GEÇMİŞ SERGİLER

YAPILARIN AYAK İZLERİ ? İSTANBUL

Kasa Galeri 9 Eylül ? 24 Ekim tarihleri arasındaki Yapıların Ayak İzleri ? Istanbul sergisiyle Osvaldo Romberg?in enstelasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Osvaldo Romberg?in yapıtının büyük bir kısmı mimari sorusuna adanmıştır. Önemli mimari eserlere referanslar taşıyan büyük ölçekli yerleştirmelerinde Romberg eski bir yapının ayak izini halen varolan başka birinin üzerine serer. Böyle bir translokasyon tekniği aracılığıyla, coğrafya, miras ve silinip kaybolma sorularını tekrar canlandırır.
Kasa Galeri?deki yerleştirmesinde de, galerinin birbirine bitişik odaları boyunca uzanan, labirent benzeri bir düzenleme uyguluyor. Çeşitli klasik ve modern mimari planlarını, modern sanat ögeleri ve bulunmuş nesnelerle bir araya getirerek görsel olarak kolaj etkisi yaratırken, hem bu büyük kolajın desteğini hem de labirent benzeri geçiş yolları arasındaki bölmeleri oluşturan transparan malzeme süreklilik hissini çoğaltıyor.

Buenos Aires?te doğan Osvaldo Romberg, New York, Philadelphia, ve Isla Grande, Brezilya?da yaşamakta ve çalışmaktadır. Sanatçı olarak birçok diğer kurum yanında, Kunsthistoriches Museum, Viyana; Kunstmuseum, Bonn; Ludwig Museum, Köln; Sudo Museum, Tokyo; The Israel Museum ,Kudüs; The Jewish Museum, New York; 41. Venedik Bienali, Israil Pavyonu; The Museum of Modern Art, Buenos Aires; ve The Van Abbemuseum, Eindhoven?de eserlerini sergilemiştir. Romberg ayrıca Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi?nde öğretim üyeliği ve Slought Foundation?da küratörlük yapmaktadır. Slought Foundation?da William Anastasi, Hermann Nitsch, Dennis Oppenheim, Gunter Brus, Peter Weibel, Fred Forest, Gary Hill gibi sanatçıların retrospektif sergilerinin küratörlüğünü üstlenmiştir.

Sergi açılış: 9 Eylül 2009
Saat: 18:30

ÖDEŞME / GETTING EVEN
20 Mayıs – 27 Haziran 2009

Kasa Galeri 20 Mayıs ? 27 Haziran tarihleri arasındaki Ödeşme sergisiyle Assaf Gruber, Lia Lapithi ve Devrim Kadirbeyoğlu?nun yapıtlarına ev sahipliği yapıyor. Küratörlügünü Işın Önol‘un üstlendiği sergide, herbiri politik ve sosyal açıdan süregiden sorunlarla boğuşan bölgelerden gelen sanatçılar, sanatsal tavırları birbirlerinden farklı olmakla beraber, işlerinde coğrafyalarının politik koşullarını ironiye dayalı bir gerilim yaratarak irdeliyorlar.

Sanatçı, ülkesinin dışında yapıtlarını göstermeye başladığı anda, ülkesini temsil ederken bulur kendisini. Ülkesindeki politik yapının, resmi söylemin, tarihin, olan-bitenin sözcüsüdür artık. Ülkesinde olan bitene duyarlı olmaktan öte bir sorumluluktur bu. Oysa sanatçı, sosyal pozisyonu gereği önce kendi ülkesindeki egemen politikaları eleştirendir. Temsil etmek bir yana, sadece devlet politikalarını değil, genel geçer düzenin işleyiş biçimini yerden yere vurandır. Bu anlamda, bir fıkrada bir araya gelir gibi, bir İsrailli, bir Türk, bir Kıbrıslı Rum sanatçının bir araya gelişi, bu üç milleti ya da bu üç ülkenin devletlerinin görüşlerini bir araya getirmez. Buradaki birliktelik, belki daha çok yerel hikayelerin bir araya gelişi gibi görülebilir.

Assaf Gruber (1980, İsrail) 2008?de Paris, Ecole Nationale Superieure des Beaux-arts?da yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında Gent, Belçika ve Verona, İtalya?da kişisel sergiler yapmıştır. 2005?ten bu yana çeşitli ülkelerde karma sergilerde yer almış, 2008?de Les amis des beaux-arts de Paris birincilik ödülünü kazanmıştır.

Lia Lapithi Çalışmalarını Lefkoşa?da sürdüren sanatçı, eğitimini ABD ve İngiltere?de tamamlamıştır. Şimdiye kadar ondört kişisel sergi açmış, pek çok grup sergisinde yer almıştır. Yapıtlarını sergilediği yerlerden bazıları: Dans la nuit, des images, Création numérique en Europe, Grand Palais, Paris, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Universite des BeauxArts, Paris.Şu müze koleksiyonlarında eserleri yer almaktadır: Kıbrıs Devlet Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Uygulamalı Sanatlar Müzesi (MAK), Viyana ve Muséum Centre Pompidou, (Nouveaux Médias MNAM-CCI) Paris. Detaylı özgeçmiş için: www.lialapithi.com

Devrim Kadirbeyoğlu (1978, İstanbul) Çalışmalarını New York ve İstanbul?da sürdürmektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi?nden sonra, yüksek lisans eğitimini Massachusetts College of Art in Boston?da (Studio For Interrelated Media) tamamlamıştır. 2009?da New York, Bridge Art Fair?de yapıtları yer almıştır. Haziran ayında İsviçre, Biel Bienne, PasquArt sanat merkezindeki ?Seriously Ironic: Positions in Turkish Contemporary Art Scene? sergide yer almak üzere davet edilmiştir. Kadirbeyoğlu?nun yapıtları New York, İstanbul ve Berlin?de sergilenmiştir. 2009 yılında Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi bünyesinde misafir sanatçı programına kabul edilmiştir. http://devrimkadirbeyoglu.com/

Assaf Gruber - Matchpoint
Assaf Gruber – Match Point

Pages: 1 2