Hrant Dink Memorial Workshop Sabancı University

May 9, 2009

2009 Atölyesi

Filed under: Uncategorized — hrantdink-workshop @ 4:34 pm

Anadolu ve Komşu Bölgelerinde
Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Ulus-Devlet

Sabancı Üniversitesi
Uluslararası Hrant Dink Vakfı & Anadolu Kültür işbirliği ile

21-24 Mayıs 2009
İstanbul

Hrant Dink?in, fiziksel veya hayali sınırların ötesine geçerek insanlararası bağları, bağlantıları, ilişkileri ortaya çıkarmaya ve yenilerini tahayyül etmeye dayalı mirasından yola çıkarak 2008 yılında başlattığımız atölye çalışmalarının temel amacı, Anadolu ve komşu bölgeleri üzerine çalışan araştırmacıları biraraya getirerek akademik diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Milliyetçilikler ve ulus-devletler çerçevesinde yaşanan ayrışma ve çatışkılarda toplumsal cinsiyet ve etnisite eksenleri, birbirleriyle içiçe geçerek, önemli rol oynamışlardır. 2009 yılı atölye çalışması, toplumsal cinsiyet ve etnisite kurgularının ve bu eksenlerde yaşanan dönüşümlerin 20. yüzyıl boyunca (ve bugün) Anadolu ve komşu bölgelerini nasıl şekillendirdiğine odaklanmaktadır.

Yer: Tütün Deposu (Hacı Mimi Mahallesi, Lüleci Hendek Caddesi No: 12, Tophane, İstanbul), kroki için tıklayın

Katılım: Cumartesi günkü etkinlikler herkese açıktır, ancak Perşembe, Cuma ve Pazar günkü atölyelere katılmak için kayıt gereklidir. Kayıt için lütfen kayıt formunu doldurup hrantdink-workshop@sabanciuniv.edu adresine gönderiniz.

Afiş için tıklayın.

21 Mayıs

Perşembe

17.00 Film gösterimi ve tartışma Oturum Başkanı: Ayşe Öncü (Sabancı Üniv.)
Kapıları Açmak Ülker Uncu & Burcu Yıldız (Kardeş Türküler)

Takuhi Tovmasyan & Pakrat Estukyan (Sayat Nova Korosu)

40. Kapıyı Açarsan… Talin Büyükkürkçiyan
Açılış Kokteyli

22 Mayıs

Cuma

9.30 ? 10.00 Açılış Konuşmaları
10.00 ? 12.00 Anılar ve Tanıklıklar Tartışmacı: Hülya Adak (Sabancı Üniv.)
Oturum Başkanı: Karin Karakaşlı (Yazar)
Arlene Voski Avakian (UMASS, Amherst) Güçlü Suskunluklar: Hikaye Oluşturarak Hayatta Kalmak
Hourig Attarian
(McGill Üniv.)
Yaşam Çizgileri: Anasoylu Anlatılar, Bellek ve Kimlik
Rev. Daniel
(Kuban State Üniv.)
Trabzon: Aile Belleği ve Kişilik Oluşumu
Arpine Konyalian Grenier (Araştırmacı & Şair) O Zaman Paradır Miras: Sözün Kendini Bulduğu Köşelerde Riskin Ödüle Dönüşümü
12.00 ? 13.00 Öğle Yemeği
13.00 ? 14.30 Ulusu Eğitmek ve ?Uygarlaştırmak? Tartışmacı: Elif Ekin Akşit (Ankara Üniv.)
Oturum Başkanı: Fatoş Gökşen (Koç Üniv.)
Nazan Maksudyan
(Sabancı Üniv.)
Kalpleri ve Zihinleri Kazanmanın Maddi İfadeleri: Son Dönem Osmanlı?da Çocuk Bedenleri Üzerinde Misyoner Hedefler
Zeynep Türkyılmaz (UCLA) Beyaz Kadının Yükü: Dersim?in ?Dağ Çiçekleri?ni Eğitmek
Metin Yüksel (Chicago Üniv.) Türkiye’de Kürt Erkek ve Kadınlarını Eğitmek: “Doğu İlleri”nde Gezici Köy Kursları
14.30 ? 15.00 Kahve/Çay Arası
15.00 ? 16.00 Etnikleştirilmiş ve Millileştirilmiş Erkeklikler Tartışmacı: Serpil Sancar (Ankara Üniv)
Oturum Başkanı: Ferhat Kentel (İstanbul Bilgi Üniv.)
Arus Yumul
(İstanbul Bilgi Üniv.)
Türk Beden Politikasını Biçimlendirmek
Yeliz Kızılarslan
(İstanbul Bilgi Üniv.)
Yezid?in Kızı?nda Cinsiyetlendirilmiş Etnisite, Egemen Erkeklikler ve Kürt Sorunu
16.00 ? 16.30 Kahve/Çay Arası
16.30 ? 19.00 Güncel Kürt ve Ermeni Kurguları ve Oluşumları Tartışmacı: Deniz Yükseker (Koç Üniv.)
Oturum Başkanı: Fuat Keyman (Koç Üniv.)
Dicle Koğacıoğlu
(Sabancı Üniv.)
Namus Cinayeti Söylemlerinde Bilgi ve Siyasi Cemaat
Rojda Alaç (EHESS) ?Sizi Anlıyorum Bayanlar…?: Kürt Kadınları ve Yoksulluğun Diline Uyarlanmış Kadın Merkezli Projeler Üzerine Bir Analiz
Nerina Weiss (Oslo Üniv.) Alanlar Çökünce: Kürt Toplumunda Anlaşmazlık, Toplumsal Cinsiyet ve Aidiyet Algıları
Emel Karagöz ve Akın Deveci (Kocaeli Üniv) Öteki?nin Üzerinden Öteki?ni Okumak: Agos Gazetesinde Ermeni Kimliği Kurgusu

23 Mayıs

Cumartesi

9.00 ? 11.00 Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Tarih Tartışmacı: Ferhunde Özbay (Boğaziçi Üniv.)
Oturum Başkanı: İnci Kerestecioğlu (İstanbul Üniv.)
Fethiye Çetin
(Anneannem?in Yazarı)
Sınırların Ötesinde Anneannem
Ruben Melkonyan (Yerevan Devlet Üniv.) Modern Türk Edebiyatında Müslümanlaştırılmış Ermeni Kadınların İmgesi
Ayşe Gül Altınay
(Sabancı Üniv.)
Cinsiyetlendirilmiş Suskunluk Katmanları: Tarihsel ve Güncel Metinlerde Müslümanlaşarak Hayatta Kalan Ermeniler
Karin Karakaşlı (Yazar) Eski Tarih, Yeni Dil
11.00 ? 11.15 Kahve/Çay Arası
11.15 ? 12.30 Film gösterimi ve tartışma Oturum Başkanı: Betül Tanbay (Uluslararası Hrant Dink Vakfı)
Zabel Yesayan’ı Bulmak
Yönetmen Talin Suciyan & Lara Aharonian ile Sohbet
12.30 ? 13.00 Öğle Yemeği
13.00 ? 14.30 Osmanlı Kadın Yazarlar: Zabel Yesayan & Halide Edib ile Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Şiddet Tartışmacı: Murat Belge (İstanbul Bilgi U)
Oturum Başkanı: Müge İplikçi (PEN Türkiye Kadın Yazarlar Komitesi)
Marc Nichanian
(Sabancı Üniv.)
Gaspedilmiş Matem: Zabel Yesayan
Hülya Adak (Sabancı Üniv.) Halide Edib?in Hayatı ve Yapıtlarında 1915-16
İpek Çalışlar (Yazar) Halide Edib?in Metinlerinde Ermeni Meselesi
14.30 ? 14.45 Kahve/Çay Arası
14.45 ? 16.45 Sınırlar Ötesi Sanat ve Siyaset Tartışmacı: Ayfer Bartu (Boğaziçi Üniv.)
Oturum Başkanı: Sibel Yardımcı (Mimar Sinan Üniv)
Neery Melkonian
(Bağımsız Sanat Eleştirmeni & Küratör)
Çoğu Zaman Aksanlı, Bazen Fısıldayan, Hatta Kekeleyen bir Feminizm: Uluslarötesi Bağlamlarda Modern ve Çağdaş Ermeni Kadın Sanatçılar
Anna Barseghian and Stefan Kristensen (Utopiana) ?Hayaletler Diyarında Yolculuk? ve Armenografi
Osman Kavala
(Anadolu Kültür)
Sanat, Siyaset ve Barışma
16.45 ? 17.00 Kahve/Çay Arası
17.00 ? 19.00 Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Feminist Siyaset Tartışmacı: Şirin Tekeli
Oturum Başkanı: Yeşim Arat (Boğaziçi Üniv.)
Nebahat Akkoç
Handan Çağlayan
Pınar Selek & Nil Mutluer
Yeşim Başaran
Diyarbakır KAMER
Kırk Örük
Amargi
Lambdaistanbul
19.00 ? 20.00 Kokteyl
20.00 Rakel Dink Sunum
Arpine Konyalian Grenier
Karin Karakaşlı
Şiir Dinletisi

24 Mayıs

Pazar

9.30 ? 11.30 Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite: Balkanlar ve Anadolu Tartışmacı: Ayşe Parla (Sabancı Üniv.)
Oturum Başkanı: Buket Türkmen (Galatasaray Üniv.)
Halide Velioğlu
(Texas Üniv., Austin)
Boşnak Haleti Ruhiyesinin Kamusal Hayatı
Milena Davidovic
(Kriminoloji & Sosyoloji Enstitüsü, Belgrad)
Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite: Kosova Örneği
Anastasia Kamanos
(McGill Üniv.)
Kimlikleri (Yeniden) Değerlendirmek: Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Anlatı
Sophia Koufopoulou (Michigan Devlet Üniv.) ?Biz de Avrupalı? ve Semazen Baba: Cundalı Giritli Kadınlar ve Türklüğün Politikası
11.30 ? 11.45 Kahve/Çay Arası
11.45 ? 13.15 Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite: Kafkaslar ve Anadolu I Tartışmacı: Lale Yalçın-Heckmann (Max Planck Sosyal Antropoloji Enstitüsü)
Oturum Başkanı: Nedim Nomer (Sabancı Üniv.)
Nona Shahnazarian
(Kuban Sosyal ve Ekonomik Enstitüsü)
?Neden Ülkeyi Kadınlar ve Erkekler olarak İkiye Bölüyoruz??: Karabağ Savaşının Politik ve Sembolik Bağlamında Ulusal İdeolojiler, Hayatta Kalma Stratejileri ve Toplumsal Cinsiyet Kimliği
Rita Kuznetsova & Igor Kuznetsov
(Kuban Devlet Üniv.)
?(Cinsiyetçi) Geleneksel Kültür?: Türk Ermeniler, Ahıska Türkleri, Abhazlar
Akram Khamseh
(Alzahra Üniv.)
İranlı Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıpyargıları Üzerine Bir Çalışma: İranlı Kürt ve Farsi Kadın ve Erkeklerin Karşılaştırması
13.15 ? 14.00 Öğle Yemeği
14.00 ? 15.15 Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite: Kafkaslar ve Anadolu II Tartışmacı: Işık Özel (Sabancı Üniv.)
Oturum Başkanı: Ayşe Durakbaşa (Marmara Üniv.)
Vladimir Igorevich Kolesov (Krasnodar Devlet Tarih ve Arkeolojisi Müzesi) Evlenme Stratejileri ve Milliyetçilik (Çerkez Yunanlar Örneği)
Setenay Nil Doğan
(Sabancı Üniv.)
?Çerkez Güzeli?: Anadolu?da Bir Efsane
15.15 ? 15.30 Kahve/Çay Arası
15.30 ? 16.45 Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Cinsellik I Tartışmacı: Ayşegül Baykan (Yıldız Technical Üniv.)
Oturum Başkanı: Fikret Adanır (Sabancı Üniv.)
Ayşe Kadıoğlu
(Sabancı Üniv.)
Bir Varmış, Bir Yokmuş: Edgar Hilsenrath?ın ?Peri Masalı?nda Cinselliğin Temsili
Halil Berktay
(Sabancı Üniv.)
?Bizim Erkeklerimiz Onların Kadınları?: Osmanlı-Türk Edebiyatında Türk-Müslüman Erkekler ve Gayri-Müslim Kadınların Tehlikeli Cinsellikleri
16.45 ? 17.00 Kahve/Çay Arası
17.00 ? 18.30 Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Cinsellik II Tartışmacı: Hale Bolak (İstanbul Bilgi Üniv.)
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel (İstanbul Üniv.)
Serkan Delice
(Sanat Üniv., Londra)
?Zen-dostlar çoğalıp mahbûblar azaldı?: Osmanlı?da Erkeklik ve Dostluk İlişkilerinin Tarihsel Dönüşümü
Eser Selen (NYU) Yanlış Anlaşılmış Modernite: Çirkin Insan Yavrusu?nda Dini Ataerk, Laik Ataerke Karşı
Stefan Detchev (Blagoevgrad Güney-Batı Üniv.) ?Anlaşılamayan Sevecenlik?: Modern ve Günümüz Bulgaristan?ında (Eş)cinsellik, Etnisite ve Siyaset
18.30 ? 19.00 Açık Tartışma

Organizasyon Komitesi

Akşin Somel
Ayşe Kadıoğlu
Ayşe Gül Altınay
Fikret Adanır
Hülya Adak
Işık Özel
Lanfranco Aceti
Leyla Keough
Nedim Nomer

* Bu atölye çalışmasına verdikleri destek için Chrest Vakfı, Açık Toplum Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Anadolu Kültür’e teşekkür ederiz

* Websitesi, broşür ve posterler dahil olmak üzere atölye çalışmasının her türlü görsel tasarımı Emre Parlak ve Deniz Cem Önduygu tarafından yapılmıştır.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Sabancı University