Bio and CV (March 2019)

Dr. Selim Balcisoy received his PhD on Computer Science in 2001 from Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne (EPFL). Between 2001 and 2004 he was Senior Research Engineer at Nokia Research Center Dallas. Dr. Balcisoy co-authored over 60 publications and has been granted with one U.S. patent. His research interests are visual analytics, augmented reality, data visualization and cultural heritage. He is an Associated Professor at Sabanci University, Istanbul since 2004 and co-founded VisioThink and Health Mobile Software.

Download CV

Check Google Scholar for all publications and citations.

Doçent Dr. Selim Balcısoy 1996 yılından ETH Zürih’den Elektronik Mühendisliği Lisans derecesini aldı. 2001 yılında EPFL Lozan’da Bilgisayar Bilimleri alanında ‘Gerçek ve Sanal Dünyalar arasında Etkileşim Tekniklerinin Analizi ve Geliştirilmesi’ konusunda Doktorasını tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Nokia Araştırma Merkezi (ABD)’de kıdemli araştırma mühendisi olarak mobil grafikler konularında çalıştı. Dr. Balcısoy’un araştırma alanları: Görsel Analiz, Artırılmış Gerçeklilik, Sanal Gerçeklilik, Kültürel Miras ve Mobil Grafiklerdir. Kendisinin 60’den fazla uluslararası hakemli dergi ve konferanslarda yayınları ve bir adet ABD patent ofisi patenti bulunmaktadır.