KANADA

2017 yılı ocak ayı sonunda Tübitak 2214-A programı ile geldiğim Kanada’nın British Columbia eyaletinin başkenti olan Victoria şehrinde  doktara çalışmalarıma devam ediyorken, Kanada tarihi ve günlük yaşamı ile ilgili araştırmalar yaparak bu konular hakkında bilgimi artırmaya çalışıyorum.

Kanada toplamda 10 farklı eyaletten oluşmaktadır ve  nüfusu 2017 yılı itibariyle ~36 milyondur.  Yüz ölçümü bakımından Rusya’dan sonra dünyadaki ikinci büyük ülkedir. Yüz ölçümü, Türkiye’nin yüz ölçümünün yaklaşık 11.8 katıdır. Kanada para birimi olarak Kanada doları (CAD) (1 CAD=~2.7 TL (2017 Mayıs) ) kullanmaktadır. Kanada’nın Alberta eyaletinde (British Columbia eyaletinin komşusu) çok sayıda doğalgaz ve petrol kuyusu bulunmaktadır. Kanada’nın ihracatında en önemli kalemler sırasıyla petrol, otomobil ve otomobil parçaları, uçak-helikopter-uzay sanayi, kereste, uranyum, ve çinko gibi elementlerdir. Kişi başı düşen milli gelire bakıldığında yaklaşık kırkbin dolar ile dünyanın en refah ülkeleri arasındadır. Benim yaşadığım şehir olan Victoria ise toplam da üçyüzbin nüfusa sahiptir. Victoria’da ekonomi, turizm, yazılım, ve üniversitelere dayalıdır. Büyük ölçekte bacalı bir sanayisi bulunmamaktadır. Şehir de dünyanın her yerinden, her milletten insan bulmak mümkün. Aslında herkesin gayesi aynı, daha iyi bir yaşam. Genel olarak şehri Çinliler, Japonlar, Hintliler, İranlılar ve Pakistanlılar domine etmektedirler. Azımsanmayacak ölçüde Arab nufüsü olduğunuda unutmamak lazım.

Burada net asgari ücret 1300 CAD civarındadır. Bu miktarı 1300 lira olarak da düşünebiliriz. Arada kur farkı olmasına rağmen Türkiyede 1300 lira neyse Kanada da 1300 CAD aynıdır. Çünkü burada insanlar dolar kazanıp dolar harcamaktadırlar. Markete gittiğinizde 1 adet su 1.5 CAD, 1 adet ekmek 2 CAD ya da otobüs bileti 2.5 CAD dır. Başlıca üç şeyin fiyatı Türkiyeden çok ucuz olmakla beraber diğer bir çok ürününün hemen hemen alım gücü Türkiye ile aynıdır. Bu üç şey sırasıyla, araba, benzin ve kırmızı ettir. Onun haricinde diğer birçok ürün Türkiye ile paralellik göstermektedir. Yalnız burada asgari ücret için çalışan birisi çok daha insancıl koşullarda çalışmaktadır. Çalışma saati haftalık kırk saattir ve isterse kişi ikinci bir işe girerek kazancını yükseltebilir.