Research

Article

Neyzi, Leyla and Darıcı, Haydar, (2015) “Generation in debt: family, politics, and youth subjectivities in Diyarbakır”, New Perspectives on Turkey, Vol.52, 55-75 (SSCI)
Neyzi, Leyla, (2008) “Remembering Smyrna/Izmir: Shared history, shared trauma”, History and Memory, Vol.20, No.2, Fall/Winter, 106-127 ()
Neyzi, Leyla, (2005) “Strong as steel, fragile as a rose: a Turkish Jewish witness to the twentieth century”, Jewish Social Studies, Vol.12, No.1, 167-189 (SSCI)
Neyzi, Leyla, (2004) “Fragmented in space: the oral history narrative of an Arab Christian from Antioch, Turkey”, Global Networks, Vol.4, No.3, 285-297 (SSCI)
Neyzi, Leyla, (2003) “Trauma, narrative and silence: the military journal of a Jewish “soldier” in Turkey during the Greco-Turkish war”, Turcica, Vol.35, 291-313
Neyzi, Leyla, (2002) “Metin-Kemal Kahraman’ın müziği: yaşlı kuşağın belleği yoluyla Dersimli kimliğinin yeniden keşfi”, Toplum ve Bilim, Vol.92, 163-175 ()
Neyzi, Leyla, (2002) “Embodied elders: space and subjectivity in the music of Metin-Kemal Kahraman”, Middle Eastern studies, Vol.38, No.1, 89-109 (SSCI)
Neyzi, Leyla, (2002) “Remembering to forget: Sabbateanism, national identity, and subjectivity in Turkey”, Comparative Studies in Society and History, Vol.44, No.1, 137-158 (SSCI)
Neyzi, Leyla, (2001) “Object or subject? The paradox of “youth” in Turkey”, International journal of Middle East studies, Vol.33, No.3, 411-432 (SSCI)
Neyzi, Leyla, (1999) “Gülümser’s story: life history narratives, memory and belonging in Turkey”, New perspectives on Turkey, Vol.20, No.Spring, 1-26
Neyzi, Leyla, (1999) “Kızlara fırsat yok: bir yaşamöyküsü anlatısının düşündükleri”, Toplum ve bilim, Vol.82, 211-219 ()

Book

Neyzi, Leyla and Darıcı, Haydar, Özgürüm ama mecburiyet var: Diyarbakırlı ve Muğlalı gençler anlatıyor, İstanbul: İletişim Yayınları, April 2013
Neyzi, Leyla and Kharatyan-Araqelyan, Hranush, “Birbirimizle konuşmak: Türkiye ve Ermenistan’da kişisel bellek anlatıları: “Keşke gitmeselerdi”: Türkiye’de Ermenileri hatırlamanın ağırlığı, Bonn, Germany: DVV International 2010
Neyzi, Leyla and Kharatyan-Araqelyan, Hranush, “Speaking to one another: personal memories of the past in Armenia and Turkey: wish they hadn’t left, Bonn, Germany: DVV International 2010
Amele taburu: the military journal of a Jewish soldier in Turkey during the war of independence, Neyzi, Leyla (ed.), İstanbul: Isis Press 2005
Neyzi, Leyla, Ben kimim: Türkiye’de sözlü tarih, kimlik ve öznellik, İstanbul: İletişim Yayınları, September 2004
Neyzi, Leyla, İstanbul’da hatırlamak ve unutmak: birey, bellek ve aidiyet, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı 1999
Neyzi, Leyla, Küçük Hanım’dan rubu asırlık adam’a: Nezihe Neyzi’den oğlu Nezih Neyzi’ye mektuplar 1947-1948, İstanbul: Sel Yayıncılık 1999

Book Review

Neyzi, Leyla, Review of “Oral history at the crossroads: sharing life stories of survival and displacement” by Steven High, by High, Steven, University of Toronto Quarterly (forthcoming)
Neyzi, Leyla, Memory and violence in the Middle East and North Africa, International Journal of Middle East Studies, Vol.42, No.2, May 2010, 338-340
Neyzi, Leyla, Nationalism and “existential schizophrenia”: comparing Greece and Turkey, by Özkırımlı, Umut and Sofos, Spyros A., H-SAE , September 2009
Neyzi, Leyla, Selective remembrances: archaeology in the construction, commemoration, and consecration of national pasts, American Journal of Sociology, Vol.115, No.2, September 2009, 573-575
Neyzi, Leyla, Better late than never: modern Turkey remembers its past, H-Net Reviews, October 2008
Neyzi, Leyla, The Politics of public memory in Turkey, by Özyürek, Esra, Journal of the Society for the Anthropology of Europe, Vol.8, No.1 2008, 32-33
Neyzi, Leyla, Nostalgia for the modern, by Özyürek, Esra, Anthropos, Vol.102, No.2 2007, 637-638
Neyzi, Leyla, The ethnographic imagination, by Willis, Paul E., European Journal of Cultural Studies, Vol.9, No.2, May 2006, 249-251
Neyzi, Leyla, History in exile: memory and identity at the borders of the Balkans, by Ballinger, Pamela, Anthropological Quarterly, Vol.78, No.4, October 2005, 1029-1031
Neyzi, Leyla, Who owns the past? the politics of time in a “model” Bulgarian village , by Kaneff, Deema, Anthropos, Vol.100, No.2, January 2005, 619-620
Neyzi, Leyla, The Alevis in Turkey: the emergence of a secular Islamic tradition, by Shankland, David, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.10, No.2, June 2004, 470-471
Neyzi, Leyla, Personal states: making connections between people and bureaucracy in Turkey, by Alexander, Catherine, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.10, No.1, March 2004, 191-192
Neyzi, Leyla, A nation of empire: the Ottoman legacy of Turkish modernity, by Meeker , Michael E., Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.9, No.4, December 2003, 800-801
Neyzi, Leyla, Faces of the state: secularism and public life in Turkey, by Navaro-Yashin, Yael, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.9, No.4, December 2003, 808-809
Neyzi, Leyla, Turkish region: state, market and social identities on the east Black Sea coast, by Bellér-Hann, Ildikó and Hann, C. M., Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.9, No.1, March 2003, 171-171
Neyzi, Leyla, Islam and society in Turkey, by Shankland, David, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.8, No.1, March 2002, 173-174

Book Section / Chapter

Neyzi, Leyla, Section introduction (Part III: the intersection of ethics and politics) Oral History Off the Record: Toward an Ethnography of Practice, Sheftel, Anna and Zembrzycki, Stacey (eds.), New York, USA: Palgrave Macmillan, September 2013
Neyzi, Leyla, Just get on the bus and go,” she said: remembering Josephine What Josephine Saw: Twentieth Century Photographic Visions of Rural Anatolia, Hart, Kimberly (ed.), Istanbul: Koc University Press 2012, 207-208
Neyzi, Leyla, “Türkiye’de kamusal söylemde gençlik kurgusunun değişimi” Katılımın ‘E-Hali’: Gençlerin Sanal Alemi, Aydemir, Aslı Telli (ed.), İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği, November 2011, 25-47
Neyzi, Leyla, “Oral history and memory studies in Turkey” Turkey’s Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century, Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip (eds.), Hampshire: Palgrave McMillan, January 2010, 443-457
Neyzi, Leyla, The burning of Smyrna/ Izmir (1922) revisited: coming to terms with the past in the present The Past as Resource in the Turkic Speaking World, Beller-Hann, Ildiko (ed.), Würzburg: Ergon in Kommission, July 2008, 23-42
Neyzi, Leyla, Beauty and truth Ebru: Reflections on Cultural Diversity in Turkey, Durak, Attila (ed.), İstanbul: Metis Yayınları, June 2007, 56
Neyzi, Leyla, Güzellik ve hakikat Ebru: Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar, Durak, Atilla (ed.), İstanbul: Metis Yayınları 2007, 56-56
Neyzi, Leyla, “Exploring memory through oral history in Turkey” Balkan Identities: Nation and Memory, Todorova, Maria (ed.), London: Hurst, January 2004, 60-76
Neyzi, Leyla, Zazaname: the Alevi renaissance, media and music in the nineties Turkey’s Alevi Enigma: A Comprehensive Overview, White, Paul J. and Jongerden, Joost (eds.), Leiden, Boston: Brill, January 2003, 111-125
Neyzi, Leyla, Bellek ve kimlik Modernleşme ve Çokkültürlülük (Modernity and Multiculturalism), Aksoy, Nazan and Ulagay, Melek (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, October 2001, 188-192
Neyzi, Leyla, Memory and identity Modernity and Multiculturalism (Modernleşme ve Çokkültürlülük), Aksoy, Nazan and Ulagay, Melek (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, October 2001, 193-197

Papers in Conference Proceedings

Neyzi, Leyla, “Eski İstanbul’un şehir kültürünü hatırlamak: yaşanmışlıklar, bellek ve nostalji
“, Güvenç, Murat (ed.), Eski İstanbullular ve Yeni Istanbullular, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, December 2009
Neyzi, Leyla, ” The construction of youth in public discourse in Turkey: a generational approach “, Simonsen, Jorgen Baek (ed.), Youth and Youth Culture in the Contemporary Middle East: Proceedings of the Danish Institute in Damascus III, Aarhus, Denmark: Aarhus University Press, January 2005, 107-116
Neyzi, Leyla, ” Elite subjectivity and memory of place from national to global times: the neighborhood of Nişantaşı in Turkey “, Proceedings of the XIII. International Oral History Conference, Goteborg: IOHA, June 2004

Volumes Edited / Special Issues

Neyzi, Leyla, Nasıl hatırlıyoruz? Türkiye’de bellek çalışmaları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, January 2011
Kharatyan-Araqelyan, Hranush and Neyzi, Leyla, Prospects for reconciliation: theory and practice, Germany: Dvv International 2011
Adler, Nanci and Leydesdorff, Selma and Chamberlain, Mary and Neyzi, Leyla, Memories of mass repression: narrating life stories in the aftermath of atrocity, Somerset, New Jersey: Transaction Publishers, November 2009