Ödüller

2011  Notre Dame De Sion En Başarılı Mezun Ödülü

2007 A Taxanomy for Supply chain management literature , SSRN’S Top Ten download list for “SCM: Empirical (Topic)” and “Supply Chain Management”

1987        Waterloo University Award (üstüm başarılı doktora öğrencilerine verilen performance)

1982  and 1983  Atatürk 100. Yıl Ödülü (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi en başarılı öğrenci ödülü)