Yazı Atölyesi: Bir Teknik Olarak İçerden Dışarıya Yazma Yöntemi

Sabancı Üniversitesi Yazma Becerileri Merkezi’nin 5-11 Eylül tarihlerinde düzenlediği “Yaz Sonu Semineri” İngilizce ve Türkçe program olarak gerçekleşti. Orta ve yüksek öğretimden farklı disiplinlerden öğretmenlerin katıldığı Türkçe programda, yazma
becerisini geliştirmenin eğitimdeki rolü ve bunun yolları üzerine tartışmalar yapıldı. Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Türkçe Grubu’ndan Seçil Sarıbayır da “Bir Teknik Olarak İçten Dışa Yazma Yöntemi” başlıklı bir atölye çalışması yaptı.

Özet:

Akademik yazma becerisinin üniversitelerde kazandırılmasını beklemek öğrencilerimize güç gelen yazma eylemini daha da güç bir hale getirmektedir. Bu becerinin öğrenciye ortaöğretimde kazandırılması,  öğrencilerin yazma eylemine karşı geliştirdikleri olumsuz tutumu büyük ölçüde değiştireceği gibi öğrenciler arasında yaygın olan akademik bir yazının yalnız İngilizce yazılabileceği algısını da değiştirecektir. Bu algının değişimine yardımcı olması açısından derslerimizde işlediğimiz öykülere, romanlara, şiirlere bir eleştiri denemesi yazdırılması, dersi hem daha renkli hale getirecek hem de eleştirel bakış açısını erken yaşlarda öğrencilerimize kazandıracaktır. Bu düşünceden hareketle,  bu oturumda,  bir öyküye yazılabilecek bir eleştirinin aşamaları üzerinde durularak katılımcılarında dâhil olduğu bir eleştiri yazma çalışması yapılacaktır.

No Comments »