Archive for the 'Uncategorized' Category

Tevfik Fikret: İlk Entelektüel

Bülent Kale, “ilk entelektüel” olarak nitelendirdiği Tevfik Fikret’i yazdı. Bianet’te yayımlanan bu yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://bianet.org/bianet/sanat/135012-ilk-entelektuel-ve-asiyan

Comments Off on Tevfik Fikret: İlk Entelektüel

“Hayali İstanbul Atlası” İhsan Oktay Anar

Gürsel Korat’ın, 25 Nisan 2009’da Bilgi Üniversitesi İhsan Oktay Anar Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulduğu daha sonra
YKY Kitap-lık Dergisi’nin Haziran 2008 tarihli 128. sayısında yayımlanan İhsan Oktay Anar’ın romancılığını ele aldığı yazısına http://gurselkorat.blogspot.com/ ‘dan ulaşabilirsiniz.

http://gurselkorat.blogspot.com/search/label/%C4%B0hsan%20Oktay%20Anar%20Romanc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C3%9Czerine

Comments Off on “Hayali İstanbul Atlası” İhsan Oktay Anar

Oğuz Atay Belgeseli

TRT’nin hazırladığı “Kurmaca Dünyanın İpliğinde Bir Koza ‘Oğuz Atay'” adlı belgesele aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.edebiyathaber.net/oguzataybelgeseli.html

Comments Off on Oğuz Atay Belgeseli

Türkçe Edebiyat ve Çoğulculuk Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin bir kısmı Varlık Dergisi’nde yayımlandı.

13 Mayıs 2011 tarihinde, Kadir Has Üniversitesi Türk Dili Birimi ve Sabancı Üniversitesi Diller Okulu tarafından düzenlenen Türkçe Edebiyat ve Çoğulculuk Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin bir kısmı Varlık Dergisi’nin Ağustos 2011 sayısında yayımlandı.

Comments Off on Türkçe Edebiyat ve Çoğulculuk Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin bir kısmı Varlık Dergisi’nde yayımlandı.

Ölümünün 35. Yılında Sevgi Soysal Sempozyumu

?NE GÜZEL SUÇLUYUZ BİZ HEPİMİZ!?

Ölümünün 35. Yılında Sevgi Soysal Sempozyumu

28-29 Aralık 2011

MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Fındıklı-İstanbul

Düzenleyen: MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İletişim Yayınları ve Amargi?nin Katkılarıyla

Sunucular: Arzuhan Birvar

Tevfik Çakır

Programa şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://myweb.sabanciuniv.edu/tll/duyurular-2/

Comments Off on Ölümünün 35. Yılında Sevgi Soysal Sempozyumu

“Tiyatromuz ve Evli Kadın”

University of Glasgow’da Oyunyazarlığı ve Dramaturji yüksek lisans programına devam eden Bahar Akpınar, Mimesis Dergi’de yayımlanan “Tiyatromuz ve Evli Kadın” başlıklı yazısında “bir evlilik hikâyesi ile [Şair Evlenmesi] başlayan” Türk Tiyatrosu’nun evlilik kurumu ve kadına yaklaşımını irdeliyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserleri  üzerinden ilerleyen bu inceleme yazısına şu linkten erişilebilir:

http://mimesis-dergi.org/2011/11/tiyatromuz-ve-evli-kadin-2/

Comments Off on “Tiyatromuz ve Evli Kadın”

Yazı Atölyesi: Bir Teknik Olarak İçerden Dışarıya Yazma Yöntemi

Sabancı Üniversitesi Yazma Becerileri Merkezi’nin 5-11 Eylül tarihlerinde düzenlediği “Yaz Sonu Semineri” İngilizce ve Türkçe program olarak gerçekleşti. Orta ve yüksek öğretimden farklı disiplinlerden öğretmenlerin katıldığı Türkçe programda, yazma
becerisini geliştirmenin eğitimdeki rolü ve bunun yolları üzerine tartışmalar yapıldı. Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Türkçe Grubu’ndan Seçil Sarıbayır da “Bir Teknik Olarak İçten Dışa Yazma Yöntemi” başlıklı bir atölye çalışması yaptı.

Özet:

Akademik yazma becerisinin üniversitelerde kazandırılmasını beklemek öğrencilerimize güç gelen yazma eylemini daha da güç bir hale getirmektedir. Bu becerinin öğrenciye ortaöğretimde kazandırılması,  öğrencilerin yazma eylemine karşı geliştirdikleri olumsuz tutumu büyük ölçüde değiştireceği gibi öğrenciler arasında yaygın olan akademik bir yazının yalnız İngilizce yazılabileceği algısını da değiştirecektir. Bu algının değişimine yardımcı olması açısından derslerimizde işlediğimiz öykülere, romanlara, şiirlere bir eleştiri denemesi yazdırılması, dersi hem daha renkli hale getirecek hem de eleştirel bakış açısını erken yaşlarda öğrencilerimize kazandıracaktır. Bu düşünceden hareketle,  bu oturumda,  bir öyküye yazılabilecek bir eleştirinin aşamaları üzerinde durularak katılımcılarında dâhil olduğu bir eleştiri yazma çalışması yapılacaktır.

Comments Off on Yazı Atölyesi: Bir Teknik Olarak İçerden Dışarıya Yazma Yöntemi

Yazmayı Öğrenmek& Yazmayı Öğretmek

Sabancı Üniversitesi Yazma Becerileri Merkezi?nin 5-11 Eylül tarihlerinde düzenlediği ?Yaz Sonu Semineri? İngilizce ve Türkçe program olarak gerçekleşti. Orta ve yüksek öğretimden farklı disiplinlerden öğretmenlerin katıldığı Türkçe programda, yazma becerisini geliştirmenin eğitimdeki rolü ve bunun yolları üzerine tartışmalar yapıldı. Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Türkçe Grubu?ndan Ayten Sönmez de ?Yazmayı Öğrenmek &Yazmayı Öğretmek? başlıklı bir sunum yaptı.

Özet:

Üniversite eğitiminin çok temel bir öğesi olan akademik yazma becerisi, hangi bölümde okursa okusun bir üniversite öğrencisinin akademik hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı temel bir beceridir. Maalesef, öğrencilerin akademik yazmayı ?kompozisyon?a indirgeyen algıları sadece yazmanın değil diğer akademik iletişim becerilerinin ?okuma/dinleme/konuşma- de gelişimine ket vuran bir unsurdur. Öğrencilerin akademik yazıyı nasıl algıladıkları ve bu algı(ları)ın olası sebepleri ve sonuçları biz eğitimciler açısından tartışılmaya değer duruyor. Bu oturum, tartışmayı örnekler üzerinden derinleştirmeyi, katılımcılarla birlikte ihtiyaçları konuşmayı ve öneriler geliştirmeyi hedefliyor.

Comments Off on Yazmayı Öğrenmek& Yazmayı Öğretmek

Türkçe Edebiyat ve Çoğulculuk Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi Türk Dili Birimi ve Sabancı Üniversitesi Diller Okulu ortaklığıyla düzenlenen bu sempozyum Türkçe edebiyat ve çoğulculuk kavramı üzerine odaklanıyor. 2008 yılında Sabancı Üniversitesi?nde gerçekleştirilen ?Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu? ile süreklilik arz eden bu sempozyum ile gerek Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerekse üniversitelerde zorunlu Türkçe dersleri kapsamında; edebiyata yönelik olarak benimsenen tutumların sorgulanması, değişik uygulamalar hakkında bir farkındalık sağlanması ve yeni yaklaşımların tartışılması hedefleniyor.

Bu etkinlikte çoğulculuk kavramına yoğunlaşılacak olmasının nedeni, Türkçe edebiyat özelinde düşünüldüğünde; bu edebiyatın üretimi, bu ürünler üzerine yapılan kuramsal çalışmalar ve bu edebiyatın öğretilmesi bağlamında çoğulculuk kavramıyla ilgili yeni değerlendirmelere ihtiyaç olduğu düşüncesidir.  Son yüzyıl Türkiye tarihinin siyasal, toplumsal ve kültürel boyutlarının en dikkate değer özelliklerinden birinin ?tekçilik? olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çerçevede belirli bir dinin, bir mezhebin, bir dilin, bir etnik kimliğin, bir cinsiyetin, bir ideolojik tutumun ya da belirli tarihsel anlatıların vb diğerlerine göre daha ?makbul? sayıldığı görülmektedir. Türkçe edebiyat da üretme, algılama, öğretme, kavramsallaştırma ve kanonlaştırma bağlamında bu eğilimlerin (kimi zaman bunları besleme, kimi zaman bunlarla hesaplaşma biçiminde de olsa) etkisinde kalmıştır denebilir.

Bununla birlikte son yıllarda bu yapının bir değişime uğradığı, gerek edebi gerek akademik düzlemde bu hâkim anlayışın dışında seslerin duyulduğu ve daha önce edebiyat çalışmalarının nesnesi olmayan kavramların gündeme geldiği görülüyor.

Comments Off on Türkçe Edebiyat ve Çoğulculuk Sempozyumu

2. Kelenderis Öykü Yarışması birincisi Tamer Kütükçü

http://myweb.sabanciuniv.edu/tll/files/2011/12/kelenderis-ödül-töreni.jpgAydıncık Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl  2.si düzenlenen ?Kelenderis Öykü Yarışması?nda birincilik ödülünü Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Türkçe grubu öğretim görevlisi Tamer Kütükçü kazandı.

Comments Off on 2. Kelenderis Öykü Yarışması birincisi Tamer Kütükçü

« Prev - Next »