Pazar Tepki Analizi

Pazar tepki analizinde, toplanan pazar verileri istatistiksel yöntemler kullanılarak ekonometrik olarak modellenir, pazardaki değişkenler arasındaki ekonomik ilişkiler belirlenir ve talebi en verimli şekilde karşılayabilecek satıcı parametrelerine çevrilir. Bu yöntem, serbest piyasa sistemi içinde kararlar alan ve uygulayan şirketlerin, piyasadan gördükleri talep tepkisini detaylarıyla incelemek için kullanılan bir analizdir. Bunun sonucunda üreticilerin, gelişmiş pazarlardan gelecek olan rekabete bilim yardımıyla cevap verebilecekleri kabiliyetlere ulaşabilmeleri sağlanabilir. 

 

Genel olarak ele alındığında, herhangi bir pazarın iki ana unsurdan oluştuğu görülmektedir: satıcı şirketler ve alıcı müşteriler. Şirketler pazarla, dağıtım, fiyatlandırma, reklam ve promosyon gibi çeşitli enstrümanlar vasıtasıyla iletişim kurarlar. Diğer taraftan, müşteriler şirketlerin bahsi geçen bu çabalarına, pazarlanan ürünü alarak (satış) veya almayarak cevap verirler. Bu noktada, müşteri tepkilerini doğru bir şekilde gözlemlemek, bu bilgileri veri seti haline getirmek, gelecekte verilecek kararları, şimdiki zamanda ve geçmişte toplanan verilere dayandırmak, şirketler için artan rekabet koşullarında zorunluluk haline gelmiştir.