Anasayfa

Doç. Dr. Mert Moral, ortaokul ve liseyi 1996-2003 yılları arasında Bornova Anadolu Lisesi’nde; lisans derecesini 2003-9 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; yüksek lisansınıysas 2010-2 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda tamamlamıştır. Erasmus programı ile 2008-9 öğretim yılında Sorbonne Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitimi alan Mert Moral; karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki ikinci yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2015 ve 2017 yıllarında ABD’nin SUNY Binghamton Üniversitesi’nden, doçentlik ünvanını ise Nisan 2023 tarihinde almıştır.

Doktora eğitimini tamamlamasının hemen ardından Türkiye’ye dönen Mert Moral, Eylül 2017’den bu yana Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Oy verme ve siyasi katılım davranışları, demokratik temsiliyet, siyasi kutuplaşma, karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti ve siyaset ve anket metodolojisi alanlarında çalışan Doç. Dr. Mert Moral’ın Temmuz 2023 tarihi itibariyle yayımlanmış sekiz uluslararası ve dört ulusal makalesi, uluslararası yayın evlerince yayımlanan derlemelerde yer alan üç kitap bölümü, ulusal bir yayın evi tarafından yayımlanan ve ortak editörü olduğu bir derlemesi ve bir kitap bölümü ile TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi’nde yer alan üç ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Makalelerinin başlıcaları American Journal of Political Science, Political Analysis, Political Behavior, Electoral Studies, Party Politics, ve Political Research Quarterly gibi önde gelen uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Halen TÜBA-GEBİP, TÜBİTAK-1001 ve Sabancı Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu kapsamında desteklenen üç ayrı proje yürütmekte olan Mert Moral’ın tek ve ortak yazarlı birçok çalışmasının hakem değerlendirmeleri devam etmektedir.

2017 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi’nde seçmen davranışı ile siyaset ve anket metodolojisi alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler veren Mert Moral, hali hazırda iki doktora öğrencisinin de tez danışmanlıklarını yürütmektedir. Doç. Dr. Mert Moral’ın yüksek lisans tezlerini başarıyla savunan öğrencilerinin onu doktora eğitimlerine burslu olarak ABD’nin Duke, Rochester, Washington in St. Louis, Texas-Austin, Pittsburgh ve Massachusetts-Amherst gibi üniversiteleri ile Sabancı Üniversitesi’nde devam etmektedirler.

Mert Moral, Amerikan Siyaset Bilimi Birliği, Orta Batı Siyaset Bilimi Birliği, Avrupa Siyaset Bilimi Birliği ve Siyaset Metodolojisi Topluluğu üyesi ve bunların yıllık konferanslarının sürekli katılımcılarındandır. Bu kuruluşların yanı sıra Uluslararası Çalışmalar Birliği ve Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği konferanslarında da tebliğler sunmuş olan Dr. Mert Moral, geçtiğimiz yıllarda aralarında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü (2022), Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Ödülü (TÜBA-GEBİP, 2020) ve Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü‘nün (BAGEP, 2018) de yer aldığı birçok ödül, burs, konferans katılım desteği ve hibeye hak kazanmıştır. Moral, halen Genç Bilim Akademisi Yürütme ve Mentörlük Kurulları ile Türkiye Bilimler Akademisi Genç Akademi, Uluslararası İlişkiler Konseyi, Siyasi İlimler Türk Derneği ve Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi Danışma Kurulu üyelikleri görevlerini sürdürmektedir.