Hakkımızda

Bize Ulaşın!

2014 – 2016 Öğrenci Birliği görevi devraldı.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Birliği, öğrencilerin Sabancı Üniversitesi’nin gelişimine katkıda bulunabilmek, sorunlarını çözebilmek, görüş ve önerilerini öncelik sırasına göre gerekli birimlere iletebilmek, öğrencilerin gerek kendi aralarında, gerekse üniversite içi ve dışı kurumlar ile iletişimlerini güçlendirmek ve gerektiğinde üniversiteyi temsil edebilmek amacıyla öğrencilerden oluşan demokratik örgütlenmedir.

Öğrenci Birliği’nin temel yapılanması, tüm Sabancı Üniversitesi paydaşlarına açık olan bir arama konferansında belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerimiz tarafından tasarlanan sistemde Öğrenci Birliğinin; tüm öğrencilerin eşit şekilde temsil edildiği, doğrudan demokrasiye dayanan, hiyerarşinin olmadığı, şeffaf ve hızlı işleyen bir yapılanma olması öngörülmüştür.

Öğrenci Birliğinin en önemli organı Öğrenci Meclisidir. Sabancı Üniversitesine kayıt yaptıran tam zamanlı öğrencilerin, mezuniyetlerine kadar doğal üyesi oldukları Öğrenci Meclisi, düzenli olarak toplanır ve birliğin işleyişi için gerekli olan kalıcı ve geçici grupları seçer. Ayrıca oluşturulmuş olan özel elektronik ortamda, meclis üyeleri sürekli bir iletişim içindedir.

Öğrenci Birliği’nde iki tür grup vardır; Kalıcı Gruplar, Geçici Gruplar.

Kalıcı Gruplar, Öğrenci Birliği’nin üniversite dışı kuruluşlar ve diğer üniversiteler ile olan iletişimini sağlar. Üniversite içi çalışmaları koordine eder, elektronik ortamın işlemesini sağlar.

Geçici Gruplar, belirli bir problem için çözüm üretmekle görevli çalışma grupları ile üniversitenin çeşitli kurullarında öğrencileri temsil etmek durumunda olan konu sözcülerinden oluşur.

Öğrenci Birliği kendine özgü yapısıyla, öğrencilerin üniversite yönetimine katılımını, her türlü görüşün bir düzen içinde değerlendirilmesini ve kampus yaşamına yansıtılmasını sağlamaktadır.