Translations

Andrews, Walter G. and Kalpaklı, Mehmet (2018), Sevgililer Çağı (trans. Zeynep Yelçe), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları [The Age of the Beloveds, Durham: Duke University Press, 2005]

Tezcan, Baki and Barbir, Barbir K. (eds) (2012), Osmanlı Dünyasında Kimlik ve Kimlik Oluşumu (trans. Zeynep Yelçe), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları [Identity and Identity Formation in the Ottoman World, Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2007]

Allawi, Ali (2010), İslam Uygarlığının Buhranı, (trans. Zeynep Yelçe), Ankara: Efil Yayınevi [The Crisis of Islamic Civilization, New Haven and London: Yale University Press, 2009]

Canbakal, Hülya (2009), 17. Yüzyılda Ayntab: Osmanlı Kentinde Toplum Ve Siyaset, (trans. Zeynep Yelçe), İstanbul: Kitap Yayınevi. [Society and Politics in an Ottoman Town: ‘Ayntab in the 17th century, Leiden and Boston: Brill, 2007]

Faroqhi, Suraiya and Neumann, Christoph K. (eds) (2006), Soframız Nur Hanemiz Mamur: Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak, (trans. Zeynep Yelçe), İstanbul : Kitap Yayınevi. [The illuminated table, the prosperous house : food and shelter in Ottoman material cultre, Würzburg : Ergon in Kommission, 2003]

Saktanber, Ayşe ve Kandiyoti, Deniz (eds) (2003), Kültür Fragmanları, (trans. Zeynep Yelçe), İstanbul: Metis Yayıncılık. [Fragments of Culture: the everyday of modern Turkey, London and New York: I.B. Tauris, 2002]

Burke, Peter (2003), Tarihin Görgü Tanıkları: Afişten Heykele Minyatürden Fotoğrafa, (trans. Zeynep Yelçe), İstanbul: Kitap Yayınevi. [Eyewitnessing: the uses of images as historical evidence, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001]

Yalom, Marilyn (2002), Evli Kadının Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze, (trans. Zeynep Yelçe and Neşenur Domaniç), İstanbul: Çitlembik Yayınları. [A history of the wife, London: Pandora, 2001]

Dell, Michael ve Fredman, Catherine (2001), Direkt Modell: Bilgisayar Sektöründe Devrim Yaratan Stratejiler, (trans. Zeynep Yelçe), İstanbul: Scala Yayıncılık. [Direct from Dell: strategies that revolutionized an industry, London: Harper Collins Business, 1999]

Rockefeller, Barbara (2001), CNBC 24/7 Yatırım, (trans. Zeynep Yelçe and Ali Perşembe) İstanbul: Scala Yayıncılık. [CNBC 24/7 trading: around the clock, around the world, New York and Chichester: Wiley, 2000]

Spector, Robert (2001) amazon.com ve yaratıcısı Jeff Bezos, (trans. Zeynep Yelçe) İstanbul: Scala Yayıncılık [The Amazon.com way: get big fast, London: Random House Business, 2000]

Dünyanın Durumu 2000, (trans. Ayşegül and Zeynep Yelçe), İstanbul: Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yayınları

Pringle, H. and Thompson, M. (1999), Marka Ruhu: Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ile Marka Yaratmak. (trans. Zeynep Yelçe and Canan Feyyat). Istanbul: Scala Yayıncılık. [Brand spirit: how cause related marketing builds brands, Chichester: Wiley, 1999]

Prather, Hugh (1995), Kendime Notlar, (trans. Zeynep Yelçe) Istanbul: Dharma Yayınları. [Notes to myself: my struggle to become a person, New York: Bentam Books, 1990]

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA image
*