“Hayali İstanbul Atlası” İhsan Oktay Anar

Gürsel Korat’ın, 25 Nisan 2009’da Bilgi Üniversitesi İhsan Oktay Anar Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulduğu daha sonra
YKY Kitap-lık Dergisi’nin Haziran 2008 tarihli 128. sayısında yayımlanan İhsan Oktay Anar’ın romancılığını ele aldığı yazısına http://gurselkorat.blogspot.com/ ‘dan ulaşabilirsiniz.

http://gurselkorat.blogspot.com/search/label/%C4%B0hsan%20Oktay%20Anar%20Romanc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C3%9Czerine

No Comments »