Research

Article

Göymen, Korel and Kalaycıoğlu, Ersin, () “Sürdürülebilir İstanbul için yeni bir yönetim modeli”, Metropolitan Yönetişim (forthcoming)
Göymen, Korel, () “İstanbul: Mega-city Straddling two Continents”, Urban Research and Practice, Vol.1, No.3 (forthcoming)
Göymen, Korel, (2006) “Dynamics of changes in Turkish local governance”, Society and Economy, Vol.28, No.3, 245-266

Book

Göymen, Korel, Türkiye’de yerel yönetişim ve yerel kalkınma, İstanbul: Boyut Yayınları, March 2010

Book Section / Chapter

Göymen, Korel, Second tier of local government in Turkey Second Tier of Local Government in Europe, Bertrana, Xavier Horta and Heinelt, Hubert (eds.), London: Routledge (forthcoming)
Göymen, Korel, The province within the political system of Turkey The Second Tier of Local Government in Europe, Heinelt, Hubert and Bertrana, Xavier (eds.), London: Routledge (forthcoming)
Göymen, Korel, “Türkiye’de özel girişimin yerel kalkınmaya katkısının sağlanması” Yerel Kalkınmanın Yönetişimi, Göymen, Korel (ed.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, June 2009, 159-201
Göymen, Korel, Involving private enterprise in local development Improving Local Government: Outcomes of Comparative Public Administration Research, de Vries, Michiel (ed.), New York: Palgrave, May 2008, 148-169
Göymen, Korel, The evolving state – third sector relations in Turkey The Third Sector in Europe: Prospects and Challenges, Stephen, Osborne (ed.), London and New York: Routledge 2008, 211-229
Göymen, Korel and Özkaynak, Begüm, “Türkiye’de yerel yönetişimde son gelişmeler: Pendik’te edinilen deneyimler ve
çıkarılan dersler”
Bölgesel Kalkınma Ajansları, Göymen, Korel (ed.), İstanbul: İstanbul Politikalar Markezi 2008, 113-151
Göymen, Korel, Interaction of democracy and islam in Turkey Democracy in Muslim Societies: The Asian Experience, Hasan, Zoya (ed.), Thousand Oaks: Sage Publications, September 2007, 219-258

Papers in Conference Proceedings

Göymen, Korel, “Milestones of Regional Policy and Practice in Turkey“, LocDevelopmental , IASIA Website: IASIA (forthcoming)
Göymen, Korel, “Participatory local development through local agenda 21 in Turkey“, Governance for Sustainable Development, Rio de Janerio: International Institute of Administrative Sciences (forthcoming)
Göymen, Korel and Özkaynak Ortaköylüoğlu, Begüm, “Recent developments in local governance in Turkey: experiences and lessons from Pendik“, 27th Congress of Administrative Sciences, Brussels: IIAS (International Institute of Administrative Sciences), July 2007
Göymen, Korel, “Türkiye’de bölge politikalarının evrimi ve bölgesel kalkınma ajansları“, Yerel Kalkınma için Ortaklıklar Uluslararası Konferansı, İstanbul: İstanbul Politikalar Merkezi, April 2005, 35-60
Göymen, Korel, “Türkiye’de yerel yönetim reformu“, 2. Ulusal Yerel Yonetim Kongresi , Çanakkale, Türkiye: Çanakkale Üniversitesi, December 2004, 11-19
Göymen, Korel, “Türkiye’de bölge kavramı ve politikaların gelişimi“, AB ve Türkiye’de Bölgesel Yönetişim Uluslararası Konferansı, İstanbul: Pendik Belediyesi Yayınları, October 2004, 13-39
Göymen, Korel and Kaya, Erol, “Yerel kalkınma önderi ve paydaşı olarak belediyeler“, Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü, İstanbul: Pendik Belediyesi Kültür Yayınları, June 2004, 49-65
Göymen, Korel, “Küresel sivil toplum: gereksinme, fırsatlar ve engeller“, 1. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayınları, May 2004, 67-73
Göymen, Korel, “Forthcoming challenge: position and function contemplated for Istanbul in the EU System“, Eurocities Conference, Manchester: Eurocities