Publications

Books:

Deconstruction and the Politics of Criticism. New York and London: Garland Publishing, 1990.

Edited Books and Journals:

Karnavaldan Romana: Mikhail Bakhtin  (Selected Writings of M. Bakhtin). Ed. with an introduction.  Istanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.

Relocating the Fault Lines: Turkey Beyond the East-West Divide. Ed. (with Güven Güzeldere) with an introduction.  Special double issue of South Atlantic Quarterly 102:2/3, Spring/Summer 2003.

Kadınlar Dile Düşünce: Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat (Gender and Literature) Ed. (with Jale Parla) with an introduction.  İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.

Articles:

“Önsöz” (Introduction). Virginia Woolf, Dalgalar (The Waves). İsanbul: Ara Yayınları, 1988, 5-14.

“M.H.Kingston: Languages and Silences of Being Chinese-American.” Journal of American Studies of Turkey 1(1995) : 57-63.

“Metafictional Humour in Tristram Shandy.”  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 12/1-2 (1995):156-66.

“Çağdaş Eleştiri Kuramlarında Okurun Yeri” (The Reader in Contemporary Critical Theories). Kuram Kitap Dizisi 9(1995): 9-13.

“Edebiyatta Metropol: Kişileşen, Metinleşen, Silinen Kentler” (The Metropolis in Literature: Cities Personified, Textualized, Obliterated). Gösteri 176(1995): 18-23.  Reprinted in Kara Kitap Üzerine Yazılar, Nüket Esen ed., İstanbul: İletişim Yayınları, 1996, 262-71.

Tutunamayanlar?da Çokseslilik ve Sınırları”  (Polyphony and its Limits in Tutunamayanlar). Varlık 1057(1995): 44-47.  Reprinted in Oğuz Atay’a Armağan: Türk Edebiyatının ?Oyun/Bozan?ı, Handan İnci ed., İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, 258-66.

“The Narrative Idiom in Sons and Lovers and The Rainbow.”  Journal of English Literature and British Culture 5 (1996): 47-61.

“Öznenin Vefatından Sonra Kadın Olarak Okumak” (Reading as a Woman After the Demise of the Subject). Toplum ve Bilim 75(1997): 33-48.  Reprinted in Kadınlar Dile Düşünce, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004, 35-56.

(With Gürol Irzık). “Which Multiculturalism?” Science & Education 11(2002): 393-403.

“Istanbul: The Black Book.”  In Il romanzo (The Novel). Ed. Franco Moretti. Torino: Einaudi, 2003, 555-62.  Reprinted in The Novel, Volume 2: Forms and Themes. Ed. Franco Moretti. Princeton: Princeton University Press, 2006, 728-38.

“Allegorical Lives: The Public and the Private in the Modern Turkish Novel.” South Atlantic Quarterly 102:2/3, Spring/Summer 2003, 551-66.

“Sömürgecilik Sonrası Roman: İmparatorlukların ve Ulusların Aile Sırları”  (The Postcolonial Novel: Family Secrets of Empires and Nations). Litera 15(2003): 13-20.

Ölmeye Yatmak, Anlatı ve Otorite”  (Lying Down to Die, Narrative, and Authority).  In Hayata Bakan Edebiyat: Adalet Ağaoğlu’nun Yapıtlarına Eleştirel Yaklaşımlar. Eds. Nüket Esen and Erol Köroğlu. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2003, 46-55.

“Latife Tekin’de Cinsiyet, Yazı, Beden”  (Gender, Writing, and the Body in Latife Tekin). In Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004, 201-223.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü?nde Şehir ve Zaman”  (Temporality and the City in The Time Regulation Institute). Istanbul 51(2004): 132-35.

“Ulusallık Sonrası Edebiyat” (Post-National Literature). New Perspectives Quarterly 7: 3 (2005), 8-12.

“Narratives of Collectivity and Autobiography in Latife Tekin’s Works.”  In Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Eds. O. Akyıldız, B. Sagaster, and H. Kara. Würzburg: Ergon Verlag, Series of the Orient Institute Publications, Istanbuler Texte und Studien, 2007, 157-64.

“To Be Haunted by the Lost Moment of the Political.”  In The Lost Moment. Eds. E. M. Bik, J. N. van der Pol, and F. Üstek. Rotterdam, the Netherlands: Bik Van der Pol, 2007, 34-35.

Kar’da Sanat ve Siyaset”  (Art and Politics in Snow).  In Orhan Pamuk Edebiyatı: Sabancı Üniversitesi Sempozyum Tutanakları. Ed. Fahri Aral. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007, 65-77.

“Dostoyevski, Modernlik ve Adalet”  (Dostoevsky, Modernity, and Justice).  In Adalet Söyleşileri. Eds. Kevser Güler and Gamze Hızlı. İstanbul: Anadolu Kültür Yayınları, 2007, 161-71.

“Orhan Pamuk’ta Temsil ve Siyaset”  (Representation and Politics in Orhan Pamuk).  In Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası. Eds. Nüket Esen and Engin Kılıç. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, 31-54.

“Orhan Pamuk’s Snow: Re-imagining the Boundaries between East and West, Art and Politics.”  In Europe and Its Boundaries. Eds. Andrew Davison and Himadeep Muppidi.  Lenham: Lexington Books, forthcoming.