Akademisyenlerin Hain ve Terörist İlan Edilmeleri Hakkındaki Görüşlerim

Akademisyenlerin barışı istemelerine rağmen, barışın neden olgunlaşmadığı ve nasıl olgunlaşacağı konusunda ana görüşten farklı düşündükleri, yani aynı amaca (barış) farklı noktalardan ulaşılmasını önerdikleri için hain ve terörist ilan edilmeleri, işlerini kaybetmeleri size de garip gelmiyor mu? Doğrusu ve yanlışı olan amaç ve yöntem kümelerinde, doğru amacı ve yöntemi (barışı ve şiddeti sonlandırmayı) seçen bireyin, doğrusu ve yanlışı olmayan ve sonsuz olan olguları yorumlama kümesinde muktedirden farklı düşündüğü için hain ve terörist ilan edilmesi, işini kaybetmesi size de garip gelmiyor mu? 

Bana ikisi de çok garip geliyor.

 

Posted by yasunsalih on January 24th, 2016 | Filed in Uncategorized | Comments Off on Akademisyenlerin Hain ve Terörist İlan Edilmeleri Hakkındaki Görüşlerim

Comments are closed.