plagiarism

CS 201 Aşırma (İntihal) Politikası

Aşırma (eski dilde intihal) temel olarak bir başkasının çalışmasını kendi çalışmanız gibi sunmak demektir. Aşırma CS201 dersinde özellikle ödevlerde çok yaygın ve ciddi sonuçlar doğurabilen büyük bir sorundur. Geçmiş senelerde birçok öğrenci bu sorundan dolayı çeşitli cezalar aldılar. Bir örnek vermek gerekirse geçen sene 50 kadar öğrenci aşırma nedeniyle cezalandırıldılar.

Bir aşırma ödev her zaman bir başka ödevin birebir aynısı olmak zorunda değildir. Birebir aynı ödevler elbette ki aşırma olarak değerlendirilir. Ancak bir başka ödevi kısmen değiştirerek üretilen bir ödev de aşırma ödev olarak değerlendirilir. Bu konudaki en temel yanılgı asistanların bu şekilde kısmen değiştirilerek üretilen ödevleri yakalayamayacağı yönündedir. İster inanın ister inanmayın, bu şekilde üretilen ödevleri yakalayabiliyoruz. Bu tip işler için üretilen ve bizim de kullandığımız özel yazılımlar vardır ve bunları kullanarak benzer ödevleri yakalamak gerçekten çok kolay bir iş.

Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere “benzer” ödevler de aşırma ödevler olarak değerlendirilmektedir. “Benzer” ödev vermemek için bazı önlemler alabilirsiniz. Bu önlemleri aşağıda listeledik.

 • Ödevinizle ilgili dosyaları kısmen veya tamamen bir başkası ile paylaşmayın. 
 • Ödevinizle ilgili önemli detayları bir başkası ile tartışmayın.
 • Bilgisayarınızı ve ödevinizi içeren herhangi bir kağıt veya manyetik ortamı güvenli bir şekilde saklayın.
 • Bilgisayarınızı paylaşıma açmayın ve başkalarının bilgisayarınıza ağ yolu ile erişmesine izin vermeyin. Bazı kopyacılar ağ tarayıcılar kullanarak paylaşımı açık bilgisayarları bulup oradan ödev ve bilgilerinizi çalabilmektedir. Bu geçmiş senelerde olmuştur.
 • Tamamen veya kısmen aynı koda neden olabilecek şekilde kimseye yardım etmeyin ve yardım kabul etmeyin.
 • Ödevlerinizi beraber yapmayın.
 • Ödevlerinizi bir başkasına yaptırmayın.

Bir aşırma durumu ile karşılaşıldığında ödevin esas kaynağının kim olduğuna bakılmaksızın olaya karışan herkese aynı yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar aşağıdadır.

 • İlk aşırma durumunda olaya karışan herkes -100 (eksi 100) alır. 
 • İkinci aşırma durumunda ise öğrenci dersten kalır.

 

CS 201 – Policy on Plagiarism

Plagiarism means presenting someone else’s work as yours. This is a common, but very serious, ethical problem in CS201, especially for homeworks. Several students are penalized in the earlier years due to this problem. For example, previous year approx. 50 students faced several sanctions due to plagiarism.

This document is prepared in order to explain the actions that yield to plagiarism, and the sanctions against it.

A plagiarized homework may or may not be a verbatim copy of another homework. Verbatim copies are of course plagiarized ones. However, if a homework is derived from another one by partially changing some parts, this action is also plagiarism. A common fallacy is that the graders cannot catch a program that is developed by partially changing another program. Believe it or not, such programs are caught very easily. There are software products available to catch such cases, and we use them.

From the above paragraph, it should be clear that ?similar? homeworks might be treated as plagiarized ones. It is in your hands to avoid ending up with ?similar? homeworks. Some precautions follow.

 • Do not share your homework (source code, executable code, etc.) wholly or partially. 
 • Do not discuss the crucial details of your homeworks with others.
 • Keep your computer, and any magnetic or paper storage that include your homework in a secure place.
 • Do not allow other people access your computer through sharing facilities and programs. Some cheaters use network scanners to search for computers with open shares and steal your data  (this happened in the past).
 • Do not help or accept help that yields similar codes.
 • Do not make homeworks together
 • Do not have a friend make your homework

When a plagiarism case is detected, sanctions are applied to all parties regardless of the actual source of the homework. These sanctions are as follows.

 • For the first time, all plagiarized homework owners receive ?100 (minus hundred).
 • Second time, the student fails the course automatically.