Bio

Füsun Ülengin İşletme Yönetimi konusunda profesördür. Yöneylem Araştırması ve Karar Analizi konularında uzmandır. 2002-2005 tarihleri arasında; İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ve 2009-2013 tarihleri arasında ise Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Dekan olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda; 2009-2013 yılları arasında Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü’nden birinci olarak almıştır. Yüksek Lisansını Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği alanında yapmıştır. Doktora çalışmalarını Waterloo Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilimleri  bölümünde tamamlamış olup, doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü’nden yine birincilikle almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Birmingham Üniversitesi, Üretim Mühendisliği  Bölümü’nde gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans ve doktora tezleri ile doktora sonrası araştırması lojistik modelleme konularındadır. Çalışma alanları; başta ulaştırma ve lojistik sistemleri olmak üzere makrosistemlerin çok ölçütlü modeller ile değerlendirilmesi ve ülkelerin ve sektörlerin rekabet analizine ilişkindir. Dr. Ülengin aynı zamanda grup halinde çok ölçütlü karar verme, karar destek sistemleri, Bayes Nedensel Ağları ve Yapay Sinir Ağları konuları ile ilgilenmektedir. Bu konularda yazdığı çok sayıda SCI ve SSCI makalesi; Omega, Journal of the Operations Research Society, Socio-Economic Planning Sciences, European Journal of Operational Research, Transportation Research-E, Transportation Research-C, Journal of Production Economics, European Journal of Marketing, The Service Industries Journal, Interfaces, Expert Systems with Applications  gibi çok çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. “Transportation Policy” ve “Case Studies in Transport Policy” dergilerinin yayın kurulundadır. Dünya Ulaştırma Konferansları Derneği (World Conference of Transportation Research Society-WCTRS) derneğinin Bilim ve Yürütme Kurulları’nın üyesi olup; World Conference of Transport Research; WCTR’2004, Odyseus Workshop on Logistics’2009, IFAC International Symposium on Computational Economics and Financial and Industrial Systems  – CEFIS ’07, ile 32. Ulusal Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği (YAEM’2012) Kongrelerinin düzenlenmesinde Program Kurulu başkanı olarak görev almıştır. Ayrıca; WCTR ‘2010 da; konferanslardan  sorumlu Uluslararası Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini gerçekleştirmiş olup, Temmuz 2013 itibari ile aynı göreve yeniden atanmıştır.  Halen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclisi danışmanı olarak görev yapmaktadır.