Research

Article

Koçak, Cemil , (2010) “Bir ermeni Atatürk’ün biyografisini yazabilir mi?”, Toplumsal Tarih, No.195, 9-9
Koçak, Cemil , (2010) “Ey Türk-İngiliz dostluğu sen nelere kâdirsin! Gerekirse Çanakkale’yi bile unutturursun…”, Toplumsal Tarih, No.195, 78-81
Koçak, Cemil , (2009) “Talat Paşa’nın Evrakı ve Murat Bardakçı”, Toplumsal Tarih, No.182, 30-35
Koçak, Cemil , (2006) “Einige Bemerkungen zu den Gedanken, Beobachtungen und Schriften von Deutschen, die in der Türkei gelebt haben-Berichte und Memoiren von Militaers, Diplomaten und Exilwissenschaftlern”, Zeitscrift für Türkeistudien (Journal for Studies on Turkey), Vol.19, No.1, 100-123
Koçak, Cemil , (2006) “Bir kritiğin kritiği”, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), No.4, 301-306
Koçak, Cemil, (2006) “Ey tarihçi belgen kadar konuş: belgesel bir Teşkilatı Mahsusa öyküsü “, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Vol.3, No.243, 171-214
Koçak, Cemil , (2005) “Ertelenen bir toplantının ardından ertelenemez gündem maddeleri”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, No.2, 149-153
Koçak, Cemil , (2005) “Çok sevgili Stefan’ın ardından”, Toplumsal Tarih, Vol.140, 8-9
Koçak, Cemil , (2005) “Çanakkale’nin 90. yılında Gelibolu’da olmak!”, Toplumsal Tarih, No.138, 26-35
Koçak, Cemil , (2005) “Çöküş”, Toplumsal Tarih, No.137, 22-24
Koçak, Cemil , (2005) “Arşivler açıldı! ya belgeler?”, Toplumsal Tarih, No.135, 20-29
Koçak, Cemil , (2005) “Ayın karanlık yüzü: tek-parti döneminde gayri müslim azınlıklar hakkında açılan Türklüğü tahkir davaları”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, No.1, 147-208
Koçak, Cemil, (2005) “Parliament membership during the single-party system in Turkey (1925-1945)”, European Journal of Turkish Studies, No.Thematic Issue; 3. Being a MP in contemporary Turkey, 1-19 (SSCI)
Koçak, Cemil , (2004) “Teşkilat-ı Mahsusa’cı bir subayın öyküsü”, Toplumsal Tarih, No.128, 26-33
Koçak, Cemil, (2004) “Varlık Vergisi üzerine birkaç belge : Varlık Vergisi’ne tepkiler”, Toplumsal Tarih, Vol.2, No.122, 2-5
Koçak, Cemil , (2003) “Atatürk hakkında belgeler: Ali Rıza Bey, Anıtkabir, Mc Artur ile mülakat”, Toplumsal Tarih, No.119, 22-27

Book

Koçak, Cemil , Madalyonun arka yüzü, İstanbul: Timaş Yayınları, May 2021
Koçak, Cemil , İsmet İnönü ve resmî târih, İstanbul: Timaş Yayınları, September 2020
Koçak, Cemil , Ayın karanlık yüzü, İstanbul: Alfa Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , Madalyonun arka yüzü, İstanbul: Timaş Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , CHP ve taşra (1930-1950): Akdeniz bölgesi (Cilt 1), İstanbul: Alfa Yayıncılık, May 2019
Koçak, Cemil , Tarih büyük harflerle yazılmaz, İstanbul: Timaş Yayınları, April 2018
Koçak, Cemil , CHP genel sekreterliği (1930-1945), İstanbul: Alfa Yayınları, February 2018
Koçak, Cemil , Recep Peker konuşuyor: disiplinli hürriyet, İstanbul: Alfa Yayınları, January 2018
Koçak, Cemil , CHP iktidarının sonu, İstanbul: İletişim Yayınları, December 2017
Osman Fikret Topallı: Giresun günlükleri – I, (Prepared by: Koçak, Cemil ), İstanbul: Alfa Yayınları, June 2017
Koçak, Cemil , Türkiye’de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950): CHP iktidarının sonu (cilt: 6), İstanbul: İletişim Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , Darbeler tarihi: 27 Mayıs, 22 Şubat, 21 Mayıs ve 12 Mart, İstanbul: Timaş Yayınları, August 2016
Koçak, Cemil , Karabekir’in kavgası, İstanbul: Timaş Yayınları, July 2016
Koçak, Cemil, Türkiye’de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Uzlaşma – v.5), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2016
Koçak, Cemil , Tek parti: Cumhuriyet ve şefler, İstanbul: Timaş Yayınları, January 2016
Koçak, Cemil , Resmi tarihe meydan okuyorum, İstanbul: Timaş Yayınları, September 2014
Koçak, Cemil, Türkiye’de iki partili siyâsî sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Rejim krizi – v.3), İstanbul: İletişim Yayınları, October 2013
Koçak, Cemil, Tarihin buğulu aynası: efsaneler çökerken, İstanbul: Timaş Yayınları, January 2013
Koçak, Cemil , Tarihin arka yüzü, İstanbul: Timaş Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , Tarihçinin eleği, İstanbul: Timaş Yayınları, April 2012
Koçak, Cemil , Geçmiş ayrıntıda saklıdır, İstanbul: Timaş Yayınları, January 2012
Koçak, Cemil , Türkiye’de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (İktidar ve demokratlar – v.2), İstanbul: İletişim Yayınları, January 2012
Koçak, Cemil , Tek-parti döneminde muhalif sesler, İstanbul: İletişim Yayınları, January 2011
Koçak, Cemil , Türkiye’de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (İkinci parti – v.1), Ünüvar, Kerem (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, April 2010
27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları, (Prepared by: Koçak, Cemil ), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, May 2009
Koçak, Cemil , Geçmişiniz İtinayla Temizlenir, İstanbul : İletişim Yayınları (forthcoming)
Tunçay, Mete and Koçak, Cemil and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Salahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla, Türkiye târihi (Çağdaş Türkiye, 1908-1980 – v.4), Akşin, Sina (ed.), İstanbul: Milliyet Gazetesi, December 2007
Koçak, Cemil , Mustafa Kemal Atatürk: Nutuk, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, January 2007
Koçak, Cemil , Belgelerle iktidar ve serbest Cumhuriyet Fırkası, İstanbul: İletişim Yayınları, October 2006
Koçak, Cemil , Belgelerle Heyeti Mahsusalar, İstanbul: İletişim Yayınları, September 2005
Koçak, Cemil , Umumi müfettişlikler: 1927-1952, İstanbul: İletişim Yayınları, October 2003
27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları, Koçak, Cemil (ed.), İstanbul Turkey: Yapı Kredi Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , İkinci parti, İstanbul Turkey: İletişim Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , Kaynaklar ve yöntem, İstanbul Turkey: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , Türkiye’de iki partili sistemin kuruluş yılları 1945-1950: uzlaşma, İstanbul: İletişim Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , Türkiye’de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (cilt: 4) dönüşüm, İstanbul: İletişim (forthcoming)

Book Review

Koçak, Cemil , 61 yıl sonra gün ışığında, Radikal Kitap, Vol.453, November 2009
Koçak, CemilTitle: Latife Hanım kritiği üzerine kritik, October 2006
Koçak, CemilTitle: Camilla Dawletschin-Linder: Diener seines Staates: Celal Bayar (1883-1986) und die Entwicklung der modernen Türkei, International Journal of Middle East Studies, Vol.38, No.2, May 2006, 314-315
Koçak, CemilTitle: Hatay neden sorun oldu? Nasıl sorun olmaktan çıktı?, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, No.3, May 2006, 265-272

Book Section / Chapter

Koçak, Cemil , Transformation through constitution: young Ottomans and the Kānûn-i Esâsî of 1876 Dimensions of Transformation in the Ottoman Empire from the Late Medieval Age to Modernity, Kenan, Seyfi and Somel, Selçuk Akşin (eds.), Leiden (Holland): Brill, July 2021, 399-438
Koçak, Cemil , Transformation with constutition: young Ottomans and the first Ottoman constutition Transformation, Somel, Selçuk Akşin (ed.), USA: University (forthcoming)
Koçak, Cemil , Yeni belgeler ışığında CHP-devlet bütünleşmesi üzerine notlar Sina Akşin’e Armağan, Alkan, Mehmet (ed.), İstanbul: İş Bankası Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil, Kemalist Nationalism’s murky waters Turkey Between Nationalism and Globalization, Kastoryano, Riva (ed.), London & New York: Routledge, March 2013, 63-70
Koçak, Cemil , Otuzlu ve kırklı yıllarda Türkiye’de Yahudiler Bir Allame-i Cihan, Stefanos Yerasimos: 1942-2005, Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel (eds.), İstanbul: Kitap Yayınevi, June 2012, 357-383
Koçak, Cemil , Atatürk-İnönü ilişkileri Kayıp Tarihimiz, Akyol, Taha (ed.), İstanbul: Yakın Plan Yayınları, May 2012, 147-175
Koçak, Cemil , Cumhuriyetin ilk döneminde muhalefet Kayıp Tarihimiz, Akyol, Taha (ed.), İstanbul: Yakın Plan Yayınları, May 2012, 133-146
Koçak, Cemil , Mustafa Kemâl ve muhalefet: bir kadın portresi olarak Hâlide Edib Kayıp Tarihimiz, Akyol, Taha (ed.), İstanbul: Yakın Plan Yayınları, May 2012, 83-116
Koçak, Cemil , İnönü döneminde tek parti rejimi üzerine bâzı görüşler Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme: Atatürk ve Rızâ Şah Dönemleri, Atabaki, Touraj and Zürcher, Erik J. (eds.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, April 2012, 101-114
Koçak, Cemil , Ey tarihçi belgen kadar konuş! Belgesel bir teşkilatı mahsusa öyküsü İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Aral, Fahri (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, April 2011, 251-285
Koçak, Cemil , Korkusuz tarih Korkusuz Tarih, Düzel, Neşe (ed.), İstanbul: Alkım Yayınları 2011, 6-34
Koçak, Cemil , Önsöz: bir rapor üzerine değerlendirmeler Umumi Müfettişler Konferansı’nda Görüşülen ve Dahiliye Vekaleti’ni İlgilendiren İşlere Dair Toplantı Zabıtları ile Rapor ve Hulasası, 1936, Varlık, M. Bülent (ed.), Ankara: Dipnot Yayınları, June 2010, 11-23
Koçak, Cemil , Bemerkungen zu den berichten, memoiren und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1918 bis 1835 Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz Des Deutschen Botschafters in Tarabya, Von Kummer, Matthias (ed.), İstanbul: Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, September 2009
Koçak, Cemil , 1835-1918 yıllarında Türkiye’deki Almanların rapor, hatırat ve anılarına dair notlar = Bemerkungen zu den berichten, memorien und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1835 bis 1918 Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya, Kummer, Matthias von (ed.), İstanbul : Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, August 2009, 185-202
Koçak, Cemil , Nutuk (Edisyon Kritik) Nutuk (Edisyon Kritik), Koçak, Cemil and Tunçay, Mete and Kuyaş, Ahmet and Toprak, Zafer (eds.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , Yeni Belgeler ve Bilgilerle Otuzlu ve Kırklı Yıllarda Türkiye’de Yahudiler Kemal Karpat Armağanı, Alkan, Mehmet (ed.), İstanbul: İmge Yayınları (forthcoming)
Koçak, Cemil , Atatürk kürtlere özerklik verilecek dedi Hesaplaşma, Düzel, Neşe (ed.), İstanbul: Doğan Kitap Yayınları, January 2008, 175-182
Koçak, Cemil , Tek parti döneminde CHP parti müfettişliğine ilişkin ek bilgi(ler) Mete Tunçay’a Armağan, Alkan, Mehmet Ö. and Bora, Tanıl and Koraltürk, Murat (eds.), İstanbul : İletişim Yayınları, June 2007, 675-681
Koçak, Cemil , Liman von Sanders, Hans ve Helga: Deutsch-Türkischer Alltag, Akkulturation und Indifferenz in Istanbul Deutshe Unter dem Halbmond: Augenzeugen Berichte über die Osmanische und Republikanische Türkei, İstanbul : Goethe Institut, October 2006
Coşar, Simten and Ağaoğlu, Ahmet and Koçak, Cemil and Yalçın, Hüseyin Cahit, Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940) Modern Türkiye’de siyasi düşünce cilt 7: Liberalizm, İstanbul : İletişim Yayınları, January 2006, 246-260
Koçak, Cemil , Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940) Liberalizm, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul : İletişim Yayınları, October 2005, 246-260
Koçak, Cemil and Akşin, Sina and Tunçay, Mete and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Selahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla, Yakınçağ Türkiye tarihi Türkiye Tarihi: Çağdaş Türkiye (1908-1980), İstanbul: Cem Yayınevi, October 2005, 85-173
Koçak, Cemil , Some views on the Turkish Single-Party regime during the İnönü period (1938-45) Men of Order: Authoritarian Modernization Under Atatürk and Reza Shah, Zürcher, Erik Jan and Atabaki, Touraj (eds.), London: I.B. Tauris, January 2004, 113-129
Koçak, Cemil , Kemalist milliyetçiliğin bulanık suları Milliyetçilik, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, November 2002, 37-43
Koçak, Cemil , Türk Milliyetçiliğinin İslamla buluşması Milliyetçilik, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları , November 2002, 601-603
Koçak, Cemil , Tek-parti yönetimi, Kemalizm ve şeflik sistemi: ebedi şef/ milli şef Kemalizm, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, December 2001, 119-137
Koçak, Cemil , Hüseyin Cahit Yalçın ve portreleri üzerine bazı notlar Tanıdıklarım: Yaşantı, Yalçın, Hüseyin Cahit (ed.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, November 2001, 7-19
Koçak, Cemil , Osmanlı Türk siyasi geleneğinde modern bir toplum yaratma projesi olarak anayasanın keşfi: yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, November 2001, 72-82
Koçak, Cemil , Namık Kemal, Cumhuriyet’e devreden düşünce mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in birikimi Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, October 2001, 244-249

Papers in Conference Proceedings

Koçak, Cemil , ” Teşkilatı Mahsusa’yı Nasıl Bilirsiniz? “, Berktay, Halil (ed.), İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi (forthcoming)