XI. Geleneksel Gelibolu Gezisi: BM – Kitaplar Gelibolu’yu yazıyor!… / XI. Traditional Gallipoli Trip: IC – Books write Gallipoli!…

Posted by reference on May 15, 2012
Tanıtım ve Duyurular

Sevgili Bilgi Merkezi Kullanıcıları,

XI. Geleneksel Gelibolu Gezisi için Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan ve sizler için seçtiğimiz Gelibolu Yolunda temalı kitaplar, Ödünç Verme bankosunun yanında bulunan yeni yayınlar rafında sergilenmektedir. Geziye katılmadan önce ödünç alabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Bilgi Merkezi

—0—

Dear Information Center Users,

The books for XI. Traditional Gallipoli Trip are being displayed on the new arrivals shelf located next to the Circulation Desk. You can browse the books and borrow them before the Trip.

Best regards,

Information Center

Leave a Reply