PROJECTS

Ongoing Projects

1. Kuantum nokta tabanlı yüksek duyarlılıkla nanobiyosensör sistemlerinin geliştirilmesi yönetem.

English title: Development of quantum dot-based high-sensitivity nanobiosensor systems

Job Title :  NANOSIS 2.3 Project – PI
Type : TÜBİTAK 1004 NANOSİS, project no. 20AG004
Institution : SABANCI ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Budget : 1,196,000 TL
Date : 02 Feb 2021 – 31 Jan 2025

2. Patojenik fungal sporların aeresollerde yüksek duyarlıkla belirlenmesi için “Lab-on-a–chip” tabanlı elektrokimyasal nanobiyosensör sistemlerinin geliştirilmesi.

English title: Lab-on-a-chip based electrochemical nano-biosensor for sensitive detection of pathogenic fungal spores in aerosols – LoCSENS

Job Title :  NANOSIS 2.2 Project – Researcher
Type : TÜBİTAK 1004 NANOSİS, project no. 20AG004
Institution : SABANCI ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Budget : 1,209,000 TL
Date : 02 Feb 2021 – 31 Jan 2025


Completed Projects

1.     ALZHEIMER HASTALIĞI BIYOMARKÖRLERIN MANYETIK KUANTUM DOT KULLANILARAK, YAŞLI İNSANLARDA HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK VE DEMANS ERKEN TEŞHISI IÇIN, BAKIM AÇISINDAN ÇOKLANMIŞ ALGILANMASI.
Point-of-care Multiplexed Detection Of Alzheimer’s Disease Biomarkers Using Magnetic-quantum Dots For Early Diagnosis Of Mild Cognitive Impairment And Dementia In Elderly People
Job Title : PI
Type : TÜBİTAK 1001
Institution : SABANCI ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Budget : 357,560.00 TL
Date : 01 November 2018 – 31 October 2021
PATENT: Espacenet

2. YÜKSEK PERFORMANS 360X240 VE MALİYET ETKİN 80X60 MONO-KRİSTAL SİGE ÇOKLU KUANTUM KUYU BOLOMETRE KIZILÖTESİ GÖRÜNTÜLEME MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Development of High Performance 320×240 and Cost Effective 80×60 Infrared Imaging Modules with Mono-crystal SiGe Multiple Quantum Well Bolometer Detectors
Job Title : PI and Prof. Yasar
Type : TÜBİTAK 1003 – ÖNCELİKLİ ALANLAR (2. AŞAMA)
Institution : KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR
Budget : 2,146,622.00 TL
Date : 15 February 2016 – 15 February 2019

3. GIDA KAYNAKLI PATOJENİK E. COLİ O157:H7’NİN SAPTANMASI IÇİN ETİKETSİZ GRAFEN ARAYÜZLÜ ELEKTRİKSEL BİYOSENSÖR ÇİPİ
Label-free graphene interfaced electrical biosensor chip for detection of foodborne pathogenic E. coli O157:H7
Job Title : Researcher
Type : TÜBİTAK 1001
Institution : KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR
Budget : 359,515.00 TL
Date : 01 October 2014 – 01 October 2017


4. KANSER VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İNDİKATÖRLERİNİN ALGILANMASI/ÖLÇÜLMESİ İÇİN KIRMIK-ÜSTÜ-LAB ESASINDA, ELDE TAŞINABİLİR TANI/İZLEME TIBBİ CİHAZI
Development of Lab-on-Chip based hand-held label-free health care device for diagnosis/monitoring of cancer and cardiovascular diseases via detection/measurement of disease biomarkers
Job Title : Advisor
Type : TÜBİTAK 1003
Institution : KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR
Budget : 2,069,936.04 TL
Date : 01 March 2014 – 01 March 2017


5. YARIİLETKEN NANOMALZEMELERİN MİKROBİYAL BİYODÖNÜŞÜMÜ
Microbial bio-transformation of semiconductor nanomaterials (NMs)
Job Title : PI
Type : TÜBİTAK 1001
Institution : KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR
Budget : 359,933.00 TL
Date : 01 May 2013 – 01 May 2016


6. VİTAMİN VE APTAMERLERE BAĞLANMIŞ, IŞIĞA DUYARLI FTALOSİYANİNLERLE KANSER HEDEFLEMEYE YÖNELİK ALTERNATİF YÖNTEMLER
Alternative cancer targeting strategies with photosensitising phthalocyanines linked to vitamins and aptamers
Job Title : Researcher
Type : COST- ARAŞTIRMA
Institution : KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR
Budget : 358,862.00 TL
Date : 01 November 2012 – 01 November 2015


7. KIRMIK-ÜSTÜ-LAB KULLANILARAK, NANOMALZEMELERİN BOYUTA BAĞIMLI TOKSİSİTESİNİN CANLI MİKROBİYAL HÜCRELER ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI
Probing size-dependent toxicity of nanomaterials on living microbial cells using lab-on-a-chip (LoC)
Job Title : Advisor
Type : TÜBİTAK 1001
Institution : KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR
Budget : 337,718.00 TL
Date : 01 September 2012 – 01 September 2015


8. TEK ZİNCİRLİ DNA APTAMERLERİNİN CANLI DIŞI SEÇİMİ (IN-VİTRO) VE ETİKETSİZ APTAMER TABANLI BİYOSENSÖR PLATFORMUNDA KANSER TEŞHİSİ İÇİN GELİŞTİRİLMESİ
In-vitro selection of ssDNA aptamers and their use for the development of label-free aptamer based biosensors for cancer diagnosis
Job Title : PI
Type : TÜBİTAK 1001
Institution : KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR
Budget : 351,818.00 TL
Date : 01 April 2011 – 01 April 2014


counter to iweb