Sabancı Üniversitesi’nde Sözlü Tarih

Sabancı Üniversitesi’nde ders programlarının başladığı 1999 yılından itibaren Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeleri ve öğrenciler çeşitli dersler ve projeler bağlamında sözlü tarih çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmaların en önemli özelliklerinden biri ?ders derslikte yapılır? anlayışının dışına çıkarak eğitimi dersliğin, hatta kampüsün dışına taşımak ve öğrencilerin sahada bizzat araştırma yaparak ve öğretim üyeleriyle birlikte çalışarak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu web sitesinin amacı, sözlü tarih konusundaki çalışmaları tanıtmak ve yapılan projelerden örnekler sunmaktır. Sabancı Üniversitesi’nde şimdiye dek sözlü tarihin bir araştırma yöntemi olarak kullanıldığı dersler arasında Proje 102; Kültürel Çalışmalar 222: Popüler Kültür ve Gündelik Yaşam;  Kültürel Çalışmalar 251: Yaşamöyküsü Anlatıları; Kültürel Çalışmalar 322: Gençlik Kültürleri; Kültürel Çalışmalar 361/561 Sözlü Tarih; Kültürel Çalışmalar 362/562: Bellek Çalışmaları  bulunmakta. Bahar 2009 dönemi Sözlü Tarih dersinde yapılan sözlü tarih çalışmaları, kuşaklar arası bellek aktarımına odaklanarak gençlerle yapıldı. Gençlerin anlatıları Türkiye’de 80 sonrası kuşak hakkında birçok tartışma açtı. Sözlü tarih çalışmalarında etik, üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Sözlü tarih, bireylerin yaşam öyküsü anlatıları üzerine yoğunlaştığı için, bu öznel anlatıların kullanımı, sözlü tarihçi ile görüşülen kişi arasında yapılan anlaşmaya bağlıdır. Bizimle yaşam öykülerini paylaşan bütün anlatıcılara teşekkür borçluyuz.  Projeler:

Güz 2009

Bahar 2009