Research

Article

Operstein, Natalie and Kütükçü, Tamer, (2004) “Türkiye Türkçe’sindeki /e/ ünlüsünün sesbirimcikleri üzerine”, Dilbilim Araştırmaları, 29-50

Book

Kütükçü, Tamer, 1970 sonrası kadın romancılığı: duyarlılıklar, öncelikler ve stratejiler, Çanakkale, Türkiye: Paradigma Akademi Yayınları, January 2021
Kütükçü, Tamer, Geyikli’nin sarmaşıkları: memleketimden buruk sevgi hikayeleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat, January 2020
Kütükçü, Tamer, Hayatın dinamiklerinden yazınsal metne: Tanzimat romanı (Sosyolojik ve anlatı-bilimsel bir inceleme), İstanbul: Ötüken Neşriyat, January 2018
Kütükçü, Tamer, İş dünyası iletişim rehberi: iş hayatının farklı alanlarında dili etkili kullanma stratejileri, İstanbul: Ötüken Neşriyat, September 2015
Kütükçü, Tamer, Geçmiş zamanların, mekânların ve hatırlamaların rafında: Kadıköy’ün kitabı, İstanbul: Ötüken Neşriyat, March 2014
Kütükçü, Tamer, Radyoculuk geleneğimiz ve Türk musikisi, İstanbul: Ötüken Yayınları, March 2012
Kütükçü, Tamer, Türk kadın yazınında kadın bedeni ve cinselliğinin temsili, İstanbul: Cinius Yayınları, May 2010

Book Section / Chapter

Kütükçü, Tamer, Dügâh Kâr’ın dört mevsimi: Türk musikisinde esere “performer-oriented theory” (icracı-merkezli kuram) üzerinden yaklaşmak ve kimi değerlendirmeler Osmanlı – Türk Müziğine Bakışlar: Tarih, Teori ve İcra, Karakaya, Fikret (ed.), İstanbul: Arkeoloji Sanat Yayınları, April 2021, 340-346
Kütükçü, Tamer, Sevgi Soysal’da cinselliğin yazımı İsyankâr Neşe, Şahbenderoğlu, İpek and Şahin, Seval (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, November 2015
Kütükçü, Tamer, Bir travmanın iki yüzü: içimizdeki şeytan ve huzur Sabahattin Ali, Sönmez, Sevengül (ed.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, December 2013
Kütükçü, Tamer, Sait Faik’in berikileri: azınlıklar Sait Faik Abasıyanık, Armağan, Yalçın (ed.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, December 2013, 344-371
Kütükçü, Tamer, Gözünü süzme deniz: kızaran dalgaların gönlümü çok yaktı Mübadele öyküleri, Pekin, Müfide (ed.), İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı, October 2009, 145-164