Speaking to One Another/Birbirimizle Konuşmak (2009-2013)

“Speaking to One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey” Project

The goal of this project (2009-2013) was to use oral history and youth activities as a means of contributing to reconciliation between the Republic of Armenia and Turkey. Project events included youth workshops in Armenia and Turkey where university students from both countries came together to learn about oral history, photography, video, performance and conduct research using these tools. Project outputs included a traveling exhibition (Armenia, Turkey, Cyprus, France, Germany), an oral history book, a student project, and a conference. 

Birbirimizle Konuşmak: Türkiye ve Ermenistan’da Kişisel Bellek Anlatıları Projesi

Bu projenin amacı (2009-2013) sözlü tarih ve gençlik etkinliklerini kullanarak Ermenistan ve Türkiye arasındaki uzlaşma sürecine katkıda bulunmaktı. Proje etkinlikleri arasında Ermenistan ve Türkiye’de üniversite öğrencilerinin bir araya gelip sözlü tarih, fotoğraf, video, performans yöntemleri öğrendikleri atölyeler ve gençlerin katıldığı araştırmalar bulunmaktaydı. Proje ürünleri arasında gezici bir sergi (Ermenistan, Türkiye, Kıbrıs, Fransa, Almanya), bir sözlü tarih kitabı, bir öğrenci projesi ve bir konferans bulunmakta.