Ekibimiz

Doç. Dr. Gül Günaydın

Gül Günaydın lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarına başlamadan önce Fulbright bursuyla California Üniversitesi Berkeley kampüsünde misafir araştırmacı olarak bir sene geçiren Gül Günaydın, doktorasını Cornell Üniversitesi’nde sosyal ve kişilik psikolojisi üzerine tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapmış olan Gül Günaydın, halen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programı kadrosunda yer almaktadır. Gül Günaydın’ın kişilerarası ilişkileri inceleyen araştırmaları sosyal psikolojinin önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmıştır. Araştırmaları TÜBİTAK tarafından desteklenen Gül Günaydın, 2016 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne, 2019 yılında Bilim Akademisi tarafından “Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne ve TÜBİTAK tarafından “Teşvik Ödülü”ne layık görülmüştür.

Doç. Dr. Emre Selçuk

Doktora derecesini Amerika Birleşik Devletleri’nde Cornell Üniversitesi’nden alan Emre Selçuk, Türkiye’ye döndükten sonra öğretim üyesi olarak altı yıl ODTÜ Psikoloji bölümünde çalışmıştır. Halen Sabancı Üniversitesi’nde görev alan Emre Selçuk, araştırmalarında yakın ilişkileri nasıl kurduğumuzu, nasıl sürdürdüğümüzü ve bu ilişkilerin bizi nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaktadır. Son yıllardaki çalışmalarında evliliğin veya uzun süreli romantik ilişkilerin yıllar içerisinde sağlık ve esenliği nasıl etkilediğini incelemeye odaklanmıştır. Bu konunun yanısıra diğer araştırmalarında ilk izlenimler, eş seçimi, arkadaşlık ve günlük hayatta mutluluk ve esenliği etkileyen faktörler üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu konulardaki makaleleri dünyanın önde gelen uluslararası bilimsel dergilerinde yayımlanan Emre Selçuk ayrıca Cornell Üniversitesi’nde Urie Bronfenbrenner yılın eğitimcisi ve ODTÜ’de Parlar Vakfı yılın eğitimcisi ödülüne layık görülmüştür. Araştırma ve ders vermek dışında kalan zamanında popüler sosyal bilim podcasti Kaçık Prens’in ortak yapımcılığını ve ortak sunuculuğunu üstlenmektedir.

Deniz Bayraktaroğlu

Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Deniz Bayraktaroğlu, doktora eğitimine Bilkent Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında devam etmektedir. Araştırmalarında kişilerarası ilişkiler, mutluluk ve pozitif duygulanım üzerine odaklanmaktadır. Şu anda, dahil olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında, partnerlerin birbirini nasıl algıladığının romantik ilişkilerin gelişimi, sürdürülmesi ve bireysel süreçler üzerindeki rolünü incelemektedir. Deniz halen Bilkent Üniversitesi’nde Sosyal Psikolojiye Giriş dersi vermektedir.

Ezgi Taşyürek

 Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Ezgi Taşyürek, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans yapmaktadır. Lisans döneminde romantik ilişki süreçleri üzerine odaklanmış ve Bilkent Sosyal Psikoloji Laboratuvarında yürütülen çeşitli araştırma projelerine dahil olmuştur. Araştırma ekibinde bulunduğu TÜBİTAK projesinde, eşlerin birbirini nasıl algıladığının romantik ilişkilerin gelişimi ve sürdürülmesi üzerindeki rolü üzerinde çalışmaktadır.

Ecem Erkol

Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Ecem Erkol, şu an Maltepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmakta ve Sabancı Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans tezini 3-6 yaş anaokulu öğrencilerinde bir psikolojik dayanıklılık geliştirme müdahale programı uygulayarak hayata geçirmektedir. Ayrıca süpervizyon eşliğinde ergen bireyler ve aileleriyle klinik görüşmeler yapmakta olan Ecem, çalışmalarında yakın ilişkilerin aile sağlığına etkisi üzerine odaklanmaktadır.

Cansu Yılmaz

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Cansu Yılmaz, doktora eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında devam etmektedir. Cansu halen Anadolu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev almaktadır. Araştırmalarında kişilerarası ilişkileri inceleyen Cansu’nun şu an yürüttüğü çalışmalar eş seçiminde rol oynayan faktörler ve romantik ilişkilerin esenliğimize etkilerine odaklanmaktadır.