Oral History Workshop at Ottoman Bank

Oral History Workshop at Ottoman Bank Archive and Research Center, 2009

The goal of the two-day workshop on January 31-February 1, 2009 was to make the methodology of oral history accessible to a wider public. 200 individuals from all walks of life and from different parts of Turkey participated in this two-day workshop. The workshop was followed by weekly meetings which enabled participants to create their own oral history projects. In June 2009, participants presented their projects at the Ottoman Bank Archive and Research Center. 

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Sözlü Tarih Atölyeleri, 2009

31 Ocak-1 Şubat 2009’da yapılan iki günlük atölyenin amacı sözlü tarih yöntemini kamuya sunmaktı. Çok farklı kesimden ve Türkiye’nin farklı yörelerinden 200 katılımcı iki günlük atölyeye katıldı. Atölye, katılımcıların kendi sözlü tarih projelerini geliştirdiği haftalık toplantılarla sürdü. Haziran 2009’da katılımcılar sözlü tarih projelerini Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde sundular.