COVID-19 Gölgesinde Evden Çalışma Araştırması

Pandemi sırasında Türkiye’de ailesi ile yaşayan ve kısmen de olsa evden çalışan beyaz yakalıların bu durumdan nasıl etkilendiğini araştırdığımız bu çalışma TÜBİTAK desteği ile yürütülmektedir (Proje#120K365). 

Bu araştırmanın sonuçları virüsün ve sosyal mesafe önlemlerinin çalışan bireyler üzerindeki etkilerini anlamamız için çok kritik bir öneme sahip.   Bu çalışma Türkiye’de evden çalışmak zorunda kalan çalışan bireylerin psikolojik ve fiziksel (kas) sağlıklarının haftalar içinde değişim eğrilerini görmemizi ve hangi grupların daha yüksek risk altında olduğunu belirlememizi ve insanların başvurabileceği potansiyel olarak koruyucu bir takım aktivite ve davranışların etkilerini anlamamızı sağlayacak.   Bu sonuçlar bu bireylere pandemi sürecinde ve daha sonra evden çalışırken nasıl iyi kalabilecekleri konusunda verilebilecek öneriler hakkında bizleri bilgilendirecek.  

 

 

Araştırma Raporları

  1. Rapor: Ön Sonuçlar (Lütfen raporu açmak için linke tıklayınız)

 

Araştırma Takımı