanlar: kadın redciler neyi reddediyorlar? “, Bora, Tanıl and Çınar, Özgür Heval and Üsterci, Coşkun (eds.), Uluslararası Vicdani Red Konferansı, İstanbul: Iletisim Yayınları , February 2008, 113-133
Altınay, Ayşe Gül, “Militarism and the culture of violence“, Gürsoy Sökmen, Müge (ed.), World Tribunal on Iraq (WTI), New York: Olive Branch Press 2008, 364-370
Kancı, Tuba and Altınay, Ayşe Gül, ” Educating little soldiers and little Ayses: militarised and gendered citizenship in Turkish textbook “, Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma (eds.), Education in ‘Multicultural’ Societies , Bromma and London: I.B. Tauris and the Swedish Research Institute in Istanbul , March 2007, 51-70
Altınay, Ayşe Gül, ” Militarizm ve şiddet kültürü “, Sökmen, Müge Gürsoy (ed.), Irak Dünya Mahkemesi: Nihai İstanbul Oturumu, İstanbul: Metis, June 2006, 355-360
Altınay, Ayşe Gül, “(İyi) Türk kimdir? ders kitaplarına göre ideal öğrenci“, İnsan Hakları Eğitimi ve Ders Kitabı Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Tarih Vakfi , January 2005, 79-86
Altınay, Ayşe Gül, “Who is a (Good) Turk?: the ideal student in textbooks“, International Symposium on Human Rights Education , İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, January 2005, 88-95
Altınay, Ayşe Gül, ” Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenilere dair tarihsel suskunluk ve yeni hafıza çalışmaları “, Yılmaz, Altuğ (ed.), Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler Konferansı, İstanbul: Hrant Dink Vakfı (forthcoming)

Monograph

Altınay, Ayşe Gül and Arat, Yeşim, “Violence against women in Turkey: a nationwide survey”, İstanbul : Punto , January 2009
Altınay, Ayşe Gül and Arat, Yeşim, “Türkiye’de kadına yönelik şiddet
, İstanbul: Punto , October 2007

Projects

-, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Sorun Tespiti ve Mücadele Yöntemlerinin Analizi” / Gender-based Violence: Analyzing the Problem and the Struggle Against It, funding: TÜBİTAK 1001 2006
-, Curious Steps: Gender and Memory Walks , July 2017
-, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “Kadının Yeri”ni Yeniden Tanımlamak: KA-MER Örneği, funding: TÜBİTAK Kariyer, January 2007
-, EUROSPHERE: Diversity and the European Public Sphere: Towards a Citizens’ Europe, funding: EU Sixth Framework Programme, February 2007
-, GEARING ROLES (Gender Equality Actions in Research Institutions to Transform Gender Roles), November 2018, Note: Project Total Budget: €3.000.000
-, Gender and Sexuality in Turkey —- Cinselligin Kadin Halleri: Turkiye’de Feminism, Populer Kultur ve Tiyatro, funding: Mama Cash, Matra Kap( Netherlands), Open Society Institute, KAF (Sabanci Univ), January 2002
-, Gender-based Violence: Analyzing the Problem and the Struggle Against It , funding: TÜBİTAK , January 2006
-, Gendered Memories of War and Political Violence: A Book Project , funding: CEU-Sabancı Joint Academic Initiative 2012
-, Gendered Memoriesof War and Political Violence, funding: CEU-Sabancı University Joint Academic Initiative Grant, October 2011
-, History in the Present: Remembering Women, Coming to Terms with Past Violence, Reimagining the Future – BOOK PROJECT: Bridging Divides, funding: Chrest Foundation , December 2014, Note: This book project is a part of the larger Gender Forum project “History in the Present: Remembering Women, Coming to Terms with Past Violence, Reimagining the Future” (total budget: 73.760 USD)
-, History in the Present: Remembering Women, Coming to Terms with Past Violence, Reimagining the Future – Gender and Memory Tours, funding: Chrest Foundation , December 2014, Note: This project is a part of the larger Gender Forum project “History in the Present: Remembering Women, Coming to Terms with Past Violence, Reimagining the Future” (total budget: 73.760 USD)
-, Redefining Women’s Place in Eastern and Southeastern Anatolia: The Case of KA-MER — Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ‘Kadının Yeri’ni Yeniden Tanımlamak: KA-MER Örneği, funding: Tübitak , January 2007
-, Şirin Tekeli Research Award Grant , July 2019
-, Transformative Activism Program (SU Gender) , January 2020
-, Transformative Activism: Rethinking Gender and Politics , August 2017
-, Transformative Activism: Rethinking Gender and Politics , October 2018
-, Transformative Activism: Rethinking Gender and Politics, January 2020
-, United Nations JOINT PROGRAM PROMOTING AND PROTECTING WOMEN AND GIRLS’ HUMAN RIGHTS, funding: UNFPA, ILO, FAO, WHO, The World Bank, UNHCR, UNICEF, VAKSA, April 2007

Volumes Edited / Special Issues

Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Gendered wars, gendered memories: feminist conversations on war, genocide and political violence, London: Routledge, March 2016
Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385
Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Gender, memory and connective genocide scholarship: a conversation with Marianne Hirsch, Sage Publications, November 2015, 386-396
Altınay, Ayşe Gül and Pető, Andrea, Gendering genocide (Special issue of European Journal of Women’s Studies), SAGE Publications, November 2015
Petö, Andrea and Altınay, Ayşe Gül, Feminist questions at the centennial of the First World War, London, England: Sage, August 2014
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül, New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi 2010
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün, İşte böyle güzelim…, İstanbul: Sel Yayıncılık 2008
Altınay, Ayşe Gül, Ebru: reflections on cultural diversity, İstanbul: Metis Yayınları, July 2007
Altınay, Ayşe Gül , Ebru: kültürel çeşitlilik üzerine yansımalar, İstanbul: Metis Yayınları, June 2007
Altınay, Ayşe Gül, Vatan, millet, kadınlar, İstanbul: İletişim Yayınları, September 2000

Comments Off on Research