Research

Article

Küçüksayacıgil, Fikri and Ulusoy, Gündüz, (2020) “Hybrid genetic algorithm for bi-objective resource-constrained project scheduling “, Frontiers of Engineering Management, Vol.7, No.3, 426-446 (ESCI)
Hazır, Öncü and Ulusoy, Gündüz, (2020) “A classification and review of approaches and methods for modeling uncertainty in projects”, International Journal of Production Economics, Vol.223 (SCI, SSCI)
Beşikci, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, (2019) “Resource portfolio problem under relaxed resource dedication policy in multi-mode multi-project scheduling”, International Journal of Mathematics in Operational Research, Vol.14, No.4, 541-567
Ulusoy, Gündüz, (2018) “İmalat sektöründe endüstri 4.0 dönüşümü çabaları: bazı gözlemler”, İktisat ve Toplum, Vol.8, No.92, 121-123
Çinicioğlu, Esma Nur and Ulusoy, Gündüz and Önsel Ekici, Şule and Ülengin, Füsun and Ülengin, Burç, (2017) “Exploring the interaction between competitiveness of a country and innovation using Bayesian networks”, Innovation and Development, Vol.7, No.2, 175-209
Kılıç, Kemal and Ulusoy, Gündüz and Günday, Gürhan and Alpkan, Lütfihak, (2015) “Innovativeness, operations priorities and corporate performance: An analysis based on a taxonomy of innovativeness”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol.35, 115-133 (SCI)
Beşikci, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, (2015) “Multi-mode resource constrained multi-project scheduling and resource portfolio problem”, European Journal of Operational Research, Vol.240, No.1, 22-31 (SCI)
Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Günday, Gürhan and Alpkan, Lütfihak, (2015) “A determinants of innovativeness model for manufacturing firms”, International Journal of Innovation and Regional Development, Vol.6, No.2, 125-158
Can, Anıl and Ulusoy, Gündüz, (2014) “Multi-project scheduling with two-stage decomposition”, Annals of Operations Research, Vol.217, No.1, 95-116 (SCI)
Beşikci, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, (2013) “Resource dedication problem in a multi-project environment”, Flexible Services and Manufacturing Journal (Sl), Vol.25, No.1-2, 206-229 (SCI)
Günday, Gürhan and Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Alpkan, Lütfihak, (2011) “Effects of innovation types on firm performance”, International Journal of Production Economics, Vol.133, No.2, 662-676 (SCI)
Alpkan, Lütfihak and Bulut, Çağrı and Günday, Gürhan and Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal, (2010) “Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance”, Management Decision, Vol.48, No.5-6, 732-755 (SSCI)
Kavlak, Nursel and Ulusoy, Gündüz and Şerifoğlu, Funda and Birbil, İlker Şevket, (2009) “Client-contractor bargaining on net present value in project scheduling
with limited resources”
, Naval Research Logistics, Vol.56, No.2, 93-112 (SCI)
Önsel Şahin, Şule and Ülengin, Füsun and Ulusoy, Gündüz and Aktaş, Emel and Kabak, Özgür and Topçu, Y. İlker, (2008) “A new perspective on the competitiveness of nations”, Socio-Economic Planning Sciences, Vol.42, No.4, 221-246
Kılıç, Murat and Ulusoy, Gündüz and Sivrikaya Şerifoğlu, Funda, (2008) “A bi-objective genetic algorithm approach to risk mitigation in project scheduling “, International Journal of Production Economics, Vol.112, No.issue 1, 202-216 (SCI)
Çetindamar, Dilek and Ulusoy, Gündüz, (2008) “Innovation performance and partnerships in manufacturing firms in Turkey”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol.19, No.issue 3, 332-345
Sivrikaya Şerifoğlu, Funda and Ulusoy, Gündüz, (2004) “Multiprocessor task scheduling in multistage hyrid flowshops: a genetic algorithm approach”, Journal of the Operational Research Society, Vol.55, No.5, 504-512 (SCI)
Ulusoy, Gündüz, (2003) “An assessment of supply chain and innovation management practices in the manufacturing industries in Turkey”, International Journal of Production Economics, Vol.86, No.3, 251-270 (SCI)
Ulusoy, Gündüz and Özgür, Ahmet and Bilgiç, Taner and Kaylan, Ali Rıza and Payzın, Erbil, (2001) “A study on technology management process: the parts and components suppliers in the Turkish automotive industry”, Technology Management, Vol.5, No.4, 245-260
Ulusoy, Gündüz and İkiz, İlknur, (2001) “Benchmarking best manufacturing practices: a study into four sectors of Turkish industry”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.21, No.7, 1020-1043 (SCI)
Ulusoy, Gündüz and Sivrikaya-Şerifoğlu, Funda and Şahin, Şule, (2001) “Four payment models for the multi-mode resource constrained project scheduling problem with discounted cash flows”, Annals of Operations Research, Vol.102, 237-261 (SCI)
Ulusoy, Gündüz and Payzın, Erbil and Kaylan, Ali Rıza, (2001) “Türk elektronik sanayiinde rekabet ve teknoloji stratejileri ve yeni ürün geliştirme süreci”, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Vol.40, No.410, 40-44
Ulusoy, Gündüz and Cebelli, Serkan, (2000) “An equitable approach to the payment scheduling problem in project management”, European Journal of Operational Research, Vol.127, No.2, 262-278 (SCI)
Ulusoy, Gündüz and Özgür, Ahmet and Bilgiç, Taner and Kayhan, Ali Rıza and Payzın, Erbil, (2000) “Teknoloji yönetimi süreci üzerine bir çalışma: Türk otomotiv endüstrisi yan sanayii”, Mühendis ve Makina, Vol.41, No.489, 17-28
Sivrikaya Şerifoğlu, Funda and Ulusoy, Gündüz and Şahin, Şule, (2000) “Kaynak kısıtlı proje çizelgelemede indirgenmiş nakit akışı maksimizasyonu için bir genetik algoritma yaklaşımı”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Vol.11, No.2, 2-12

Book

Ulusoy, Gündüz and Hazır , Öncü, “An introduction to project modeling and planning, Switzerland: Springer Nature, April 2021

Book Section / Chapter

Pamay, M. Berke and Bülbül, Kerem and Ulusoy, Gündüz, “Dynamic resource constrained multi-project scheduling problem with weighted earliness/tardiness costs” Essays in Production, Project Planning and Scheduling: A Festschrift in Honor of Salah Elmaghraby, Pulat, Pakize S. and Sarin, Subhash C. and Uzsoy, Reha (eds.), Berlin: Springer Verlag, December 2013, 219-248
Ulusoy, Gündüz and Altuğ Fayda, Sema Nur and İyigün Meydanlı, İffet, “Ar-ge projeleri için proje sonrası analiz ve risk yönetimi süreçleri” Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi, Öner, Atilla M. (ed.), İstanbul: Pan Yayıncılık 2012, 413-435
Bülbül, Kerem and Ulusoy, Gündüz and Şen, Ahmet, Classic transportation problems Logistics Engineering Handbook, Taylor, Don G. (ed.), Boca Raton, FL, USA: CRC Press 2008, 16/1-16/32
Ulusoy, Gündüz, “Disiplinlerarası araştırma ve eğitim” Değişim Çağında Yüksek Öğretim: Global Trendler – Paradigmal Yönelimler, Aktan, Coşkun Can (ed.), İzmir: Yaşar Üniversitesi, March 2007, 389-398
Ulusoy, Gündüz, “Proje planlamada kaynak kısıtlı çizelgeleme” Yöneylem Araştırması: Halim Doğrusöz’e Armağan, Köksalan, Murat and Erkip, Nesim (eds.), Ankara: ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), December 2002, 89-128

Papers in Conference Proceedings

Sevinç, Mete and Ulusoy, Gündüz, “Innovation clusters and determinants of innovativeness in manufacturing industries“, Ali, Ahad and Bon, Abdul Talib (eds.), 6th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2016), USA: IEOM Society, March 2016, 1041-1051
Çapa, Canan and Ulusoy, Gündüz, “Proactive project scheduling in an R&D department: a bi-objective genetic algorithm“, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2015), USA: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), March 2015, 966-971
Küçüksayacigil, Fikri and Ulusoy, Gündüz, “A genetic algorithm application for multi-objective multi-project resource constrained project scheduling problem“, Toklu, Cengiz and Bekdas, Gabriel (eds.), 15th Workshop of the EURO Working Group, Bilecik, Turkey: Bilecik Seyh Edebali University, March 2014, 49-52
Capa, Canan and Ulusoy, Gündüz, “Proactive project scheduling with a bi-objective genetic algorithm in an R&D department“, Fliedner, Thomas and Kolisch, Rainer and Naber, Anulark (eds.), 14th International Conference on Project Management and Scheduling, Munich, Germany: TUM School of Management , March 2014, 56-59
Çinicioğlu, Esma Nur and Ulusoy, Gündüz and Önsel, Şule and Ülengin, Füsun and Ülengin, Burç, “The basic competitiveness factors shaping the innovation performance of countries“, Sabuncuoğlu, İhsan and Bidanda, Bopaya (eds.), International IIE (Institute of Industrial Engineers) Conference (IIE 2013): The Global Reach of Industrial Engineering, Norcross, GA: IIE (Institute of Industrial Engineers), June 2013
Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Günday, Gürhan and Alpkan, Lütfihak, “What are the determinants leading to innovation in manufacturing firms
“, Bulu, Melih and Arkalı, Gökçen (eds.), 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2013), Istanbul, Turkey: Şehir University, June 2013, 98-108
Beşikci, Umut and Ulusoy, Gündüz and Bilge, Ümit, “A combination of different resource management policies in a multi-project environment“, Aboutajdine , D. and Skalli , A. and Benchekroun , B. and Artiba , A. (eds.), International Conference on Industrial Engineering and Systems Management (IESM), Rabat, Morocco: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2013, 864-869
Çapa, Canan and Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal, “A three-phase approach for R&D project scheduling“, International IIE (Institute of Industrial Engineers) Conference (IIE 2013): The Global Reach of Industrial Engineering, Norcross, GA: IIE (Institute of Industrial Engineers) 2013
Ulusoy, Gündüz and Günday, Gürhan and Kılıç, Kemal and Alpkan, Lütfihak, “Business strategy and innovativeness: results from an empirical study“, Emmanouilidis, Christos and Taisch, Marco and Kiritsis, Dimitris (eds.), APMS 2012 Conference, Advances in Production Management Systems, Berlin: Springer Berlin Heidelberg 2013, 685-692
Beşikçi, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, “Resource portfolio problem under relaxed resource dedication policy in a multi-project environment“, Demeulemeester, E. and Herroelen, W. (eds.), 13th International Conference on Project Management and Scheduling, Leuven, Belgium: Catholic University 2012, 94-97
Beşikçi , Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, “Different resource management policies in multi-mode resource constrained multi-project scheduling“, Zhou, Mengqi (ed.), 2011 World Congress on Engineering and Technology, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., November 2011, 64-67
Beşikçi, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, “Resource preference based improvement heuristics for resource portfolio
problem
“, Günalay, Yavuz and Kadıpaşaoğlu, Şükran (eds.), Third International Conference on Applied Operational Research ICAOR’11, Vancouver, Canada: Tadbir, Vancouver, Canada, August 2011, 313-322
Beşikci, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, “Resource dedication problem in a multi-project environment“, T’kindt, Vincent (ed.), 12th International Conference on Project Management and Scheduling, Tours, France: Universite François-Rabelais de Tours, April 2010, 107-110
Ulusoy, Gündüz and Günday, Gürhan and Kılıç, Kemal and Alpkan, Lütfihak, “An empirical study into the determinants of innovativeness in manufacturing firms“, 3rd International Conference on Innovation, Technology and Knowledge Economics, Ankara, Turkey: Middle East Technical University Science and Technology Policies Research Center, June 2009
Ulusoy, Gündüz and Günday, Gürhan and Alpkan, Lütfihak and Kılıç, Kemal, “Effects of organizational innovations on firm’s production performance“, Xie, Min and Jiao, Roger (eds.), 2008 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, USA: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), December 2008, 321-325
Günday, Gürhan and Ulusoy , Gündüz and Kılıç, Kemal and Alpkan, Lütfihak, “Modeling innovation: determinants of innovativeness and the impact of innovation on firm performance “, Laosirihongthong, Tritos and Xie, Min (eds.), The 4th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, USA: IEEE, September 2008, 766-771
Günday, Gürhan and Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Alpkan, Lütfihak, “An integrated innovation model: how innovations are born and what are their impacts on firm performance?“, Van der Vaart, Taco and Van Donk, Dirk Pieter (eds.), 15th International Annual EUROMA Conference, Gröningen, Hollanda: University of Gröningen 2008, 92-101
Önsel, Şule and Ülengin, Füsün and Ulusoy, Gündüz and Kabak, Özgür and Topçu, İlker and Aktaş, Emel, “A decision support system to evaluate the competitiveness of nations“, Demiralp, Metin and Udriste, Constantin and Bognar, Gariela and Soni, Ritu and Nassar, Hamid (eds.), 12th WSEAS International Conference on Applied Mathematics, Athens, Greece: WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), December 2007, 371-376
Ulusoy, Gündüz and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande and Bulut, Çağrı, “An Empirical study on the competitiveness and innovation in four sectors of the Turkish manufacturing industry“, Acur, Nuran and Erkip, Nesim and Güneş, Evrim Didem (eds.), The 14th International Annual EurOMA Conference, Ankara: Bilkent University, June 2007, 438-447
Ülengin, Füsun and Kabak, Özgür and Önsel, Şule and Aktaş, Emel and Ulusoy, Gündüz, “International competitiveness power and human development of countries“, 14th International EurOMA Conference, Bilkent, Ankara, Turkey: European Operations Management Association, June 2007
Ulusoy, Gündüz and Yeğenoğlu, Hande, “Innovation performance and competitive strategies in the Turkish manufacturing industry“, The 8th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management, New Delhi, India: Monash University, February 2007, 907-915
Çetindamar, Dilek and Ulusoy, Gündüz, ” Innovation performance and partnerships “, 2nd European Management of Technology Conference,, September 2006
Ulusoy, Gündüz and Kekre, Sunder and Sarpca, Elif B. and Altıntaş, Nihat, “Value creation by Turkish enterprises“, PICMET Conference, Portland: Portland State University, July 2006
Kavlak, Nursel and Ulusoy, Gündüz and Birbil, Ş. İlker and Sivrikaya Şerifoğlu, Funda, ” Client-contractor bargaining on net present value in the context of a project with limited resources “, Durmuşoğlu , Bülent (ed.), 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Istanbul, Turkey: -, June 2005, 1109-1114
Kılıç, Murat and Ulusoy, Gündüz and Sivrikaya Şerifoğlu, Funda, ” Risk altında proje çizelgelemeye iki amaçlı genetik algoritma yaklaşımı “, Erol, R. and Dereli, T. and Baykasoğlu, A. (eds.), Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi ,, June 2004, 79-81
Kılıç, Murat and Ulusoy, Gündüz and Sivrikaya Şerifoğlu, Funda, “A biobjective genetic algorithm approach to project scheduling under risk“, Oulamara, A. and Portmann, M-C. (eds.), Ninth International Workshop on Project Management and Scheduling – PMS2004, Nancy, France: Ecole des Mines de Nancy, Nancy, France, April 2004, 58-61
Ulusoy, Gündüz, “Competitive manufacturing strategies for the manufacturing industries in Turkey“, EUROMA-POMS Meeting 2003, Milano, Italy: European Operation Management Association, June 2003, 313-322
Denizel, Meltem and Arıkan, Yıldız and Ulusoy, Gündüz and Çatay, Bülent, “Conceptual design of an e-marketplace for small and medium enterprises in the Turkish machinery industry“, The Fifth International Conference on Electronic Commerce Research (ICECR-5), Montreal, Canada: University of Montreal 2002
Ulusoy, Gündüz and İkiz, İlknur, “Firmalarda iş mükemmelliği uygulaması ve iş sonuçlarına yansıması – Türkiye imalat sektöründe bir çalışma“, 9. Ulusal Kalite Kongresi, İstanbul: KalDer, November 2000, 484-491

Monograph

Ulusoy, Gündüz, “Moving forward: assessment of competitive strategies and business excellence in the Turkish manufacturing industry: a benchmarking study”, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), March 2000

Volumes Edited / Special Issues

Kundakcıoğlu, Erhun Ömer and Ulusoy, Gündüz and Ünlüyurt, Tonguç, Optimization Letters: Special Issue: 30th National Congress on Operations Research and Industrial Engineering, Turkey, Heidelberg, Germany: Springer, August 2012
Ulusoy, Gündüz and Şahin, Güvenç, Endüstri Mühendisliği Dergisi (YAEM özel sayısı), TMMOB Makina Mühendisleri Odası, March 2012
Ulusoy, Gündüz and Herroelen, Willy, Annals of operations research — Special issue on project scheduling, Springer Verlag, February 2001
Ulusoy, Gündüz and Karabatı, Selçuk, European journal of operational research — Special issue on project management, Elsevier, December 2000

Working Paper / Technical Report

Küçüksayacıgil, Fikri and Ulusoy, Gündüz, “A hybrid genetic algorithm application for a bi-objective, multi-project, multi-mode, resource-constrained project scheduling problem”, November 2018
Beşikci, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, “A modied branch and cut procedure for resource portfolio problem under relaxed resource dedication policy”, November 2012, Sabancı University ID:SU_FENS_2012/0003
Akova, Birol and Ulusoy, Gündüz and Payzın, Erbil and Kaylan , Ali Rıza, “An integrated new product development model for the Turkish electronics industry” 2001, Sabancı University ID:SU_FENS_2011/0009
Ulusoy, Gündüz and Akın, H. Bahadır and Bulut, Çağrı and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande, “AR-GE/ yeni ürün geliştirme/ yenilik” 2006, Sabancı University ID:SU_FENS_2006/0001
Altuğ Fayda, Sema Nur and Ulusoy, Gündüz and İyigün Meydanlı, İffet, “Design of post project analysis and risk management processes for r&d projects”, May 2003, Sabancı University ID:SU_FENS_2011/0007
Ulusoy, Gündüz and Karabulut, Kaan, “Determination of the bundle price for digital information goods”, April 2003, Sabancı University ID:SU_FENS_2011/0008
Günday, Gürhan and Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Alpkan, Lütfihak, “Determining the factor structure of an integrated innovation model”, September 2009, Sabancı University ID:SU_FENS_2009/0009
Günday, Gürhan and Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Alpkan, Lütfihak, “Effects of innovation types on firm performance”, January 2009, Sabancı University ID:SU_FENS_2009/0007
Ulusoy, Gündüz and Akın, H. Bahadır and Bulut, Çağrı and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande, “Genel yaklaşım ve firma profilleri” 2006, Sabancı University ID:SU_FENS_2006/0002
Çinicioğlu, Esma Nur and Ulusoy, Gündüz and Ekici, Şule Önsel and Ülengin, Füsun and Ülengin, Burç, “How to improve the innovation level of a country? A Bayesian net approach”, August 2014
Özyiğit, Özlem and Ulusoy, Gündüz and Özlale, Ümit and Yaveroğlu, Tolga, “Information and communication technologies on the road to 2023”, September 2012
Sevinç, Mete and Ulusoy, Gündüz, “Innovation clusters and determinants of innovativeness in manufacturing industries”, May 2015
Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Günday, Gürhan and Alpkan, Lütfihak, “Innovation determinants in manufacturing firms”, February 2010, Sabancı University ID:SU_FENS_2009/0011
Günday, Gürhan and Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Alpkan, Lütfihak, “Innovative capabilities, operations priorities and corporate performance in manufacturing firms”, July 2009, Sabancı University ID:SU_FENS_2009/0008
Yeğenoğlu, Hande and Ulusoy, Gündüz, “İmalat sanayiinde yenilik araştırması 2006/07 – yönetici özeti”, January 2008
Yeğenoğlu, Hande and Ulusoy, Gündüz, “İmalat sanayiinde yenilik araştırması 2006/07 raporu
, December 2007
Ulusoy, Gündüz and Akın, H. Bahadır and Bulut, Çağrı and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande, “Kalite yönetimi”, October 2005, Sabancı University ID:SU_FENS_2005/0001
Ulusoy, Gündüz and Akın, H. Bahadır and Bulut, Çağrı and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande, “Metal sektöründe üretim yönetimi”, August 2006, Sabancı University ID:SU_FMAN_2006/0009
Beşikci, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, “Multi-mode resource constrained multi-project scheduling and resource portfolio problem”, November 2012
Can, Anıl and Ulusoy, Gündüz, “Multi-project scheduling with 2-stage decomposition”, April 2010, Sabancı University ID:SU_FENS_2011/0010
Alpkan, Lütfihak and Bulut, Çağrı and Günday, Gürhan and Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal, “Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance”, March 2009, Sabancı University ID:SU_FENS_2009/0010
Ulusoy, Gündüz and Akın, H. Bahadır and Bulut, Çağrı and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande, “Rekabet ve işbirlikleri”, October 2005, Sabancı University ID:SU_FENS_2005/0002
Beşikci, Umut and Bilge, Ümit and Ulusoy, Gündüz, “Resource dedication problem in a multi-project environment”, December 2010, Sabancı University ID:SU_FENS_2011/0011
Ulusoy, Gündüz and Kılıç, Kemal and Özlü, Emre and Altekin, Fatma Tevhide and Çatay, Bülent and Budak, Erhan and Pasin, Merih and Karaata, Enver Selçuk and Varandi, Siamak, “Sanayide Dijitalleşme Stratejileri Çalıştayı – Taslak rapor”, September 2017
Çapa, Canan and Kılıç, Kemal and Ulusoy, Gündüz, “Uncertainty assessment in project scheduling with data mining”, May 2015
Ulusoy, Gündüz and Akın, H. Bahadır and Bulut, Çağrı and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande, “Üretim sistemleri teknolojileri”, June 2006, Sabancı University ID:SU_FENS_2006/0006
Ulusoy, Gündüz and Akın, H. Bahadır and Bulut, Çağrı and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande, “Üretimde modernizasyon”, August 2006, Sabancı University ID:SU_FENS_2006/0007
Ulusoy, Gündüz and Akın, H. Bahadır and Bulut, Çağrı and Çetindamar, Dilek and Yeğenoğlu, Hande, “Yönetim teknolojileri ve insan kaynakları” 2006, Sabancı University ID:SU_FENS_2006/0009