Research

Article

Adak, Hülya, (2018) “Unsettling the canon of the theatre of the absurd: Halide Edib’s masks or souls? and its other lives”, Comparative Drama (SI), Vol.52, No.3-4, 275-299 (AHCI)
Adak, Hülya, (2018) “Aesthetics and politics of absurdist drama in Turkey: Halide Edib’s masks or souls? and its other lives”, Comparative Drama (forthcoming) (AHCI)
Adak, Hülya, (2018) “The legacy of Andre Nikolaievitch Mandelstam (1869-1949) and the early history of human rights”, Zeitschrift für Religions und Geistesgeschichte (Journal of Religious and Cultural Studies), Vol.70, No.2, 117-130 (AHCI)
Adak, Hülya, (2017) “Armenian literature in Turkish”, PMLA (Journal of the Modern Language Association of America) (forthcoming) (AHCI)
Adak, Hülya, (2016) “Teaching the Armenian genocide in Turkey: curriculum, methods, and sources”, PMLA (Journal of the Modern Language Association of America), Vol.131, No.5, 1515-1518 (AHCI)
Adak, Hülya, (2016) “From l’ecriture feminine to queer subjectivities: Sevgi Soysal, Emine Sevgi Özdamar and Perihan Mağden”, Journal of Middle East Women’s Studies, Vol.12, No.1, 107-111 ()
Adak, Hülya, (2015) “Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen”, Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 ()
Adak, Hülya, (2014) “Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India”, Duvar Edebiyat Dergisi, Vol.14, 58-63
Adak, Hülya and Heffernan, Teresa and Lewis, Reina, (2013) “The Independence War (1919-1922) and the ordeal for freedom “, Cultures in Dialogue: Halide Edib Page
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül , (2010) “Guest editors’ introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire”, New Perspectives on Turkey, No.42, 9-30 (SSCI)
Adak, Hülya, (2008) “Exiles at home: questions for Turkish and global literary studies”, PMLA (Journal of the Modern Language Association of America), Vol.123, No.1, 20-26 (AHCI)
Adak, Hülya, (2007) “Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi: 20. yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni tehciri”, Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, No.5, 231-253
Adak, Hülya, (2007) “Suffragettes of the empire, daughters of the republic: women auto/biographers narrate national history (1918-1935)”, New Perspectives on Turkey: Special Issue on Literature and the Nation, No.36, 27-51
Adak, Hülya, (2005) “Gendering biography: Ahmet Mithat ( on Fatma Aliye) or the canonization of an Ottoman male writer”, Querelles, Vol.Band 10, 189-204
Adak, Hülya, (2003) “National myths and self na:(rra)tions: Mustafa Kemal’s Nutuk and Halide Edip’s memories and Turkish Ordeal”, The South Atlantic Quarterly, Vol.102, No.2/3, 509-528 (AHCI)
Adak, Hülya, () “Imagining gender+ justice amidst the pandemic: the year in Turkey”, Biography: An Interdisciplinary Quarterly (forthcoming) ()

Book

Critical approaches to genocide: politics, history and aesthetics of 1915, Adak, Hülya and Gocek, Fatma Müge and Suny, Ron (eds.), UK: Routledge (forthcoming)
Adak, Hülya, Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt, Berlin: Duncker & Humblot (forthcoming)
Adak, Hülya, Halide Edib ve siyasal şiddet: Ermeni kırımı, diktatörlük ve şiddetsizlik, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, February 2016
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün, So ist das, meine Schöne: aus dem Türkischen von constanze letsch, Berlin: Orlanda Frauenverlag 2009
Gender in Ottoman and Turkish studies, Adak, Hülya and Wittmann, Richard (eds.), : Max Weber Stiftung (forthcoming)

Book Review

Adak, Hülya, Turkerenin pari yegar Marc!: edebiyat ve felaket üzerine…, by Nichanian, Marc, Agos Kirk/Kitap, Vol.37, December 2011

Book Section / Chapter

Adak, Hülya, Critical research methodologies in Ottoman and Turkish literature A Handbook of Turkish Literature, Uysal, Zeynep and Havlıoğlu, Didem (eds.), Routledge (forthcoming)
Adak, Hülya, Critical assessment of recent scholarship on 1915 Critical Approaches to Genocide: History, Politics, and Aesthetics of 1915, Adak, Hülya and Göçek, Fatma Müge and Suny, Ronald (eds.), UK & US: Routledge (forthcoming)
Adak, Hülya, Müfide Ferit Tek’s Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past Women Mobilizing Memory, Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa (eds.), New York: Columbia University Press, August 2019, 455-475
Altınay, Ayşe Gül and Adak, Hülya and Bolgül, Arzu and Güneş, Hatice, Toplumsal cinsiyet farkındalığı ve cinsel tacizle mücadele: Sabancı Üniversitesi deneyimi CTS’ye Karşı Mücadelede Üniversite Deneyimleri, Şimga, Hülya and Uygur, Gülriz (eds.), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları (forthcoming)
Adak, Hülya, Aydemir meets The Ottoman lieutenant: women immobilising memory of a genocidal past Women Mobilising Memory: Arts of Intervention, Hirsch, Marianne (ed.), New York: Columbia University Press (forthcoming)
Adak, Hülya, Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk’s novels Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk, Türkkan, Sevinç and Damrosch, David (eds.), New York: Modern Language Association of America, October 2017, 36-45
Adak, Hülya, Şiddetsizlik: inside India & Hindistan’a dair Halide Edib, Kefeli, Ayşe Emel (ed.), Ankara: Kültür Bakanlığı (forthcoming)
Adak, Hülya, A personal odyssey toward ‘feminist curiosity’ A Journey into Women’s Studies: Crossing Interdisciplinary Boundaries, Pande, Rekha (ed.), London and New York: Palgrave Macmillan, July 2014, 266-278
Adak, Hülya, La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens Temoignage et Survivance, Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan (eds.), Geneve: MetisPresses, June 2014, 321-355
Adak, Hülya, İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan’a Dair’in sessizlikleri… Hindistan’a Dair, Adıvar, Halide Edip (ed.), İstanbul: Can Yayınları 2014, 205-210
Adak, Hülya, Beyond the catastrophic divide walking with Halide Edib (the Turkish “Jeanne d’Arc”) through the Ambiguous Terrains of World War I Selbstzeugnis und Person: Transkulturelle Perspektiven, Ulbrich, Claudia and Medick, Hans and Schaser, Angelika (eds.), Weimar, Köln, Wien: Böhlau 2012
Adak, Hülya, Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet’in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, Uysal, Zeynep (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2011, 253-282
Adak, Hülya and Glassen, Erika, Vorwort Hundert Jahre Türkei: Zeitzeugen Erzaehlen, Adak, Hülya and Glassen, Erika (eds.), Zürich: Unionsverlag, July 2010, 9-24
Adak, Hülya, Birinci Dünya Savaşı’nın “Matem Yasağına” veda: “Türk Jeanne d’Arc”‘ı Halide Edip ile büyük kırılmanın ötesindeki belirsiz topraklara yolculuk Dünya Edebiyatı Deyince…: Aralıkta Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, Deniztekin, Osman and Çakmak, Efe (eds.), İstanbul: Varlık Yayınları, December 2009, 93-135
Adak, Hülya, Pamuk’un “ansiklopedik romanı” Kara Kitap Üzerine Yazılar, Esen, Nüket (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları 2009, 275-294
Adak, Hülya, Identifying the “internal tumors” of World War I: Talat Paşa’s hatıraları [Talat Paşa’s Memoirs], or the travels of a unionist apologia into history Raueme Des Selbst: Selbstzeugnisforschung Transkulturell, Baehr, Andreas and Burschel, Peter and Jancke , Gabriele (eds.), Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, November 2007, 151-169
Adak, Hülya, “Who is afraid of Dr. Rıza Nur’s autobiography?” Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Akyıldız, Olcay and Kara, Halim and Sagaster, Börte (eds.), Würzburg: Ergon Verlag in Kommission, October 2007, 125-141
Adak, Hülya, The protracted purging of the tyranny of nationalism: Turkish egodocuments and the possibilities of Armenian-Turkish reconciliation The Armenian Genocide, Turkey and Europe (Der Völkermord An Den Armeniern, Die Türkei und Europa), Kieser, Hans-Lukas and Plozza, Elmar (eds.), Zürich: Chronos, November 2006, 107-116
Adak, Hülya, “Biyografide toplumsal cinsiyet: Ahmet Mithat ya da bir Osmanlı erkek yazarın kanonlaşması” Merhaba Ey Muharrir!: Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, Esen, Nüket and Köroğlu, Erol (eds.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, February 2006, 201-213
Adak, Hülya, “An epic for peace (Introduction to Halide Edib’s Memoirs)” Memoirs of Halidé Edib, Piscataway, NJ: Gorgias Press, October 2005, 5-28
Adak, Hülya, “Otobiyografik benliğin çok-karakterliliği Halide Edib’in ilk romanlarında toplumsal cinsiyet” Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet, Irzık, Sibel and Parla, Jale (eds.), Istanbul: İletişim Yayınları, May 2004, 161-178
Adak, Hülya, Halide Edip Adıvar’s inside India: sprituality, nonviolence and modernization Indian Spiritualities in Turkey, Toumarkine, Alexander and Clayer, Nathalie and Mignon, Laurent (eds.), London: IB Tauris (forthcoming)
Adak, Hülya, Methodological challenges to Ottoman and Turkish literary scholarship: gender, aesthetics and sociopolitical contexts A Handbook of Turkish Literature, Uysal, Zeynep and Havlıoğlu, Didem (eds.), Routledge (forthcoming)
Adak, Hülya, Trauma and genocide studies in contested terrains Critical Approaches to Genocide: History, Politics and Aesthetics of 1915, Adak, Hülya and Göçek, Müge and Suny, Ronald (eds.), Oxford: Routledge (forthcoming)

Papers in Conference Proceedings

Adak, Hülya, “Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi: Yirminci yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni tehciri“, Aral, Fahri (ed.), İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, March 2011, 317-338
Adak, Hülya, ” A valediction to the “interdiction of mourning” of World War I; or, walking with Halide Edib through ambiguous terrains beyond the Catastropic divide “, Keough, Leyla J. (ed.), Hrant Dink Memorial Workshop 2009, Istanbul: Sabanci University 2011, 21-29

Volumes Edited / Special Issues

Adak, Hülya and Göçek, Fatma Müge and Suny, Ronald, Critical approaches to genocide: history, politics, and aesthetics of 1915, UK & US: Routledge (forthcoming)
Adak, Hülya and Altınay, Rüstem Ertuğ, Introduction: theatre and politics in Turkey and its diasporas, Western Michigan University, December 2018, 185-214
Adak, Hülya and Altınay, Rüstem Ertuğ, Performing Turkishness: theater and politics in Turkey and its diasporas, North Carolina: Western Michigan University Publishing House (forthcoming)
Adak, Hülya and Glassen, Erika, Hundert jahre Türkei: zeitzeugen erzaehlen, Zürich: Unionsverlag (Bosch Stiftung), July 2010
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül, New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi 2010
Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün, İşte böyle güzelim…, İstanbul: Sel Yayıncılık 2008