Bio

Dr. Selim Balcisoy received his PhD on Computer Science in 2001 from Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne (EPFL). Between 2001 and 2004 he was Senior Research Engineer at Nokia Research Center Dallas. Dr. Balcisoy co-authored over 50 publications and has been granted with one U.S. patent. His research interests are augmented reality, data visualization and cultural heritage. He is an Associated Professor at Sabanci University, Istanbul since 2004 and founded VisioThink, a spatial business intelligence company in 2006.

Check this link for  updates and videos:   http://graphics.sabanciuniv.edu/

Doçent Dr. Selim Balcısoy 1996 yılından ETH Zürih’den Elektronik Mühendisliği Lisans derecesini aldı. 2001 yılında EPFL Lozan’da Bilgisayar Bilimleri alanında ‘Gerçek ve Sanal Dünyalar arasında Etkileşim Tekniklerinin Analizi ve Geliştirilmesi’ konusunda Doktorasını tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Nokia Araştırma Merkezi (ABD)’de kıdemli araştırma mühendisi olarak mobil grafikler konularında çalıştı. Dr. Balcısoy’un araştırma alanları: Artırılmış Gerçeklilik, Sanal Gerçeklilik, Tıbbi Benzetim Sistemleri, Kültürel Miras ve Mobil Grafiklerdir. Kendisinin 50’den fazla uluslararası hakemli dergi ve konferanslarda yayınları ve bir adet ABD patent ofisi patenti bulunmaktadır.