Book

* Orthodox Christians in the Late Ottoman Empire: A Study of Communal Relations in Anatolia, London: Routledge, 2013.

* (Turkish edition) Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Millet Sistemini Yeniden Düşünmek, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2016.