Research

Article

Decker, Stephanie and Üsdiken, Behlül and Engwall, Lars and Rowlinson, Michael, (2018) “Special issue introduction: Historical research on institutional change”, Business History (SI), Vol.60, No.5, 613-627 (SSCI)
Üsdiken, Behlül and Divarcı Çakmaklı, Anıl and Topaler, Başak, (2017) “Devlet ve vakıf üniversitelerinde “strateji”, 1982-2014 (“Strategy” in public
and private universities, 1982 – 2014)”
, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Vol.13, No.1-2, 8-40
Önder, Çetin and Üsdiken, Behlül, (2016) “Kurumsal mantıklar, örgüt altyapısı ve örgütsel alanlarda değişim: Türkiye’de işçi sendikalarının tarihsel gelişimi, 1947-1980”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Vol.43, No.2, 573-605
Üsdiken, Behlül and Yıldırım-Öktem, Özlem and Şenol, Fikriye Nazlı, (2015) “İç halkaya dâhil olmak: Türkiye’deki büyük aile holdinglerinde profesyonel yöneticiler”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Vol.42, No.3, 521-551
Üsdiken, Behlül, (2014) “Centres and peripheries: research styles and publication patterns in ‘top’ US journals and their European alternatives, 1960–2010”, Journal of Management Studies, Vol.51, No.5, 764-789 (SSCI)
Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül, (2014) “History in organization and management theory: more than meets the eye”, Academy of Management Annals, Vol.8, No.1, 535-588 (SSCI)
Üsdiken, Behlül and Topaler, Ayşe Başak and Koçak, Özgecan, (2013) “Yasa, piyasa ve örgüt tiplerinde çeşitlilik: 1981 sonrasında Türkiye’de üniversiteler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol.68, No.3, 187-223
Üsdiken, Behlül and Kipping, Matthias and Engwall, Lars, (2011) “Historical perspectives on organizational stability and change: introduction to the special issue”, Management and Organizational History, Vol.6, No.1, 3-12
Üsdiken, Behlül, (2010) “Between contending perspectives and logics: organizational studies in Europe”, Organization Studies, Vol.31, No.6, 715-735 (SSCI)
Yıldırım-Öktem, Özlem and Üsdiken, Behlül, (2010) “Contingencies versus external pressure: professionalization in boards of firms affiliated to family business groups in late-industrializing countries
, British Journal of Management, Vol.21, No.1, 115-130 (SSCI)
Üsdiken, Behlül and Wasti, S. Arzu, (2009) “Preaching, teaching and researching at the periphery: academic management literature in Turkey, 1970-1999”, Organization Studies, Vol.30, No.10, 1063-1082 (SSCI)
Üsdiken, Behlül and Erçek, Mehmet, (2009) “Türkiye’de iş dünyası için ilk ‘işletme’ dergisi: işletme – işletme ekonomisi ve organizasyon mecmuası”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Vol.9, No.1, 53-90
Üsdiken, Behlül, (2009) “Bir örgütsel alanın yeniden şekillenişi: Türkiye’de iş hayatına yönelik yüksek öğretimde değişim, 1955-1975”, METU Studies In Development (Muhan Soysal Special Issue), Vol.35, 1-40
Kipping, Matthias and Engwall, Lars and Üsdiken , Behlül, (2008) “Preface: the transfer of management knowledge to peripheral countries”, International Studies of Management and Organization, Vol.38, No.4, 3-16
Üsdiken, Behlül, (2008) “Türkiye’de işletme grupları: özel sayı’ya giriş”, Yönetim Araştırmaları Dergisi (Türkiye’de İşletme Grupları Özel Sayısı), Vol.8, No.1-2, 5-21
Üsdiken, Behlül and Yıldırım Öktem, Özlem, (2008) “Kurumsal ortamda degişim ve büyük aile holdingleri bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarında ‘icrada görevli olmayan’ ve ‘bağımsız’ üyeler = Changes in the institutional environment and “Non-Executive” and “Independent” directors on the boards of firms affiliated to large family business groups”, Amme İdaresi Dergisi, Vol.41, No.1, 43-71 (SSCI)
Üsdiken, Behlül, (2007) “Commentary: management education between logics and locations”, Scandinavian journal of management, Vol.23, No.1, 84-94 (SSCI)
Yamak, Sibel and Üsdiken, Behlül, (2006) “Economic liberalization and the antecedents of top management teams: evidence from Turkish ‘big’ business”, British Journal of Management, Vol.17, No.3, 177-194 (SSCI)
Üsdiken, Behlül, (2004) “Exporting managerial knowledge to the outpost: penetration of ‘human relations’ into Turkish academia, 1950-1965”, Management learning, Vol.35, No.3, 255-270 (SSCI)
Üsdiken, Behlül, (2004) “The French, the German and the American: Higher education for business in Turkey, 1883-2003”, New Perspectives on Turkey, 5-38
Üsdiken, Behlül and Kieser, Alfred and Kjaer, Peter, (2004) “Academy, economy and polity: Betriebswirtschaftslehre in Germany, Denmark and Turkey before 1945”, Business History, Vol.46, No.3, 381-406 (SSCI)
Üsdiken, Behlül and Kieser, Alfred, (2004) “Introduction: history in organisation studies”, Business History, Vol.46, No.3, 321-330 (SSCI)
Üsdiken, Behlül, (2004) “Americanization of European management education in historical and comparative perspective: a symposium”, Journal of Management Inquiry, Vol.13, No.2, 87-89 (SSCI)
Kipping , Matthias and Üsdiken, Behlül and Puig, Nuria, (2004) “Imitation, tension, and hybridization: multiple “Americanizations” of management education in Mediterranean Europe”, Journal of Management Inquiry, Vol.13, No.2, 98-108 (SSCI)
Denizel, Meltem and Üsdiken, Behlül and Tunçalp, Deniz, (2003) “Drift or shift? Continuity, change and international variation in knowledge production in OR/MS”, Operations Research, Vol.51, No.5, 711-720 (SCI)
Üsdiken, Behlül, (2003) “Türkiye’de iş yapmanın ve işletmenin akademikleştirilmesi, 1930-1950”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol.58, No.1, 119-147
Üsdiken, Behlül, (2002) “Tarihsel bir bakışla bilim-yönetim birlikteliği”, Yönetim Araştırmaları Dergisi (Yönetim Alanında Bilimsel Yaklaşım ve Yöntem Sorunları Özel Sayısı), Vol.2, No.2, 127-154
Üsdiken, Behlül and Erden, Zeynep, (2002) “1990’lı yıllarda Türkiye’de yönetim alanı: disiplinin yapısı ve yaklaşımlar”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Vol.2, No.1, 91-112
Üsdiken, Behlül and Wasti, S. Arzu, (2002) “Türkiye’de akademik bir inceleme alanı olarak personel veya “insan kaynakları” yönetimi, 1972-1999″, Amme İdaresi Dergisi, Vol.35, No.3, 1-37
Üsdiken, Behlül and Erden, Zeynep, (2001) “Örnek alma, mecbur tutulma ve geçmişe bağımlılık: Türkiye’deki yönetim yazınında değişim”, Amme İdaresi Dergisi, Vol.34, No.4, 1-31
Selekler Gökşen, Nisan and Üsdiken, Behlül, (2001) “Uniformity and diversity in Turkish business groups: effects of scale and time of founding”, British Journal of Management, Vol.12, No.4, 325-340 (SSCI)
Üsdiken, Behlül and Çetin, Demet, (2001) “From Betriebswirtschaftslehre to human relations: Turkish management literature before and after the Second World War”, Business History, Vol.43, No.2, 99-124 (SCI)

Book

Engwall, Lars and Kipping, Mathias and Üsdiken, Behlül, Defining management: business schools, consultants, media, New York: Routledge, June 2016

Book Review

Jill , Shepherd and Olson, Naomi and Perkins, Stephen J. and Mantere, Saku and Üsdiken, Behlül and Wexler, Mark, Special book review: the Oxford handbook of organizational theory: meta-theoretical perspectives; the Blackwell companion to organizations, Organization Studies, Vol.25, No.4, May 2004, 669-680

Book Section / Chapter

Üsdiken, Behlül, Owners and salaried managers in Turkish family business groups Business, Ethics and Institutions: The Evolution of Turkish Capitalism in Global Perspectives, Çolpan, Aslı M. and Jones, Geoffrey G. (eds.), New York: Routledge (forthcoming)
Üsdiken, Behlül and Yıldırım-Öktem, Özlem, Multiple board memberships and the inner circle in family business groups Research Handbook on Boards of Directors, Gabrielsson, Jonas and Khlif, Wafa and Yamak, Sibel (eds.), Cheltenham, Glos.: Edward Elgar, July 2019, 255-273
Üsdiken, Behlül, Betriebswirtschaftslehre in der Türkei in den 1930er-1950er jahren Ideengeschichte der BWL: ABWL, Organisation, Personal, Rechnungswesen und Steuern, Matiaske, Wenzel and Weber, Wolfgang (eds.), Berlin: Gaber/Springer, July 2018, 549-559
Üsdiken, Behlül, Higher education in management: the case of Turkey The Future of Management Education, Dameron, Stéphanie and Durand, Thomas (eds.), London: Palgrave Macmillan, January 2018, 171-183
Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül, Turning how and where? The potential for history in management and organizational studies The Routledge Companion to Management and Organizational History, McLaren, Partricia Genoe and Mills, Albert J. and Weatherbee, Terrance G. (eds.), Oxford, UK: Routledge, May 2015, 372-379
Üsdiken, Behlül and Kipping, Matthias, History and organization studies: a long-term view Organizations in Time: History, Theory, Methods, Bucheli, Marcelo and Wadhwani, R. Daniel (eds.), Oxford, UK: Oxford University Press, February 2014, 33-55
Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül, Histoire de l’entreprise et recherches en gestion Histoire et Sciences de Gestion, Cailluet, Ludovic and Lemarchand, Yannick and Chessel, Marie-Emmanuelle (eds.), Paris: Vuibert, June 2013, 33-60
Üsdiken, Behlül, Transferring American models for education in business and public administration to Turkey, 1950-1970 American Turkish Encounters: Politics and Culture, 1830-1989, Criss, Bilge Nur and Esenbel, Selçuk and Greenwood, Tony and Mazzari, Louis (eds.), Newcastle Upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, September 2011, 316-330
Erçek, Mehmet and Üsdiken, Behlül, İşletme iktisadı: Türkiye’de bir akademik disiplinin oluşumu, gelişimi ve sönüşü Prof. Dr. Haydar Kazgan’a Armağan: Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması, Tokdemir, Ertuğrul and Günçavdı, Öner İ. and Kayam, Saime S. (eds.), Ankara: Türk Tarih Kurumu 2011, 229-260
Engwall, Lars and Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül, Public science systems, higher education and the trajectory of academic disciplines: business studies in the United States and Europe
Reconfiguring Knowledge Production: Changing Authority Relationships in the Sciences and their Consequences for Intellectual Innovation, Whitley, Richard and Glaser, Jochen and Engwall, Lars (eds.), Oxford, UK: Oxford University Press, August 2010, 325-353
Üsdiken, Behlül, The kin and the professional: top leadership in family business groups The Oxford Handbook of Business Groups, Colpan, Aslı M. and Hikino, Takashi and Lincoln, James R. (eds.), Oxford, UK: Oxford University Press 2010, 696-716
Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül, Beyond transfer and translation: the role of foreign models in the development of management education in Germany, Sweden and Turkey Exploring the worlds of Mercury and Minerva: essays for Lars Engwall, Wedlin, Linda and Sahlin, Kerstin and Grafström, Maria (eds.), Uppsala, Sweden: Uppsala Universitet 2009, 45-68
Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül, Business history and management studies The Oxford Handbook of Business History, Jones, Geoffrey and Zeitlin, Jonathan (eds.), Oxford University Press: Oxford ; New York 2008, 96-119
Üsdiken, Behlül, Organizational theory International Encyclopedia of Organization Studies, Clegg, Stewart R. and Bailey, James R. (eds.), Thousand Oaks: Sage Publications 2008, 1196-1200
Üsdiken, Behlül, Çevresel baskı ve talepler karşısında örgütler: kaynak bağımlılığı yaklaşımı Örgüt Kuramları, Sargut, A. Selami and Özen, Şükrü (eds.), Ankara: İmge Yayınevi 2007, 77-132
Üsdiken, Behlül and Önder, Çetin, Örgütsel ekoloji: örgüt toplulukları ve çevresel ayıklama Örgüt Kuramları, Sargut, A. Selami and Özen, Şükrü (eds.), Ankara: İmge Yayınevi 2007, 133-191
Üsdiken, Behlül, Plurality in institutional environments and educational content: the undergraduate business degree in Turkey Inside the Business Schools: The Content of European Business Education, Amdam, Rolv Petter and Kvalshaugen, Ragnhild and Larsen, Eirinn (eds.), Oslo: Copenhagen Business School Press 2003, 87-109
Üsdiken, Behlül and Leblebici, Hüseyin, Organization theory Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology, Anderson, Neil and Öneş, Deniz S. and Kepir Sinangil, Handan and Viswesvaran, Chockalingam (eds.), London: Sage, October 2001, 377-397

Papers in Conference Proceedings

Topaler, Başak and Üsdiken, Behlül, ” Variation in the adoption of a diffusing practice: instruction in English in Turkish universities “, Humphreys, John (ed.), Academy of Management Annual Meeting, Academy of Management, December 2016
Yıldırım, Özlem and Üsdiken, Behlül, ” Reconciling family-centric and professionalized governance: boards of firms within family business groups “, Academy of Management Annual Meeting 2007, Briarcliff Manor, NY, USA: Academy of Management, August 2007

Volumes Edited / Special Issues

Üsdiken, Behlül and Kipping, Matthias and Engwall, Lars, Historical perspectives on organizational stability and change [Special issue], Sage, February 2011
Kipping, Matthias and Engwall, Lars and Üsdiken, Behlül, The transfer of management knowledge to peripheral countries, New York: M.E. Sharpe Inc. 2008
Üsdiken, Behlül, Türkiye’de işletme grupları özel sayısı (Yönetim Araştırmaları Dergisi), Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008
Üsdiken, Behlül and Kieser, Alfred, Special issue: history in organization studies , Business History, July 2004