Publications

  • Guest editor, special dossier: “Romanlar, Sınırlar ve Göç(ebelik)” [The Roma,Borders/Boundaries and Migration/Nomadism], Toplumsal Tarih 260 (Aug. 2015): 67– 92.
  • “Irkçılık ile Antikomünizm Arasında 1950-1951 Bulgaristan Göçü ve Romanlar” [The 1950 – 1951 Immigration Wave from Bulgaria and the Roma between Racism and Anti-Communism], Toplumsal Tarih 260 (Aug. 2015): 84–92.
  • “Pawing through the History of Bear Dancing,” Frühneuzeit-Info 24 (Oct. 2013): 5160.
  • “Gara Gara Gargalar, Gapı Gapı Yorgalar: Irkçılık ile Cinselleştirme Kıskacında Çingene/Roman Kadın İmgesi,” Toplumsal Tarih 237 (Sep. 2013): 4046.
  • “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayıcılık,” Rom-ca: Kültürel ve Sosyal Politikalar Dergisi 2, 3 (Aug. 2013): 3031.
  • “Tencereleri Kaynar, Ayıları Oynar İken: 1990’ların Başında Türkiye’de Kaldırılışına Dek Ayı Oynatıcılığı,” Toplumsal Tarih 227 (Nov. 2012): 6470.