Hrant Dink Memorial Workshop Sabancı University

March 5, 2011

2011 Atölyesi

Filed under: Uncategorized — hrantdink-workshop @ 9:41 am

Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları 2011
İfade Özgürlüğü
İstanbul, 26-29 Mayıs 2011

Sabancı Üniversitesi
Uluslararası Hrant Dink Vakfı & Anadolu Kültür işbirliğiyle

?Biri dışında tüm insanlık aynı görüşte olup da yalnızca bir kişi tersi görüşte olsaydı, onun gücü yetse bütün insanlığı susturmaya ne kadar hakkı olursa, tüm insanlığın da onu susturmaya ancak o kadar hakkı olurdu?. (J. S. Mill, Özgürlük Üzerine)

Bu seneki Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmalarının konusu, başka birçok çağdaş ülkede olduğu gibi Türkiye?de de en tartışmalı konulardan biri olan ifade özgürlüğü. En geniş anlamıyla bu özgürlüğün yasal, felsefi, etik, estetik, siyasi ve pratik boyutları üzerine düşünmeyi amaçlıyoruz. Farklı toplumsal bağlamlarda ifade özgürlüğünün sınırlanışına ilişkin yasalar ve yasal çerçeveler üzerine karşılaştırmalı incelemelerle ilgilenmenin yanısıra, günümüzde bu tür sınırlamaların çoğunun yasal yaptırımlar dışında gerçekleştiğini gözönünde bulundurarak, ifade özgürlüğüne doğrudan devlet yasaklamalarının ötesinde yöntemlerle getirilen kısıtlamalar üzerine, farklı toplumsal, siyasi, ulusal bağlamlarda susturma, bastırma ve engelleme yöntemlerinin nasıl yaygın olarak kabul edilebilir kılındığını tartışan çalışmalara özellikle önem veriyoruz. Hangi süreçler sonucunda bazı ifadeler meşru sayılır ya da meşrulaştırılırken bazıları bunun dışında kalır? Cinsiyet, sınıf, etnik köken ya da benzeri etkenlerden kaynaklanan eşitsizlikler bu süreçleri nasıl etkiler? Bu süreçlerin aktörleri kimlerdir, amaçları ve etkinlik dereceleri nedir? Zarar veren ifade biçimleri varsa hangileridir, ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalarla kimlerin korunduğu düşünülmektedir? Bu özgürlüğün kullanılmasında ve sınırlanmasında gündeme gelen farklı değerler nelerdir? Bu ve benzeri sorular aşağıdaki ana başlıklar çeçevesinde tartışılabilir ama bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmak zorunda değil.

? ifade özgürlüğüne ilişkin yasalar ve yasal çerçeveler
? sanat ve edebiyatta sansür
? ifade özgürlüğünü hedefleyen, hayata geçiren, sınırlandıran kamusal politikalar
? akademik özgürlük
? basın özgürlüğü
? ifade özgürlüğü yönetiminde uluslararası kurumların rolü
? oto-sansür ve topluluk baskısı
? nefret söylemleri ve suçları (cinsiyetçi, homofobik/transfobik, ırkçı/etnik ayrımcı, dinci/mezhepçi, ve benzerleri)
? dil mühendisliği ve sansürü
? şiddet temsilleri
? pornografi

Başvurular:

Konferans dilleri İngilizce ve Türkçe?dir.

Lütfen isim, adres, kurum, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileriyle birlikte, bildirinizin 300 kelimeyi aşmayan özetini hrantdink-workshop@sabanciuniv.edu adresine gönderin.
Başka mali desteği olmayan katılımcılar için sadece konaklama masraflarına yönelik kısıtlı destek imkanı bulunmaktadır. Özetinizi gönderirken konaklama desteğine ihtiyaç duyup duymayacağınızı da belirtmenizi rica ederiz.

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2011

Daha fazla bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/hrantdink-workshop/

http://myweb.sabanciuniv.edu/hrantdink-workshop/2011/03/05/2011-atolyesi/

Düzenleme komitesi:

Hülya Adak
Ayşe Gül Altınay
Sibel Irzık
Ayşe Kadıoğlu
Banu Karaca
Gülayşe Koçak
Nedim Nomer
Işık Özel

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Sabancı University