CV-ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad, Soyad : Tamer Kütükçü
Doğum Tarihi : 17 Ekim
Adres (iş): Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, ofis: 2124, Tuzla – İSTANBUL (ev): Bağdat Caddesi, Şerafettin Sokak, No: 26, Erenköy – İSTANBUL
Cep Tel : 0 533 368 67 27
E-posta : tamer@sabanciuniv.edu

 

İLGİ VE ARAŞTIRMA ALANLARI

*Yeni Türk edebiyatı, anlatı ve kurgubilim, iletişim bilimleri, yaratıcı yazım

*Türk müziği, tarihi ve sosyolojisi, ses ve icra ekolleri, üslup ve de teknikleri

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans Sonrası Öğrenim:

Boğaziçi Üniversitesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
(Ana Bilim Dalı: Yeni Türk Edebiyatı)

Lisans Öğrenimi:

Boğaziçi Üniversitesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Lise:

İstanbul Maçka Teknik Okulu,
Bakırköy Lisesi

 

İŞ DENEYİMİ

1998, 2001, 2002 Yaz Dönemleri
Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Yabancılar İçin Türk Dili ve Kültürü Programı
(Öğretmen/Asistan)

Şubat 2000-Ağustos2003
Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı Dalı
(Araştırma Görevlisi)

Eylül 2003-……..
Sabancı Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Birimi & Erasmus Değişim Programı – Türk Dili ve Kültürü Çalışmaları
(Öğretim Görevlisi)

EK: Bir dönem, Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu’nda “Türkçe İletişim, Türk Kültürü ve Türkçe Diplomatik Söylem” Temalı Diplomat Eğitimleri

 

ÖDÜLLER

1.) “Kuş Sesleri” adlı öyküsüyle 2002 Ömer Seyfettin Özendirme Ödülü

2.) “Ayrılığın İlk Bayramı” adlı öyküsüyle 2003 Ömer Seyfettin Özendirme Ödülü

3.) “Yeni Yalan Zamanlar” romanı üzerine bir incelemesiyle 2003 Mehmet Seyda Roman İncelemesi Birincilik Ödülü

4.) “Sessizlik” adlı öyküsüyle 2003 Pir Sultan Abdal Öykü Birincilik Ödülü

5.) “Bulanık Resimler ve Bir Echo Hikayesi” adlı öyküsüyle 2004 Agora Dergisi Yeni Binyıl Edebiyat Ödüllerinde Umut Veren Genç Öykücü

6.) “İki Şehri Birden Yitirmek” adlı öyküsüyle 2005 Tanpınar Öykü Ödüllerinde Yayınlanmaya Değer Öykü

7.) “Karlı Bir Kış Gecesi” adlı öyküsüyle 2006 Hacıbektaş Veli Öykü Üçüncülük Ödülü

8.) “Işığı Söndürür müsün?” adlı öyküsüyle 2007 Tarık Buğra Öykü İkincilik Ödülü

9.) “Gözünü Süzme Deniz” adlı öyküsüyle 2009 Mübadele Öyküleri Ödüllerinde Yayınlanmaya Değer Öykü

10.) 2010 Sabancı Üniversitesi Öğretim Ödüllerinde İkincilik Ödülü

11.) “Değirmen Döner Belki Hâlâ” adlı öyküsüyle 2011 Kelenderis Öykü Ödüllerinde Birincilik Ödülü

12.) “Hulûsî-i Darendevî’nin Seher Redifli Birinci Gazeli Üzerine Bir Şerh Denemesi” adlı makalesiyle 2011 Darendevî Divan Şiiri Şerh Ödüllerinde Vakıf Başkanı Özel Ödülü

13.) “Bir Acem Bahçesiydi Yüzün” adlı şarkı formundaki eseriyle 2012 Uluslararası Nabi Yılı Anısına Aruzla Yazılmış Şiir Ödüllerinde Mansiyon

14.) “Son Eylül Akşamı” adlı öyküsüyle 2013 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastalık Hikâyesi Ödüllerinde Jüri Özel Ödülü

15.) 2013 Sabancı Üniversitesi Öğretim Ödüllerinde Birincilik Ödülü

16.) 2017 Sabancı Üniversitesi Öğretim Ödüllerinde İkincilik Ödülü

17.) 2018 Sabancı Üniversitesi Öğretim Ödüllerinde Birincilik Ödülü

18.) “Bursa’da İkinci Bir Zamanın İzinde” adlı makalesiyle 2019 Tanpınar Makale Ödüllerinde Yayınlanmaya Değer Makale

 

YAYINLAR

Kitap

8.)Kütükçü, Tamer. Bir Beyoğlu/Pera Hatırası: Romansı Kent Monografisi [romansı monografi] (İstanbul: Ötüken Neşriyat, Ağustos 2021), 267s.

7.)Kütükçü, Tamer. 1970 Sonrası Kadın Romancılığı: Duyarlılıklar, Öncelikler, Stratejiler [edebiyat-inceleme] (Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, Ocak 2021), 370s.

6.)Kütükçü, Tamer. Geyikli’nin Sarmaşıkları [öykü] (İstanbul: Ötüken Neşriyat, Ocak 2020), 184s.

5.)Kütükçü, Tamer. Hayatın Dinamiklerinden Yazınsal Metne – Tanzimat Romanı: Sosyolojik ve Anlatıbilimsel Bir İnceleme [edebiyat-inceleme] (İstanbul: Ötüken Neşriyat, Ocak 2018), 600s.

4.)Kütükçü, Tamer. İş Dünyası İletişim Rehberi: İş Hayatının Farklı Alanlarında Dili Etkili Kullanma Stratejileri [dil-iletişim] (İstanbul: Ötüken Neşriyat, Eylül 2015), 503s.

3.)Kütükçü, Tamer. Geçmiş Zamanların, Mekânların ve Hatırlamaların Rafında: Kadıköy’ün Kitabı [şehir tarihi-hatırat] (İstanbul: Ötüken Neşriyat, Mart 2014 [2. baskı: Eylül 2014], [3. baskı: Mayıs 2018]), 316s.

2.)Kütükçü, Tamer. Radyoculuk Geleneğimiz ve Türk Musikisi [müzik-araştırma] (İstanbul: Ötüken Neşriyat, Mart 2012), 286s.

1.)Kütükçü, Tamer. Türk Kadın Yazınında Kadın Bedeni ve Cinselliğinin Temsili [edebiyat-inceleme] (İstanbul: Cinius Yayınları, Mayıs 2010), 204s.

Makale/Öykü

105.) Kütükçü, Tamer. “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde ‘Yerli ve Milli’liğin Kavramsal Karşılığı.” KARE International Journal Of Comparative Literature (Hakemli Dergi) (Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2021/1): 158-182.

104.) Kütükçü, Tamer. “Yusuf Atılgan’ın ‘Bodur Minareden Öte’ Öyküsünde Yitik Sesin Azameti.” Varlık (Haziran 2021): 53-55.

103.) Kütükçü, Tamer. “Dügâh Kâr’ın Dört Mevsimi: Türk Musikisinde Esere Performer-Oriented Theory / İcracı Merkezli Kuram Üzerinden Yaklaşmak ve Kimi Değerlendirmeler.” Osmanlı-Türk Müziğine Bakışlar: Tarih, Teori ve İcra. yay.haz. Fikret Karakaya (İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Nisan 2021), s. 340-346.

102.) Kütükçü, Tamer. “Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri: ‘Patetik’, ‘Rahatsız Edici’, ‘Faşizan’ Metinler mi?” Türk Edebiyatı (Mart 2020): 51-54.

101.) Kütükçü, Tamer. “Rumeli Türküleri Üzerine Müzikolojik Birtakım Dikkatler, Düşünceler ve İtirazlar.” Darülelhan Mecmuası (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Güz 2019), s. 2-10.

100.) Kütükçü, Tamer. “Bursa’da, İkinci Bir Zamanın İzinde.” Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardır: Tanpınar 2019 Makale Yarışması Yayımlanmaya Değer Makaleler Seçkisi (Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, Eylül 2019), s. 77-86.

99.) Kütükçü, Tamer. “Attila İlhan Şiirinde An’lardan Yaşamsal Hakikatlere Yolculuk.” Varlık (Ağustos 2019): 28-32.

98.)Kütükçü, Tamer. “Cumhuriyet Döneminde ‘Erkekliğin’ Hastalıklı/Patetik Hallerine Açılan Bir Roman Örneği: Mehmet Rauf’un Kâbus‘u.” Varlık (Kasım 2018): 72-74.

97.)Kütükçü, Tamer. “Tanburi Cemil Bey’in Sözlü Eserlerinde Modernleşme ve Mahallileşme Olgularının İzleri.” Tanburi Cemil Bey – Sempozyum Bildirileri. Haz: Hasan Baran Fırat, Zeynep Yıldız Abbasoğlu (İstanbul: Küre Yayınları, Mayıs 2017), s. 149-167.

96.)Kütükçü, Tamer. “Kırmızı Saçlı Kadın’da Anlatıcının Oynaklığı ve Kurmacanın Gerçekliği.” Varlık (Eylül 2016): 30-33.

95.)Kütükçü, Tamer. “Ardıl Alanı Geniş Bir Anlatı: Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu.” Varlık (Temmuz 2016): 4-7.

94.)Kütükçü, Tamer. “Sevgi Soysal’da Cinselliğin Yazımı.” İsyankâr Neşe: Sevgi Soysal Kitabı. Haz: Seval Şahin, İpek Şahbenderoğlu (İstanbul: İletişim Yayınları, Kasım 2015), s. 425-457.

93.)Kütükçü, Tamer. “Türk Musikisi Yoksa Ölüyor mu? İki Asırlık Yalnızlık.” Türk Edebiyatı 500. Şeref Sayısı (Haziran 2015): 190-193.

92.)Kütükçü, Tamer. “Sentezlerin de Üstünde: Neyzen Tevfik.” Neo-Filarmoni (Mayıs-Ağustos 2015): 18-19.

91.)Kütükçü, Tamer. “Edebiyat Söyleşileri – Engin Kılıç’la Orhan Pamuk’a Dair.” Neo Filarmoni (Mayıs-Ağustos 2015): 36-42.

90.)Kütükçü, Tamer. “Gayya Kuyusu.” Türk Edebiyatı (Mayıs 2015): 28-31.

89.)Kütükçü, Tamer. “‘Kendi Gecesinde’ Kaybolmak ve Yeniden Doğmak.” Varlık (Şubat 2015): 26-29.

88.)Kütükçü, Tamer. “Sonun Kıyılarında.” (öykü) Türk Edebiyatı (Aralık 2014): 44-46.

87.)Kütükçü, Tamer. “‘Karartma Geceleri’nde Anlatısal Karanlık.” Varlık (Ekim 2014): 55-57.

86.)Kütükçü, Tamer. “Bir Anekdot ve Geleneksel Müzikte Çokseslilik Bilmecesi.” Neo Filarmoni (Temmuz-Ekim 2014): 32-33.

85.)Kütükçü, Tamer. “İsyankâr Bir Cinsel-Devrimci: Leyla Erbil’in Ardından.” Varlık (Ocak 2014): 84-87.

84.)Kütükçü, Tamer. “Bir Travmanın İki Yüzü: ‘İçimizdeki Şeytan’ ve ‘Huzur’.” Sabahattin Ali. Haz: Sevengül Sönmez (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Aralık 2013), s. 155-193.

83.)Kütükçü, Tamer. “Sait Saik’in ‘Berikileri’: Azınlıklar.” Sait Faik Abasıyanık. Haz: Yalçın Armağan (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Aralık 2013), s. 344-371.

82.)Kütükçü, Tamer. “Ölümünün 50. Yılında Mesud Cemil.” Türk Edebiyatı (Aralık 2013): 62-65.

81.)Kütükçü, Tamer. “Son Eylül Akşamı.” Hastalık Hikâyem (Hastalık Hikâyeleri Seçkisi). Haz: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Hasan Kavruk, Prof. Dr. Saffet Tüzgen (İstanbul: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yayınları, Ekim 2013), s. 30-37.

80.)Kütükçü, Tamer. “Bir Fazıl Say Biyografisi.” Neo-Filarmoni (Mayıs-Ağustos 2013): 28.

79.)Kütükçü, Tamer. “Itrî’nin Nevâ Kâr’ı Üzerine Bir Tahlil Denemesi.” Türk Edebiyatı (Kasım 2012): 14-19.

78.)Kütükçü, Tamer. “Tanzimat’la Servet-i Fünun Arasına Sıkışmış Bir Roman: Küçük Gelin.” Türk Edebiyatı (Haziran 2012): 55-57.

77.)Kütükçü, Tamer. “Hulûsî-i Darendevî’nin Seher Redifli Birinci Gazeli Üzerine Bir Şerh Denemesi.” Divân-ı Hulûsî-i Darendevî’den Şerhler (Malatya: Nasihat Yayınları, Şubat 2012), s. 133-150.

76.)Kütükçü, Tamer. “Elif Şafak’tan Bir Göç ve Çözülme Romanı: İskender.” Neo-Filarmoni (Ocak-Şubat 2012): 116-118.

75.)Kütükçü, Tamer. “Neo-Klasik Bir Metin: Şairin Romanı.” Varlık (Aralık 2011): 30-33.

74.)Kütükçü, Tamer. “Bir Şehir Müziği Olarak Osmanlı-Türk Musikisinin Serencamı.” Türk Edebiyatı (Ekim 2011): 54-59.

73.)Kütükçü, Tamer. “İnci Aral’ın Romanlarında Güzel Sanatlar ve Şarkını Söylediğin Zaman.” Neo Filarmoni (Eylül-Ekim 2011): 72-75.

72.)Kütükçü, Tamer. “Bekir Sıdkı Sezgin’siz 15 Yıl.” Türk Edebiyatı (Eylül 2011): 58-61.

71.)Kütükçü, Tamer. “Değirmen Döner Belki Hâlâ.” Gerçemek: Kelenderis Ödüllü Öyküler Derlemesi (Temmuz-Ağustos 2011): 2-5.

70.)Kütükçü, Tamer. “Şarkını Söylediğin Zaman.” Varlık (Temmuz 2011): 38-42.

69.)Kütükçü, Tamer. “Kadın Yazını Metinlerinde Yerleşik Dili Sorgulama ve Yeni Bir Dil Arayışı Pratikleri.” Varlık (Haziran 2011): 26-29.

68.)Kütükçü, Tamer. “Kadın Yazarların Metinlerinde Kadın Kahramanların Cinselliği.” Roman Kahramanları (Ocak-Mart 2011): 120-126.

67.)Kütükçü, Tamer. “Sevinç Çokum’un Kayıp İstanbul’unda Anlatıcının Görünümleri.” Türk Edebiyatı (Ocak 2011): 47-50.

66.)Kütükçü, Tamer. “Tevfik Fikret ve ‘Yeni Şiir’ Anlayışı.” TDK Türk Dili (Hakemli Dergi), (Ağustos 2010): 139-145.

65.)Kütükçü, Tamer. “Canım Dediğim Sevgililer Hep Senin Aksin / Ruhumla Dolan Can İkizim Nurdan O Cismin: Ölümünün 10. Yılında Cinuçen Tanrıkorur.” Türk Edebiyatı (Haziran 2010): 68-72.

64.)Kütükçü, Tamer. “Eldivenler, Hikâyeler’in Ben-Anlatıcıları.” Varlık (Mayıs 2010): 31-35.

63.)Kütükçü, Tamer. “Primo Türk Çocuğu Irkçı, Şoven, Faşizan Bir Hikâye midir?” Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları (Hakemli Dergi), (Ocak-Haziran 2010): 107-118.

62.)Kütükçü, Tamer. “Gözünü Süzme Deniz / Kızaran Dalgaların Gönlümü Çok Yaktı.” (öykü) Mübadele Öyküleri Seçkisi. Haz: Müfide Pekin. Önsöz: Feyza Hepçilingirler (İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, ….. 2009), s. 145-164.

61.)Kütükçü, Tamer. “Alegorik Anlatılardan Absürd Tiyatroya: Yıldızlara Bakmak.” Türk Edebiyatı (Aralık 2009): 54-58.

60.)Kütükçü, Tamer. “İnci Aral’ın Yeni Yalan Zamanlar Üçlemesinde ‘Eklektik’ ve ‘Yansıtmacı’ Temsil.” Varlık (Kasım 2009): 28-32.

59.)Kütükçü, Tamer. “Tarihsel Düşlemeler ve Küheyli Buharlan.” Kitaplık (Ekim 2009): B.K.

58.)Kütükçü, Tamer. “Selim İleri: Yalnızlıkların ve ‘Dostlukların Son Günü’.” Varlık (Nisan 2009): 30-33.

57.)Kütükçü, Tamer. “Kadının Sessizlikler İçinde Sesi: Kadından Kentler.” Varlık (Ocak 2009): 60-62.

56.)Kütükçü, Tamer. “Cumhuriyet’in 85. Yılında ‘Alaturka Müzik’ Tartışmaları ve Fatih-Harbiye Örneği.” Varlık (Ekim 2008): 51-56.

55.)Kütükçü, Tamer. “Semahat Özdenses’in Ardından.” Türk Edebiyatı (Eylül 2008): 58-61.

54.)Kütükçü, Tamer. “Yeni Edebi Türler Arayışında: İnci Aral’ın Anı-Söyleşisi Unutmak.” Virgül (Temmuz-Ağustos 2008): 16-19.

53.)Kütükçü, Tamer. “Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun’unda Poetik Ses.” Sözden Yazıya. Haz: Zeynep Uysal, Pelin Aslan, Gülşah Taşkın, Esra Dicle (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2008), s. 52-73.

52.)Kütükçü, Tamer. “Edirne – II.Bayazıd Külliyesi ve Musiki ile Tedavi.” Türk Edebiyatı (Nisan 2008): 62-66.

51.)Kütükçü, Tamer. “1970 Sonrası Türk Kadın Romancılığında Kadına Yönelik Baskı ve Şiddet.” Varlık (Mart 2008): 53-59.

50.)Kütükçü, Tamer. “İki Şehri Birden Yitirmek.” (öykü) Geniş Zamanlı Hikâyeler – Tanpınar Anısına Öyküler Seçkisi (İstanbul: Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2. baskı, …, 2008), s. 231-253.

49.)Kütükçü, Tamer. “Kadın Yazını Metinlerinde Kadın Özneye Dönük Ses/Söylem Otoritesi Yapılanması ve Pınar Kür’ün ‘Asılacak Kadın’ Örneği.” Varlık (Ekim 2007): 55-61.

48.)Kütükçü, Tamer. “‘Yollar Kapalı Kardan’: Geleneksel Türk Müziğinde ‘Yol’ Olgusu.” Türk Edebiyatı (Ağustos 2007): 50-54.

47.)Kütükçü, Tamer. “‘Eski Sevgili’de Eskiyen Sevgi.” Leyla Erbil’de Etik ve Estetik. Haz: Süha Oğuzertem (İstanbul: Kanat, Nisan 2007), s. 131-146.

46.)Kütükçü, Tamer. “Çanakkale’nin Yazılmayan Trajedisi.” Türk Edebiyatı (Mart 2007): 12-14.

45.)Kütükçü, Tamer, Sanem Kızılarda. “Tanpınar’da Müziğin Bergsoncu Algılanımı.” Varlık (Aralık 2006): 74-80.

44.)Kütükçü, Tamer. “Selahattin İçli’yi Kaybettik.” Türk Edebiyatı (Kasım 2006): 62-64.

43.)Kütükçü, Tamer. “Tanpınar’ın Bir Hikâyesinde Mekânın ve Mekânsal Unsurların Kültürel Dolayımı.” Toplumbilim: Tanpınar Özel Sayısı (Ağustos 2006): 183-192.

42.)Kütükçü, Tamer.”Musikimizde 19.yy. Mahallileşme Olgusunun Zirvesi: Tanburi Cemil.” Türk Edebiyatı (Temmuz 2006): 61-64.

41.)Kütükçü, Tamer. “Tanzimat Romanı, Kadın/Aşk ve Yeryüzünde Bir Melek.” Merhaba Ey Muharrir: Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, Haz: Nüket Esen, Erol Köroğlu (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2006), s. 163-182.

40.)Kütükçü, Tamer. “Batı Müziği ve Milli Musikilerin ‘Modernizasyonu’.” Türk Edebiyatı (Nisan 2006): 68-71

39.)Kütükçü, Tamer, Sanem Kızılarda. “Türk Sosyal-Kültürel Yaşamında Mehtabiyeler ve Mehtap Şarkıları.” Müzik ve Bilim (Hakemli Dergi), (Mart 2006).

38.)Kütükçü, Tamer, Sanem Kızılarda. “Gelenekten Geleceğe: Türk Musikisinin Aktarımı.” Türk Edebiyatı (Ocak 2006): 70-74.

37.)Kütükçü, Tamer. “Sait Faik’te Arzu ve Düşlerin Nesnesi Olarak Eşya.” Varlık (Eylül 2005): 39-41.

36.)Kütükçü, Tamer, Sanem Kızılarda. “III. Selim’in Sûzidilârâ Takımı Takımı ile İlgili İki Hatırlatma.” Türk Edebiyatı (Haziran 2005): 62-64.

35.)Kütükçü, Tamer, Sanem Kızılarda. “Türk Müziği Belli Başlı Makam ve Usul Adlarının Etimolojik İncelemesi.” Müzik ve Bilim (Hakemli Dergi), (Mart 2005).

34.)Kütükçü, Tamer. “Ses Sanatkârı Recep Birgit’i de Kaybettik.” Türk Edebiyatı (Mart 2005): 40-41.

33.)Kütükçü, Tamer. “Yankı.” (öykü) TDK Türk Dili (Hakemli Dergi), (Aralık 2004): 795-798.

32.)Kütükçü, Tamer. “Modernist Öyküye Giden Yolda Havuz Başı.” Bir İnsanı Sevmek: Sait Faik, Haz: Süha Oğuzertem (İstanbul: Alkım Yayınları, Aralık 2004), s. 194-211.

31.)Kütükçü, Tamer. “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Kahramanın Bilinçaltına Yönelik Bir Okuma Denemesi.” Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları, Kaf Dağının Ardına Varmak – Günay Kut Armağanı III (Hakemli Dergi), (Harvard: Harvard University Press, Kasım 2004), s. 127-136.

30.)Kütükçü, Tamer. “‘Geçmiş Zaman Elbiseleri’nde Çerçeve Hikâye Kurgusu.” TDK Türk Dili – Cumhuriyetin 81. Yılına Armağan Sayısı (Hakemli Dergi), (Ekim 2004): 457-462.

29.)Kütükçü, Tamer. “Fatma Aliye’nin Udi’sinde Kadın ve Müziğin Modernizasyonu.” Varlık (Ekim 2004): 36-42.

28.)Kütükçü, Tamer. “Bulanık Resimler ve Bir ‘Echo’ Hikayesi” (öykü) Agora Dergisi (Temmuz-Ağustos 2004): 41-48.

27.)Kütükçü, Tamer. “Türk Musikisinin Kaybolan Sesi: Kâni Karaca.” Türk Edebiyatı (Temmuz 2004): 36-37.

26.)Kütükçü, Tamer. “Halide Edip’in Ateşten Gömlek’i.” Türk Edebiyatı (Haziran 2004): 52-57.

25.)Kütükçü, Tamer, Natalie Operstein. “Türkiye Türkçesinde /e/ Ünlüsünün Sesbirimcikleri Üzerine.” Dilbilim Araştırmaları 2004 (Hakemli Dergi), (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Nisan 2004), s. 29-50.

24.)Kütükçü, Tamer. “Denizin Çağırışı ve Romanımızda Paranoya.” Varlık (Ocak 2004): 70-75.

23.)Kütükçü, Tamer. “Lise Edebiyat Öğretiminde Yöntem Önerileri.” Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Sorunlar, Çözümler, Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu II Bildirileri (İstanbul: Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yayınları, Kasım 2003), s. 159-167.

22.) Kütükçü, Tamer. “Evcilik Oyunu’nun Kurgusu Üzerine Bir İnceleme.” Hayata Bakan Edebiyat: Adalet Ağaoğlu’nun Yapıtlarına Eleştirel Yaklaşımlar, Haz: Nüket Esen, Erol Köroğlu (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Eylül 2003), s. 154-165.

21.)Kütükçü, Tamer. “Bir Mutsuzluğun Romanı: Mutluluk.” Edebiyat ve Eleştiri (Temmuz-Ağustos 2003): 83-88.

20.)Kütükçü, Tamer. “Sessizlik” (öykü) Sivas Katliamı 10. Yılı Şiir ve Öyküleri Seçkisi (Ankara: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yayınları – 3, Temmuz 2003), s. 6-29.

19.)Kütükçü, Tamer. “Bir Yaşdönümü Rüyası.” Varlık Kitap Eki (Temmuz 2003): 6-9.

18.)Kütükçü, Tamer. “Ayrılığın İlk Bayramı.” (öykü) Kurban: Ömer Seyfettin Ödüllü Hikâyeler Seçkisi (İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Mayıs 2003), s. 89-120.

17.)Kütükçü, Tamer. “Sevgi Soysal ve Yürümek Romanı.” Varlık (Nisan 2003): 54-56.

16.)Kütükçü, Tamer. “Çağdaş Anlatılarda Mekânın Kurgulanışı.” Edebiyat ve Eleştiri (Ocak-Şubat 2003): 79-87.

15.)Kütükçü, Tamer. “Yahya Kemal’in Ardından.” Türk Edebiyatı (Aralık 2002): 68-70.

14.)Kütükçü, Tamer. “Gerçeğin Düşle Birleştiği Bir Roman: Nazlı Eray ve Aşkı Giyinen Adam.” Hürriyet Gösteri (Kasım 2002): 38-39.

13.)Kütükçü, Tamer. “Servet-i Fünûn Edebiyatında Edebiyat Kuramı, Eser İlişkisi.” Yedi İklim (Ekim-Kasım-Aralık 2002): 77-84.

12.)Kütükçü, Tamer. “İlk Köy Romanımız: Küçük Paşa.” Edebiyat ve Eleştiri (Temmuz-Ağustos 2002): 91-93.

11.)Kütükçü, Tamer. “İstanbul Liselerarası Öykü/Anlatı Yarışması Değerlendirme Yazısı.” Doğuş’un Kilometre Taşları (İstanbul: Doğuş Okullar Grubu Yayını, Haziran 2002): 24-25.

10.)Kütükçü, Tamer. “Kuş Sesleri.” (öykü) Zaman Kayması: Ömer Seyfettin Ödüllü Hikâyeler Seçkisi (İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Mayıs 2002), s. 203-218.

9.)Kütükçü, Tamer. “Haziran Akasyaları.” (öykü) TDK Türk Dili (Hakemli Dergi), (Şubat 2002): 160-164.

8.)Kütükçü, Tamer. “Tanpınar, Modernite ve Mekân.” Türk Edebiyatı (Ocak 2002): 22- 24.

7.)Kütükçü, Tamer. “Bir Paranoya Romanı: Denizin Çağırışı.” Mizan Sanat (Aralık 2001): 12-15.

6.)Kütükçü, Tamer. “Tanpınar’ın Yaz Yağmuru Hikâyesinde Mekânın Kurgulanışı.” TDK Türk Dili (Hakemli Dergi), (Eylül 2001): 277-283.

5.)Kütükçü, Tamer. “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Rüyalar.” Varlık (Haziran 2001): 10-14.

4. Kütükçü, Tamer. “Son Yaz Bahçesi.” (öykü) Varlık (Mart 2001): 38-40

3.)Kütükçü, Tamer. “Kimlikleri Ayarlama Enstitüsü: Tanzimat’tan 1960’lara Türk Toplumsal Hayatının Panoraması.” Babıali Kültür Dergisi (Ocak 2001): 72-77.

2.)Kütükçü, Tamer. “Çeyrek Asırlık Korkuyu Beklerken: Oğuz Atay’ın Öyküleri Üzerine Bir Deneme.” Edebiyat Güncesi (Kasım-Aralık 2000): 36-41.

1.)Kütükçü, Tamer. “Yazılışının 100. Yılında İlklerin Romanı: Eylül.” Virgül (Mayıs 2000): 26-27.

 

DERNEK VE KULÜP ÜYELİKLERİ

İstanbul Liselerarası Öykü Yarışması Jüri Üyeliği (2002)

Yunus Aran Öykü Yarışması Jüri Üyeliği (2005), (2006), (2007), (2009)