Yazmayı Öğrenmek& Yazmayı Öğretmek

Sabancı Üniversitesi Yazma Becerileri Merkezi?nin 5-11 Eylül tarihlerinde düzenlediği ?Yaz Sonu Semineri? İngilizce ve Türkçe program olarak gerçekleşti. Orta ve yüksek öğretimden farklı disiplinlerden öğretmenlerin katıldığı Türkçe programda, yazma becerisini geliştirmenin eğitimdeki rolü ve bunun yolları üzerine tartışmalar yapıldı. Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Türkçe Grubu?ndan Ayten Sönmez de ?Yazmayı Öğrenmek &Yazmayı Öğretmek? başlıklı bir sunum yaptı.

Özet:

Üniversite eğitiminin çok temel bir öğesi olan akademik yazma becerisi, hangi bölümde okursa okusun bir üniversite öğrencisinin akademik hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı temel bir beceridir. Maalesef, öğrencilerin akademik yazmayı ?kompozisyon?a indirgeyen algıları sadece yazmanın değil diğer akademik iletişim becerilerinin ?okuma/dinleme/konuşma- de gelişimine ket vuran bir unsurdur. Öğrencilerin akademik yazıyı nasıl algıladıkları ve bu algı(ları)ın olası sebepleri ve sonuçları biz eğitimciler açısından tartışılmaya değer duruyor. Bu oturum, tartışmayı örnekler üzerinden derinleştirmeyi, katılımcılarla birlikte ihtiyaçları konuşmayı ve öneriler geliştirmeyi hedefliyor.

No Comments »