Projects

Young People Speak Out: The Contribution of Oral History to Facing the Past, Reconciliation and Democratization in Turkey” Project, 2011-2013

Speaking to One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey” Project, 2009-2013

 

Türkiyeli Gençler Anlatıyor: Sözlü Tarihin Geçmişle Yüzleşme, Toplumsal Uzlaşma ve Demokratikleşmeye Katkısı Projesi, 2011-2013

Birbirimizle Konuşmak: Türkiye ve Ermenistan’da Kişisel Bellek Anlatıları Projesi, 2009-2013