Publication And Research Interests

Books

Pekdemir, R., Accounting Studies in Turkey, Collected Papers, Istanbul University Faculty of Business Administration Institute of Accounting, 2010.

İhtiyarilikten Yararlanan İşletmeler İçin Enflasyon Düzeltmesi Rehberi, (B.Şenyiğit ve A.Z.Süer ile birlikte), TÜRMOB, Mart 2005.

Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi, (Yakup Selvi ile birlikte) ISMMMO, 2004.

Finansal Kiralama İşlemlerinde Finansal Raporlama, (Sirküler Rapor), TURMOB, 2004.

Enflasyon Düzeltmesi, (Sirküler Rapor), TURMOB, 2004.

Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkileri, (EDİTÖR), VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Notları,İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını,  Mayıs 2003.

Sınırlı Uygunluk Denetimi (SUD) El Kitabı, (M.Türker, Y.Selvi ve F.Yılmaz ile birlikte) TÜRMOB, Eylül 2002.

Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu, (EDİTÖR), V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Notları,İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 36, Mayıs 2002.

Accounting Education in the Next Century, Edited, TURMOB, 149, July 2001.

Gelecek Yüzyılda Muhasebe Eğitimi, (EDİTÖR), Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansı Notları, TÜRMOB Yayınları No 139, Ankara, Eylül 2000.

Muhasebe Mesleğinde Uzmanlaşma, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 27, Haziran 1999.

Genel Muhasebe El Kitabı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 22, Mart 1998.

Muhasebe Mesleğinde Stajyerin El Kitabı, Hakları ve Sorumlulukları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 21, Mart 1998.

Muhasebe Mesleğinde Stajyerin Meslek Hukuku El Kitabı, Meslek Kanunu, Yönetmelikler, Tebliğler, ( EDİTÖR ), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 23, Mart 1998.

Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler, Sorumluluklar ve Meslek Ahlâkı, ( EDİTÖR ), III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Notları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 20, Ocak 1998.

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Genel İmalat Maliyetleri, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayın No 17, Ocak 1998.

Muhasebe Denetimi Mesleği’nde 2000’lere Doğru, (EDİTÖR), II.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Notları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 19, Mart 1997.

Mali Tablolar El Kitabı, (3.Baskı), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 9, 1996.

Örneklerle Tekdüzen Hesap Sistemi El Kitabı, (2.Baskı), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No  12, 1996.

Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği, ( EDİTÖR ), I.Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu Notları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın No 16, Mayıs 1995.

Muhasebecinin El Kitabı, TÜRMOB Yayınları, No 19, Ankara 1995.

Örneklerle Tekdüzen Hesap Planı Açıklamaları ve Mali Tablolar, ( 2.Baskı ) (R.Hacırüstemoğlu ve diğerleri ile birlikte ),TÜRMOB Yayınları, No 24, Ankara 1996.

Otel İşletmelerinde Raporlama El Kitabı, BETA Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Ağustos 1992.

Yönetim Kontrol Faaliyetlerinde İç Raporlama Sisteminin Yeri  ve Satınalma İç Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi – Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Doktora Tezi ), Nisan 1990.

Articles

?IFRS 2005 in Turkey; Can We See The Evidences on the Financial Reports of The Companies Listed?? Accounting and Management Information Systems Journal, Academy of Economic Studies Faculty of Accounting and Management Information Systems, Nr.20/2007. (A.Türel ile birlikte)

?UFRS Furyası mı? Rantiye Kapısı mı?? Mali Çözüm, İSMMMO Yayını, Yıl 17, Sayı 79, Ocak-Şubat 2007.

??Geçmiş Yıllar Zararları İle Sermaye Artırmak!? İsimli Yazı ve SPK Açıklaması? Mali Çözüm, İSMMMO Yayını, Yıl 16, Sayı 78, Kasım-Aralık 2006.

?Geçmiş Yıllar Zararları İle Sermaye Artırmak!?, Mali Çözüm, İSMMMO Yayını, Yıl 16, Sayı 74, Ocak-Şubat-Mart 2006.

?Performansın Değerlenmesi Ve Raporlanması: ?Brüt Kar? Ve ?Net Kar? Kavramları ? Uygulamadan Örnekler!? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2005.

?Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Ne Getirdi-Ne Götürdü?? Yaklaşım Dergisi, Eylül 2005

?Finansal Raporlamada Terminoloji Birliği ? Uygulamadan Örnekler?, Mali Çözüm, İSMMMO Yayını, Yıl 15, Sayı 72, Temmuz-Ağustos-Eylül 2005.

?Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadelede Dijital Teknolojiden Ne Zaman Yararlanacağız?? Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2005.

?Muhasebe Eğitimi Ve Araştırma Konusunda Uluslararası Bir Kuruluş: IAAER Ve 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi,? (Ayça Zeynep Süer ile birlikte), MUFAD Dergisi, Nisan 2005.

?Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Kayıtları-II?, Yaklaşım Dergisi, Sayı 138, Haziran 2004.

?Enflasyon Düzeltmesi Muhasebe Kayıtları-I?, Yaklaşım Dergisi, Sayı 137, Mayıs 2004.

?Enflasyon Düzeltmesi Mi? Yoksa Enflasyon Vergisi Mi??, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2004.

?IFAC?s Education Committee and Its Effect On The Developing Countries: The Turkish Experience?, (Nazlı Kepçe ile birlikte), The Chartered Accountant of India, Volume 52, No 1, July 2003.

“Ülkemiz Muhasebe Mesleğinde Etik Kuralların Geliştirilmesi Gereği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 5, Ocak 2000

“Türkiye’de Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı”,Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 4, Ekim 1999

“The Discussion Paper of the IFAC on Practical Experience and the Turkish Experience,” The Journal of Institute of Cost & Management Accountants of Pakistan, Temmuz 1999

“Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Eğitim Komitesi Sidney Toplantısından Notlar,” Mali Çözüm, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Yıl 9, Sayı 47,

Mart – Nisan 1999.

“Forging Professionalism,” Education Network, IFAC International Federation of Accountants, Spring 1999.

“How National Taxation Procedures Distort Financial Reporting: Accounting for Finance Leases in Turkey,” İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, Nisan 1999.

“XVI. Türkiye Muhasebe Kongresinden Notlar,”Mali Çözüm, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Yıl 7, Sayı 41, Eylül – Ekim 1997.

” Muhasebeciler Birleşmek İstiyor,” Radikal, İstanbul, 19.9.1997.

“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği: Raporlama ve Mali Tablolar,” İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı, Yıl 3, Sayı 22, Eylül – Ekim 1993.( Bu çalışma daha sonra yayınlanan kitapta bir bölüm olarak yer almıştır.)

“Maliyet Muhasebesinin Dünü ve Bugünü,” Muhasebe Dergisi, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Ocak – Şubat 1993.

“Kalite Maliyetleri ve Yönetim Muhasebesi,” İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü YÖNETİM Dergisi, Yıl 4, Sayı 16, Kasım 1993.

“Muhasebeciler İçin JIT(Just – In – Time) İmalat Sistemi,” İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü YÖNETİM Dergisi, Yıl 4, Sayı 15, Haziran 1993.

“Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Durumu ve Geleceği,”(Mustafa A.Aysan ile birlikte)

Muhasebe Dergisi, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Kasım – Aralık 1992.

“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Hakkında,”Muhasebe Dergisi, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Kasım – Aralık 1992.

“Etkili Yönetim Raporlarının Tasarım Özellikleri,” İ.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Ağustos – Kasım 1990.

“Netten – Brüte, Brütten- Nette Aylık Ücret Tutarının Hesaplanması,” Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Aralık 1984.

“Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamalarından Özel Bir Problem: Yemeklik Yumurta Tavuklarında Amortisman Uygulaması,”  İ.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Kasım 1984.

“Faturalı Yaşam Uygulaması Hakkında Düşünceler,” Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ağustos 1984.

Papers Submitted

?Ethics in Professional Accounting Education Program: The Turkey Experience?, European Critical Accounting Symposium (ECAS) 2007, University of Glasgow, 18-20 July 2007. (A.Türel ile birlikte)

?A Study Seeking Evidence for the IFRS 2005 in Turkey?, Financial Reporting and Business Communication 11th Annual Conference, Cardiff Business School, 5-6 July 2007. (A.Türel ile birlikte)

?IFRS 2005 in Turkey; Can We See The Evidence on the Financial Reports of The Companies Listed??, 2nd International Conference: Accounting and Management Information Systems, Academy of Economic Studies of Bucharest, 21-22 June 2007. (A.Türel ile birlikte)

?Implementing International Accounting Education Standards; Challenges and Expectations?, International Conference for Accounting Educators, University of Bordeaux 4, 29-30 September 2005.

?The impacts of new Information Technology developments on the Accounting Profession,? FCM Conference: CHALLENGES FACING THE PROFESSION, Bucharest, and 26-27 May 2003

?Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlarının Türk Muhasebe Literatürüne Katkıları? (K.Sarıoğlu ve I.Turker ile birlikte) VI.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 13-16 Nisan 2003.

?Teknolojik Gelişmelerin Denetimde Yarattığı Yeni Fırsatlar,? (Yakup Selvi ile birlikte) Türkiye 16.Muhasebe Kongresi, 5-7 Ekim 2002, Istanbul,

?Uluslararası Denetim Standartları, Türkiye Uygulaması ve Beklentiler,? (Masum Turker ile birlikte) Türkiye 16.Muhasebe Kongresi, 5-7 Ekim 2002, Istanbul.

?Gelişmiş Ülkelerde Muhasebe Mesleği İle ilgili Vizyon ve Misyon Çalışmaları, ? V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2 – 6 Mayıs 2001.

“Rusya Federasyonu’nda Muhasebe Uygulamaları İle Muhasebe Denetim Mesleğinin Gelişimi,” IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul Serbest Muhasebeci , Mali Müşavirler Odası, 5 – 9 Mayıs 1999.

“Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri,” ( Mete Önal ile birlikte ), IV.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 5 – 9 Mayıs 1999.

“Muhasebe Mesleği Çalışma Grubu Raporu,” Ekonominin Denetim Düzeni ve Muhasebe, XVI.Türkiye Muhasebe Kongresi Notları, TÜRMOB Yayınları, No 45, Ankara, 1998.

“3568 Sayılı Meslek Kanunu,”( Yakup Selvi ile birlikte ) XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi, TÜRMOB, İstanbul 11- 13 Eylül 1997.

“Sempozyumun Değerlendirilmesi,” Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler, Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı,” III.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 30 Nisan – 4 Mayıs 1997, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No,20.

“Sempozyumun Değerlendirilmesi,” Muhasebe Denetimi Mesleğinde 2000’lere Doğru,” II. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 3 – 7 Nisan 1996, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No,19.

“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve Sermaye Şirketlerinde Kazançların Vergilendirilmesi Süreci; Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri,” ( Erdoğan Arslan ile birlikte), Muhasebe Denetimi Mesleğinde 2000’lere Doğru,” II. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu , 3 – 7 Nisan 1996, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No, 19.

“Muhasebe Sistemlerinin Geliştirilmesinde 3G Yaklaşımı,” Muhasebe Denetimi Mesleğinde 2000’lere Doğru,” II.Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu, 3 – 7 Nisan 1996, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No,19.

“Sempozyumun Değerlendirilmesi,” Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği, I.Türkiye Muhasebe – Denetim Sempozyumu, 6 – 8 Nisan 1995, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No, 16.

“Muhasebe ve Denetim Meslek Yasasının Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler ve Alınması Gereken Tedbirler,” (M.A.Aysan ve F.Yılmaz ile birlikte), Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği,”I.Türkiye Muhasebe –  Denetim Sempozyumu, 6-8 Nisan 1995, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No, 16.

“Maliye Bakanlığı Tekdüzen Muhasebe Sistemindeki Aksaklıklar,” Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği,” I.Türkiye Muhasebe -Denetim Sempozyumu, 6-8 Nisan 1995, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,Yayın No 16.

“Yönetim Kademelerine Göre Raporlama,” XIV.Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İTÜ İşletme Fakültesi, 17-19 Haziran 1991.

“Değişen İmalat Çevresinde Yönetim Muhasebesi,” XIV.Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İTÜ İşletme Fakültesi, 17-19 Haziran 1991.

Research Papers

“Galatasaray Lisesi 1871 – 1994 Dönem Mezunlarının Profili,” Galatasaray Lisesi Mezunları 1871-1996, ( A.Kazancıgil, T.Berküren ile birlikte), ARC Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.,İstanbul, 1997.

Devlet Hastaneleri Döner Seraye İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ( Yayınlanmamış İnceleme Raporu ), İstanbul, Ekim 1993.

“Cost Accounting in Banks in Turkey,” (İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Nisan 1993.)

“Turizm Acentalarında Bilgisayar Uygulamaları:Bir Araştırma,” (İlhan Aktaş ile birlikte,) (TURSAB, Mayıs 1993.)

“Meslek Yüksek Lisans Okulları ve Bu Okullarda Okutulan Muhasebe Derslerinin Durumu,”(İ.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Şubat-Mayıs 1986.)

White Papers

“İşletmelerde Karlılık Yönetimi,” İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstirüsü, Kasım 1998.

“Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,”( İbrahim Halil Demirci ve Diğerleri ile  birlikte ), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Ekim 1998.

“Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe – Vergi Uygulamaları,” ( İsmail Karaköylü ve diğerleri ile birlikte ), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler  Odası, Ekim 1998.

“Nakit Akış Tablosu,”TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği, Ağustos 1993.( İSMMM Odası Yayın Organı , Yıl 4, Sayı 26, Mayıs – Ağustos 1994,) ( Bu çalışma, daha sonra geliştirilerek yayınlanan kitaplarda da yer almıştır.)

Translations

“Uluslararası Muhasebe Standardı 24 – İlgili Taraf İşlemlerinin Kamuya Açıklanması,” (İ.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Ağustos- Kasım 1990.)

“İleri Muhasebe Dersleri,”( İ.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Ağustos-Kasım 1990.)

“Lisans Seviyesinde Okutulan Muhasebe Derslerindeki Bilgisayar Uygulamaları ve Yaygınlığı,” ( İ.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Şubat 1985.