Özgeçmişim

Reha Yolalan

E-posta: ryolalan@sabanciuniv.edu

Eğitim:

Galatasaray Lisesi (1972-1980)

Endüstri Mühendisliği (Lisans), İstanbul Teknik Üniversitesi (1980-1984)

Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans), Boğaziçi Üniversitesi (1984-1987)

Yönetim Bilimleri (Doktora), Université Laval (Kanada) (1987-1990)

Karar Analizi-Yöneylem Araştırması (Doçent Ünvanı), T.C.Üniversitelerarası Kurul (2000)

Çalıştığı Kuruluşlar:

Université Laval (1987-1991):

1)    Araştırma Görevlisi

2)    Profesyonel Araştırmacı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (1991-2005):

1)    Uzman, Stratejik Planlama (1991-1992)

2)    Danışman Yardımcısı, Stratejik Planlama (1992-1994)

3)    Bölüm Yönetmeni, Kurumsal ve Ekonomik Araştırmalar (1994-2000)

4)    Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Analiz ve Kredi Risk Yönetimi (2000-2004)

5)    Genel Müdür Vekili (2004-2005)

6)    Genel Müdür (2005)

Tekfen Holding A.Ş. (2006 – ….):

1)    Tekfen Holding A.Ş. – Başkan Yardımcısı

2)    Eurobank Tekfen A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği Yapılan Diğer Kuruluşlar:

1)    Boğaziçi Üniversitesi ? İkisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1992-1993)

2)    Marmara Üniversitesi ? Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü (1997-…..)

Araştırma Alanları:

Karar Analizi, Performans Yönetimi, Verimlilik Ölçümü, Risk Yönetimi, Finansal Kuruluşlar

Yayınlar:

1. Aleskerov F., H. Ersel ve O.R.Yolalan, (2004), ?Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank Branch Performance?, International Journal of Information Technology and Decision Making, Vol.3, No:2, sayfa 321-336.

2. Aleskerov F., H. Ersel ve O.R.Yolalan, (2003), ?Personnel Allocation among Bank Branches Using a two-stage Multi-criterial Approach?, European Journal of Operational Research, Vol.148, Issue 1, sayfa 116-125.

3. Emel A.B., M. Oral, A.Reisman ve O.R.Yolalan, (2003), ?A Credit Scoring Methodology for the Commercial Banking Sector?, Socio-Economic Planning Sciences, Vol.37, Issue 2, sayfa 103-123.

4. Mercan M, A.Reisman, O.R.Yolalan ve Ahmet B. Emel (2003), ?The Effect of Scale and Mode of Ownership on the Financial Performance of the Turkish Banking Sector: DEA-Based Approach?, Socio-Economic Planning Sciences , Vol.37, sayfa 182-205.

5. Akçay C., R.Erzan ve O.R. Yolalan (2001), ?An Overview of the Turkish Banking Sector?, Boğaziçi Journal-Review of Social, Economic and Administrative Studies, Vol.15, No:1, sayfa 13-23.

6. Mercan M. ve O.R.Yolalan, (2000), ?Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performans İlişkisi?, İMKB Dergisi, Yıl:4, Sayı:15, sayfa 1-26.

7. Çimenoğlu A. ve O.R. Yolalan, (2000), ?A New Paradigm for the Turkish Banking System in a Low Inflation Environment?, Investor-Turkey, Journal of International Business & Finance, Issue No:13, sayfa 58-63.

8. Üçer M., C. Van Rijckeghem ve O.R.Yolalan, (1998), ?Leading Indicators of Currency Crises: A Brief Literature Survey and an Application to Turkey?, Yapı Kredi Economic Review, Vol.9, No:2, sayfa 3-23.

9. Lang P. ve O.R.Yolalan, (1996), ?On Finite Multiplier Bounds in Data Envelopment Analysis?, Transactions on Operational Research, Vol.8, sayfa 1-8.

10. Yolalan O.R., (1996), ?Türk Bankacılık Sektörü için Göreli Mali Performans Ölçümü?, Türkiye Bankalar Birliği-Bankacılar Dergisi, Vol: 19, sayfa 35-40.

11. Lang P., O.R.Yolalan ve O. Kettani, (1995), ?Controlled Envelopment by Face Extension in Data Envelopment Analysis?, Journal of the Operational Research Society, Vol.46, sayfa 473-491.

12. Yolalan O.R., (1993), İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 483.

13. Oral M., O.Kettani ve O.R.Yolalan, (1992), ?An Empirical Study on Analyzing the Productivity of Bank Branches?, IIE Transactions, Vol.24, sayfa 166-176.

14. Oral M. ve O.R. Yolalan, (1990), ?An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches?, European Journal of Operational Research, Vol.46, sayfa 282-294.