Derslerim

VA 503 – leri Seviye Modl

VA 345 – Yaratc Kodlama 

VA 399 – Serbest alma

VA 501 – Giri Modl

VA 335 – Ses ve Grnt