İzak Atiyas
msgbartop
Sabancı University
msgbarbottom

Research

Article

Atiyas, İzak and Bakış, Ozan, () “Structural change and industrial policy in Turkey”, Emerging Markets Finance and Trade (forthcoming) (SSCI)
Atiyas, İzak and Bakış, Ozan, (2014) “Aggregate and sectoral TFP growth in Turkey: a growth accounting exercise (Türkiye’de toplam ve sektörel toplam faktör verimliliği büyüme hızları: bir büyüme muhasebesi çalışması)”, İktisat, İşletme ve Finans, Vol.29, No.341, 9-36 (SSCI)
Atiyas, İzak, (2012) “Economic institutions and institutional change in Turkey during the neoliberal era”, New Perspectives on Turkey (Sl), No.47, 57-81 (SSCI)
Atiyas, İzak, (2011) “Firm level data in the MENA region: research questions, data requirements and possibilities”, Middle East Development Journal, Vol.3, No.2, 159-190 (NA)
Atiyas, İzak and Doğan, Pınar, (2007) “When good intentions are not enough: sequential entry and competition in the Turkish mobile industry”, Telecommunications Policy, Vol.31, No.8-9, 502-523 (SSCI)

Book

Atiyas, İzak and Çetin, Tamer and Gülen, Gürcan, Reforming Turkish energy markets: political economy, regulation and competition in the search for energy policy, New York, USA: Springer 2012

Book Section / Chapter

Atiyas, İzak, “The incomplete transformation of institutions of economic policy: from clientelism to competition?” Turkey and The EU: Energy, Transport, and Competition Policies, Balazs, Peter and Evin, Ahmet and Hatipoğlu, Emre (eds.), Deventer, NL: Claeys & Casteels (forthcoming)
Atiyas, İzak, “Enhancing competition in a post-revolutionary Arab context: does the Turkish experience provide any lessons?” Understanding the Political Economy of the Arab Uprisings, Diwan, Ishac (ed.), USA: World Scientific Publishing, May 2014, 165-192
Atiyas, İzak and Sanin, Deniz, “Nükleer enerji için düzenleyici otorite: ülke deneyimleri ve Türkiye için öneriler” Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli – II, Ülgen, Sinan (ed.), İstanbul: EDAM (Ekonomi ve Dış politika Araştırma Merkezi), December 2012, 122-156
Atiyas, İzak, “Regulation and competition in the Turkish telecommunications industry” The Political Economy of Regulation In Turkey, Tamer, Çetin and Fuat, Oguz (eds.), New York: Springer, January 2011, 177-192
Özel, Işık and Atiyas, İzak, Regulatory diffusion in Turkey: a cross-sectoral assessment The Political Economy of Regulation in Turkey, Çetin , Tamer and Oğuz, Fuat (eds.), New York: Springer, January 2011, 51-74
Atiyas, İzak and Ersel, Hasan, “Financial markets, regulation and financial crises” Staatliche Finanzmarktregulierung und Eigentumsschutz, Scherzberg, Arno and Doğan, İlyas and Can, Osman (eds.), Berlin: LIT Verlag Berlin, November 2010
Atiyas, İzak and Doğan, Pınar, “Glass half empty? politics and institutions in the liberalization of the fixed line telecommunications industry in Turkey” Understanding the Process of Economic Change in Turkey: An Institutional Approach, Çetin, Tamer and Yılmaz, Feridun (eds.), New York: Nova Science Publishers 2010, 261-283
Atiyas, İzak, Ağ sanayilerinde yeniden yapılanma, kurumsal değişim ve düzenleme Türkiye Ekonomisi: Yeni Yapı (2000-2008) , Özkaramete Coşkun, Nazende (ed.), Ankara: İmaj Yayınevi, September 2009, 237-260
Atiyas, İzak, “Recent privatization experience of Turkey – A reappraisal” Turkey and the Global Economy – Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, Öniş , Ziya and Şenses, Fikret (eds.), London: Routledge, September 2009, 101-122
Atiyas, İzak and Doğanoğlu, Toker and Reichhuber, Martin, General access payment mechanisms Telecommunication Markets- Drivers and Impediments, Preissl, Brigitte and Curwen, Peter and Haucap, Justus (eds.), Heidelberg: Physica Verlag – Springer, June 2009, 17-39
Atiyas, İzak and Nunez Ferrer, Jorge, “Energy” Second Generation Structural Reforms: De-Regulation and Competition in Infrastructure Industries: The Evolution of the Turkish Telecommunications, Energy and Transport Sectors in Light of EU Harmonisation, Ülgen, Sinan (ed.), İstanbul, Türkiye: Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) and Centre for European Policy Studies (CEPS), November 2007, 79-121
Atiyas, İzak and Renda, Andrea, “Telecommunications” Second Generation Structural Reforms: De-Regulation and Competition in Infrastructure Industries: The Evolution of the Turkish Telecommunications, Energy and Transport Sectors in Light of EU Harmonisation, Ülgen, Sinan (ed.), İstanbul, Türkiye: Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) and Centre for European Policy Studies (CEPS), November 2007, 25-75
Atiyas, İzak and Dutz, Mark, Competition and regulatory reform in Turkey’s electricity industry Turkey: Economic Reforms and Accession to the European Union, Togan, Sübidey and Hoekman, Bernard M. (eds.), Washington DC: World Bank, February 2005, 187-208

Papers in Conference Proceedings

Atiyas, İzak and Doğanoğlu, Toker and Koç, Mustafa, “Mobil elektronik haberleşme pazarında geçiş maliyetlerinin işletmecilerin fiyatlandırma stratejileri üzerine etkileri ve etkin rekabetin tesis edilmesine yönelik regülasyon politikaları“, Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu – II , Denizli: Rekabet Kurumu (forthcoming)
Atiyas, İzak and Gürkaynak, Gönenç, ” Presumption of concerted practice: a legal and economic analysis “, IVth International Symposium on Recent developments in Competition Law, Ankara: Competition Authority of Turkey, December 2006, 81-117

Monograph

Atiyas, İzak and Oder, Burak, “Türkiye’de özelleştirmenin hukuk ve ekonomisi”, Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), May 2008
Atiyas, İzak, “Elektrik sektöründe serbestleşme ve düzenleyici reform”, İstanbul: TESEV Yayınları, January 2006, 1-114

Working Paper / Technical Report

Atiyas, İzak and Bakış, Ozan, “Aggregate and sectoral TFP growth in Turkey: a growth accounting exercise”, April 2013
Atiyas, İzak and Bakış, Ozan, “Structural change and industrial policy in Turkey”, July 2013
Atiyas, İzak and Doğanoğlu, Toker and İnceoğlu, Fırat, “Economics of collective refusals to supply”, March 2012, Sabancı University ID:SU_FASS_2011/0002
Atiyas, İzak, “Enhancing competition in a post-revolutionary Arab context: does the Turkish experience provide any lessons?”, December 2012